square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
De woning

JAN©

Belastingplan 2023: De woning

De vermogensongelijkheid tussen huurders en eigenwoning bezitters ligt al jaren onder een vergrootglas. In het Belastingplan 2023 komt er echter opvallend weinig van terug.

Licht uit, spot aan

In een eerder verschenen rapport over de vermogensverdeling tussen huurders en mensen met een koopwoning, in opdracht van het kabinet opgesteld, ligt de eigen woning behoorlijk onder vuur. Zo wordt gerept om het eigenwoningforfait te vervijfvoudigden en het nog verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek. Tevens dat het uiteindelijk de bedoeling is dat de woning in box 3 gaat meetellen voor de berekening over het inkomen over sparen en beleggen. Met ‘angst en beven’ werd dan ook gekeken wat er op Prinsjesdag ten tonele zou verschijnen. Maar in het Belastingplan 2023 verschijnt de (eigen) woning opvallend genoeg bijna niet op de bühne.

Wat wel voorbij komt over de woning is:

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning in 2024

Wil je iemand op weg helpen op de weerbarstige woningmarkt? Het is raadzaam om de mogelijkheden te bekijken die er nu zijn. In 2022 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning nog hoog: namelijk maximaal € 106.671.

Je mag deze benutten als de ontvanger (of de partner voor de successiewet van de ontvanger) tussen de 18 en 40 jaar oud is. De schenking moet gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, ook is het mogelijk om de eigen woning lening af te lossen of de rechten van erfpacht, opstal of beklemming af te kopen.

Nu schenken en later kopen bijvoorbeeld omdat je verwacht dat de woningmarkt verder zal afkoelen? Er is wellicht meer mogelijk dan je aanvankelijk zou denken. Lees hier meer over in het artikel Belastingvrij schenken? Dit is nu mogelijk. Ook lees je in dit artikel meer over de voorwaarden.

Overdrachtsbelasting

Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting stijgt per 2023 niet naar 9% zoals aangegeven in het Regeerakkoord, en ook niet naar 10,1% zoals aangegeven in de voorjaarsnota. In het Belastingplan wordt het zelfs nog hoger vastgesteld: 10,4%. Dit tarief geldt niet voor de eigen woning, maar wel voor een tweede woning en niet-woningen zoals bedrijfspanden.

Wanneer je tussen de 18 en 35 jaar oud bent en je schaft een eigen woning aan van maximaal € 400.000 (2022) dan geldt er een eenmalige vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. De grens wordt in 2023 € 440.000. Wanneer je geen gebruik kunt maken van de eenmalige vrijstelling dan is het tarief voor de overdrachtsbelasting voor de aanschaf van een eigen woning 2% in 2022 en 2023.

De huurwoning

De verhuurdersheffing wordt waarschijnlijk afgeschaft. Het is de bedoeling dat het geld dat hiermee vrijkomt door woning corporaties wordt geïnvesteerd in flexwoningen, renovatie, verduurzaming en het beschikbaar stellen van betaalbare huurwoningen. Er zullen bindende prestatieafspraken worden gemaakt met de corporaties.

De sociale huur voor mensen met een lager inkomen wordt verlaagd en stapsgewijs wordt de huur voor mensen met een hoger inkomen verhoogd tot een marktconforme huur. Verder wordt er gewerkt aan een hervorming en vereenvoudiging van de huurtoeslag.

Er komt een meldplicht, registratieplicht of verhuurvergunning die Gemeenten de mogelijkheid geeft om discriminatie en malafide verhuurders gerichter aan te pakken. 

De huurwoning in box 3 en schenk- en erfbelasting

Nu geldt er een korting voor de waardering in box 3 en schenk- en erfbelasting van verhuurde woningen wanneer sprake is van huurbescherming, de zogenaamde leegwaarderatio. Vanaf 2023 wordt de leegwaarderatio voor verhuurde woningen beperkt en jaarlijks geactualiseerd.

Voor tijdelijke huurcontracten en verhuur in gelieerde verhoudingen (denk aan verhuur aan een kind) bedraagt de ratio 100%, wat dus eigenlijk betekent dat de leegwaarderatio in deze gevallen wordt afgeschaft.

Nultarief btw zonnepanelen

Voor woningen komt er een nultarief in de btw voor de aanschaf van zonnepanelen. Hierdoor betaalt de woningeigenaar geen btw meer voor de aanschaf én installatie van zonnepanelen. Dit heeft ook voor de Belastingdienst een voordeel. Aangezien deze niet langer de aanmeldingen en btw-aangiften van particuliere zonnepaneelhouders hoeft te verwerken. Dit zorgt voor een verlichting van de uitvoeringsdruk.

Heb je vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan contact op met Dave de Heiden via DavedeHeiden@JAN.nl of 088 – 220 2318

Dave de Heiden, fiscalist

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:
Koopkracht maatregelen
Inkomstenbelasting – de tarieven
Inkomstenbelasting – heffingskortingen
Inkomstenbelasting – wijzigingen voor ondernemers
DGA en B.V.
Werkgevers en werknemers
Kindregelingen
De auto
De woning
Overige maatregelen

______________________________________________________________________________________________________________________________

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© volgt de ontwikkelingen op de voet en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.