square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Inkomstenbelasting

JAN©

Belastingplan 2023: Inkomstenbelasting, tarieven

Op deze pagina zijn de verwachte wijzigingen m.b.t. de inkomstenbelasting voor 2023, en waar mogelijk verder, samengevoegd.

De tarieven in box 1

In 2020 zijn de box 1 tarieven voor 2022, 2023 en 2024 al vastgesteld, deze percentages zijn als volgt:

Schijf Belastbaar inkomen Percentage 2022 Percentage 2023 Percentage
2024
1 Tot € 69.398 37,07% 37,05% 37,03%
2 Vanaf € 69.398 49,50% 49,50% 49,50%
Tarief vanaf
AOW leeftijd
tot € 35.472
(vanaf 1946)
tot € 36.409
(voor 1946)
19,17% 19,15% 19,13%

Het tarief in box 2

Over je belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang betaal je in 2022 26,9%. In 2023 blijft dit waarschijnlijk zo. Vanaf 2024 komen er in box 2 van de inkomstenbelasting twee schijven 26% en 29,5%. Voor het box 2 inkomen tot € 67.000 zal het tarief gelden van 26%. Is het box 2 inkomen hoger dan wordt dit belast tegen een tarief van 29,5%. Nu is er een tarief van 26,9%, vanaf 2024 zullen hoge dividenduitkeringen dus zwaarder worden belast.

Het tarief in box 3

Box 3 regelt de belasting die je betaalt over je spaargeld en andere vermogensbestanddelen.
Voor fiscaal partners geldt in 2022 een vrijstelling van box 3 van € 101.300. Heb je geen fiscaal partner dan is de vrijstelling de helft. In 2022 is dit € 50.650. Over dit deel van je vermogen betaal je dus geen belasting.

In het Regeerakkoord is bekend gemaakt dat het heffingsvrije vermogen uiteindelijk verhoogd zou worden naar circa € 80.000. Deze verhoging wordt niet doorgevoerd aldus de voorjaarsnota.
De plannen schommelen een beetje als het gaat om box 3. We zijn erg benieuwd naar hoe het box 3 vermogen belast gaat worden in 2023 tot 2025 én daarna. Waar we nu een forfaitair rendement kennen, dat in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, kan er pas vanaf 2025 een nieuw systeem worden ingevoerd. Dit zou een systeem op basis van het werkelijke rendement kunnen zijn. Vanuit het kabinet is er voorgesteld om een vermogensaanwasbelasting in te voeren, de VVD is hier echter op tegen. Kortom, het kabinet houdt het nog even spannend op dit gebied.

De maatregelen gaan nogal veel over wijzigingen binnen het boxenstelsel van de inkomstenbelasting. Hoe werkt dit ook weer?
Via box 1 wordt de belasting berekend over je inkomen uit werk en woning (dus je salaris, uitkering, inkomsten uit onderneming, hier bovenop wordt het inkomen uit de eigen woning geteld (het eigenwoningforfait) geteld en dit bedrag wordt verminderd met aftrekposten zoals de hypotheekrente en de uitgaven voor inkomensvoorzieningen als een arbeidsongeschiktheids- of lijfrenteverzekering.
Via box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang berekend. Je hebt een aanmerkelijk belang bij 5% van de aandelen in bijvoorbeeld een B.V., de dividenduitkeringen die je ontvangt worden via box 2 belast.
Via box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast, dus je bankrekeningen, aandelen, maar ook een tweede huis en je overige bezittingen worden via deze box belast.

Mijn blik op de voorgestelde wijzigingen

Ons belastingstelsel moet eenvoudiger en overzichtelijker, hier is al jaren sprake van. Het kabinet lijkt hiernaar toe te werken door regelingen te laten vervallen en kortingen en aftrekposten te beperken. Tegelijkertijd zou een korting als de arbeidskorting een belangrijkere rol gaan spelen in de bijsturing van koopkracht en personeelsbezetting. Het kabinet is er duidelijk nog niet uit.
Wat verder opvalt is dat veel maatregelen volgens de plannen ingevoerd worden in 2025, dit zou net voor de nieuwe Tweede Kamer verkiezingen van maart 2025 zijn. Of er daadwerkelijk wijzigingen worden doorgevoerd op dat moment valt te bezien. Wat we in het verleden regelmatig hoorden was ‘dat is aan het nieuwe kabinet’. Het blijft dus spannend wat er van deze voorgestelde wijzigingen overblijft.

Heb je hier vragen over? Ik ben je graag van dienst, neem contact met mij op via NienkeKimsma@JAN.nl of 088-2202427.

Ben je ondernemer binnen de inkomstenbelasting en wil je weten wat de te verwachten wijzigingen voor jou zijn? Bekijk dan het overzicht voor de ondernemers binnen de inkomstenbelasting.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:
Inkomstenbelasting – de tarieven
Inkomstenbelasting – heffingskortingen
Inkomstenbelasting – wijzigingen voor ondernemers
DGA en VPB
Werkgevers en werknemers
Kindregelingen
De auto
De woning
Duurzaamheid
Overige maatregelen

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© houdt de ontwikkelingen op de voet in de gaten en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.