square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Helmen

JAN©

Belastingplan 2023: Werkgevers en werknemers

Als de plannen doorgaan dan krijgen werkgevers en werknemers met behoorlijk wat wijzigingen te maken. De arbeidsmarkt moet toekomstbestendiger worden en er komt meer zekerheid voor werknemers als het aan het kabinet ligt. Op deze pagina lees je wat de plannen zijn.

Hervormingen arbeidsmarkt

Minister Van Gennip (SZW) heeft begin juli de Tweede kamer geïnformeerd over de plannen die het kabinet heeft om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Er zijn vijf thema’s geformuleerd waarmee dit moet worden bereikt. De plannen moeten er onder meer voor zorgen dat het streven om de verschillen tussen vaste en flexibele contracten kleiner worden. Kort gezegd zal een vast contract leidend worden. In de brief aan de Kamer zijn 4 maatregelen uitgewerkt:
1. Oproepcontracten (en nul uren contracten en min-max contracten) zoals we die nu kennen worden afgeschaft. Deze contracten bieden de werknemer te weinig zekerheid. Er komt een nieuw soort basiscontract voor deze werknemers, waarbij alleen een uitzondering wordt gemaakt voor studenten en scholieren.
2. Er wordt onderzocht hoe er kan worden voorkomen dat er een ‘keten’ van contracten kan worden aangeboden met steeds een tussenpose. Ook hier wordt er een uitzondering gemaakt voor studenten en scholieren en komt er daarnaast een uitzondering voor seizoenswerk.
3. De positie van uitzendkrachten moet worden verbeterd. Daarbij moeten de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten gelijk worden aan de werknemers die direct in dienst zijn.
4. Er moet een arbeidscommissie komen die de toegang tot het recht voor werknemers moet verbeteren. Hoe dit er uit komt te zien is nog niet aangegeven.

Het is nog niet bekend wanneer deze maatregelen ingaan.

Kilometervergoeding

De belastingvrije kilometervergoeding wordt verhoogd van 19 cent naar 21 cent per 2023 en naar 22 cent vanaf 2024.

Thuiswerkvergoeding

De onbelaste thuiswerkvergoeding is momenteel € 2,00. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft aangegeven dat dit per 1 januari 2023 waarschijnlijk € 2,15 wordt. Volgens het Nibud waren de werkelijke kosten voor een dag thuiswerken in maart 2022 al € 3,05 per werkdag. De onbelaste thuiswerkvergoeding wordt geïndexeerd aan de hand van de tabelcorrectiefactor welke naar waarschijnlijkheid 1,063 wordt. Hierdoor komt de onbelaste vergoeding per 1 januari 2023 dus waarschijnlijk uit op € 2,15. In 2023/2024 wordt de werkkostenregeling geëvalueerd en bekeken of het forfait van de thuiswerkvergoeding nog overeenkomt met de gemiddelde werkelijke kosten.

Werkkostenregeling, verhoging vrije ruimte

Inmiddels zijn er al behoorlijk wat wijzigingen n.a.v. het Belastingplan bekend gemaakt. Zo is o.a. bekend gemaakt dat het kabinet voornemens is de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling te verruimen. Hierdoor krijgen werkgevers meer ruimte om werknemers een onbelaste vergoeding te geven. In 2023 zal de vrije ruimte naar verwachting 3% bedragen voor de eerste € 400.000 van de bruto loonsom (per werkgever, per jaar) en over het resterende deel van de loonsom geldt een vrije ruimte van 1,18%.  Vanaf 2024 vervalt deze verruiming en zal de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 1,92% zijn.

Verlaging AOF premie

Deze maatregel komt ook voort uit de wijzigingen van 4 oktober jl. Het kabinet is voornemens de premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) voor het het MKB iets te verlagen. Vanaf 2022 heeft het Aof een iets lager premietarief voor kleine bedrijven (bedrijven met een loonsom tot 25 x de gemiddelde loonsom per werknemer). Voor 2023 zal het Aof-premietarief voor kleine bedrijven ongeveer een half procent lager worden vastgesteld. Dit komt voor een werkgever met tien (gemiddeld verdienende) werknemers neer op een lasten verlichting van ongeveer € 1.800.

Het minimumloon

Het minimumloon gaat per 1 januari 2023 met ruim 10% omhoog. Ook de gekoppelde uitkeringen (zoals de bijstand en de AOW) stijgen hierdoor. 

30% regeling

Werknemers met een specifieke deskundigheid die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier te werken betalen minder belasting wanneer zij de 30% regeling kunnen toepassen. Deze regeling zorgt ervoor dat 30% van het loon onbelast is. De 30%-regeling wordt vanaf 2024 beperkt tot de Balkenende-norm, deze norm bedraagt in 2022 € 216.000. Dit betekent dat maximaal € 64.800 onbelast mag worden vergoed.

Door de opgenomen Balkenende-norm zou het aantrekkelijk kunnen zijn om de werkelijke extra kosten van de ingekomen werknemer te vergoeden naast de 30%-regeling. Om dit te voorkomen wordt per 2023 voorgesteld dat per kalenderjaar slechts een van beide regelingen kan worden gebruikt. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de werknemer die de eerste vier maanden is gaan werken vanwege het proces van aanvragen van een zogenoemde 30%-beschikking.

Er is een overgangsregeling voorgesteld op basis waarvan voor ingekomen werknemers bij wie de 30%- regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast, geldt dat de aftopping van de 30%- regeling pas toepassing vindt vanaf 1 januari 2026.

Aandelenoptieregeling

Een aandelenoptieregeling is een recht om een of meer aandelen te kopen in de vennootschap van de werkgever. Door het wetsvoorstel aandelenoptieregeling gaat het fiscaal aantrekkelijker worden om als werkgever aandelenoptierechten aan werknemers te verstrekken.

Nu is het zo geregeld dat wanneer je aandelenopties aan werknemers toekent er belastingheffing plaatsvindt op het moment van uitoefening. Het idee is nu om het moment van belastingheffing te verschuiven naar het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn. De gedachte is dat er dan geld aanwezig is om de belasting mee te voldoen, omdat de aandelen immers verkocht kunnen worden en er geld aanwezig is. Ook is voorzien in een keuzeregeling voor de werknemers aan wie aandelenoptierechten worden toegekend. Meer informatie over de aandelenoptieregeling. Op 28 juni is het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten door de Tweede Kamer aangenomen. Dit staat nu op de agenda van de Eerste Kamer. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2023.

Pensioenakkoord

Op 30 maart 2022 is het voorstel Wet Toekomst Pensioenen ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel geeft invulling aan de afspraken die de regering en sociale partners in het Pensioenakkoord in 2019 hebben gemaakt en heeft vergaande gevolgen voor het toekomstige pensioenstelsel.

Aan het begin van het vierde kwartaal debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en als het daarna wordt aangenomen, zal de Eerste Kamer zich nog over het wetsvoorstel moeten buigen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2023.

Mark Hilarius is de pensioenadviseur bij JAN© hij houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen en beantwoordt graag je vragen, mail Mark via MarkHilarius@JAN.nl Meer informatie over het pensioenakkoord.

Eenmalig bedrag opnemen op de pensioendatum
Het idee is dat door het pensioenakkoord deelnemers straks meer invloed kunnen uitoefenen op het pensioeninkomen. Het wordt vanaf 1 juli 2023 mogelijk om eenmalig een bedrag in één keer uit te laten betalen. Dit zou ingaan per 1 januari 2023, maar dit wordt een half jaar uitgesteld aangezien er meer tijd nodig is voor de uitvoering.
De hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen. Het pensioeninkomen wordt hierdoor uiteraard wel lager. Voor sommige werknemers kan een eenmalig bedrag uit het pensioenvermogen vlak na pensionering aantrekkelijker zijn dan een hogere uitkering in de jaren daarna. Bijvoorbeeld om schulden af te lossen (zoals een hypotheek), te reizen of de eigen woning te verbouwen. Deze wettelijke mogelijkheid geldt alleen op de pensioendatum óf in de maand februari van het jaar volgend op het jaar waarin de werknemer de AOW-uitkering ontvangt.

Heb je vragen over deze regeling? Neem dan contact op met mij via
088-2202423 of JohanBleij@JAN.nl

Johan Bleij
Johan Bleij, fiscalist

Dit artikel is 22 november 2022 voor het laatst aangepast.

____________________________________________________________________________________________________________________________
Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:

Koopkracht maatregelen
Inkomstenbelasting – de tarieven
Inkomstenbelasting – heffingskortingen
Inkomstenbelasting – wijzigingen voor ondernemers
DGA en B.V.
Kindregelingen
De auto
De woning
Overige maatregelen

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© houdt de ontwikkelingen op de voet in de gaten en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Gerelateerde artikelen

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Accepteren Weigeren Meer opties

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Functionele cookies
Arrow down

Functionele cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Arrow down

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over pagina-interacties en navigatie, waardoor we onze site voortdurend kunnen verbeteren.

Marketing cookies
Arrow down

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om relevante advertenties te vertonen aan de individuele gebruiker. Door deze cookies toe te staan, help je ons relevante inhoud en aanbiedingen aan je te vertonen.

Accepteren Opslaan

Disclaimer

De uitkomst van de JAN© Waarderingstool is geen specifieke waardebepaling, maar een eerste indicatie. JAN© heeft geen zelfstandige beoordeling gemaakt van de onderneming. JAN© geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake getrouwheid of volledigheid van de informatie die in deze waarderingstool zijn opgenomen. Deze waardebepaling is uitsluitend bedoeld voor overleg tussen JAN© en de aanvrager en kan niet worden gezien als een aanbeveling om de onderneming te (ver)kopen tegen de rekenkundige uitkomst van de waarderingstool, noch als een garantie van JAN© dat de onderneming ge- of verkocht kan worden tegen een prijs die overeenkomt met deze uitkomst. De waarde van een onderneming is niet objectief of eenduidig vast te stellen en per definitie ongelijk aan de prijs. De uiteindelijke prijs komt tot stand via onderhandelingen tussen koper en verkoper. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Vul de onderstaande gegevens in

EBITDA rekenhulp

Met deze rekenhulp bereken je jouw EBITDA. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een branche-specifieke multiple. Op basis van deze gegevens ontvang je een indicatie van jouw bedrijfswaarde.