square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Belastingplan 2023: De woning

Als we naar de voorstellen kijken die de vermogensongelijkheid tussen huurders en eigenwoning bezitters moeten verminderen dan wordt een eigen woning flink duurder.

Licht uit, spot aan

Het is dit maal geen kreet uit het theater maar de titel van een rapport over de vermogensverdeling tussen huurders en mensen met een koopwoning die in opdracht van het kabinet is opgesteld. De voorstellen uit het rapport betekenen nogal wat voor de inkomenspositie van eigen woning bezitters én zeker voor gepensioneerden.
Volgens het rapport moeten er voor de eigen woning bezitters de eerste stappen worden genomen om de vermogensongelijkheid recht te trekken. Het eigenwoningforfait is nu 0,45%, maar deze zal volgens het rapport uiteindelijk vervijfvoudigd moeten worden door een verhoging van stappen van 0,10% per jaar. Daarnaast moet de hypotheekrenteaftrek (verder) worden verlaagd van 37,05% naar 31%. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de woning in box 3 gaat meetellen voor de berekening over het inkomen over sparen en beleggen. De eigen woning wordt dan naar verwachting duizenden euro’s duurder per jaar. Dit zou gecompenseerd moeten worden door een correctie van het lage tarief van de inkomstenbelasting.
Of de soep zo heeft wordt gegeten als zij wordt opgediend valt te bezien.   

Meer concrete plannen op het gebied van de woning die we reeds voorbij hebben zien komen:

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning in 2024

Wil je iemand op weg helpen op de weerbarstige woningmarkt? Het is raadzaam om de mogelijkheden te bekijken die er nu zijn. In 2022 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning namelijk nog hoog, namelijk maximaal € 106.671.

Je mag deze benutten als de ontvanger (of de partner van de ontvanger) tussen de 18 en 40 jaar oud is. De schenking moet gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, ook is het mogelijk om de eigen woning lening af te lossen of de rechten van erfpacht, opstal of beklemming af te kopen.

Nu schenken en later kopen bijvoorbeeld omdat je verwacht dat de woningmarkt verder zal bekoelen? Er is wellicht meer mogelijk dan je aanvankelijk zou denken, lees hier meer over in het artikel Belastingvrij schenken? Dit is nu mogelijk. Ook lees je in dit artikel meer over de voorwaarden.

Overdrachtsbelasting

Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting stijgt per 2023 niet naar 9% zoals aangegeven in het Regeerakkoord maar naar 10,1%, aldus de voorjaarsnota. Dit tarief geldt niet voor de eigen woning, wel voor een tweede woning en niet-woningen, zoals bedrijfspanden.

Wanneer je tussen de 18 en 35 jaar oud bent en je schaft een eigen woning aan van maximaal € 400.000 (2022) dan geldt er een eenmalige vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. De grens wordt in 2023 € 440.000. Wanneer je geen gebruik kunt maken van de eenmalige vrijstelling dan is het tarief voor de overdrachtsbelasting voor de aanschaf van een eigen woning 2% in 2022 en 2023.

De huurwoning

De verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Het is de bedoeling dat het geld dat hiermee vrijkomt door woning corporaties wordt geïnvesteerd in flexwoningen, renovatie, verduurzaming en het beschikbaar stellen van betaalbare huurwoningen. Er zullen bindende prestatieafspraken worden gemaakt met de corporaties.

De sociale huur voor mensen met een lager inkomen wordt verlaagd en stapsgewijs wordt de huur voor mensen met een hoger inkomen verhoogd tot een marktconforme huur. Verder wordt er gewerkt aan een hervorming en vereenvoudiging van de huurtoeslag.

Er komt een meldplicht, registratieplicht of verhuurvergunning die gemeenten de mogelijkheid geeft om discriminatie en malafide verhuurders gerichter aan te pakken. 

De huurwoning in box 3

Nu geldt er een korting voor de waardering in box 3 van verhuurde woningen wanneer er sprake is van huurbescherming, de zogenaamde leegwaarderatio. Vanaf 2023 wordt de leegwaarderatio voor verhuurde woningen in box 3 beperkt.

Heb je vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan contact op met Nienke Kimsma via
088 220 2427 of NienkeKimsma@JAN.nl

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:
Inkomstenbelasting – de tarieven
Inkomstenbelasting – heffingskortingen
Inkomstenbelasting – wijzigingen voor ondernemers
DGA en VPB
Werkgevers en werknemers
Kindregelingen
De auto
De woning
Duurzaamheid
Overige maatregelen

______________________________________________________________________________________________________________________________

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© houdt de ontwikkelingen op de voet in de gaten en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.