square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Helmen

JAN©

Belastingplan 2023: Werkgevers en werknemers

Als de plannen doorgaan dan krijgen werkgevers en werknemers met behoorlijk  wat wijzigingen te maken. De arbeidsmarkt moet toekomstbestendiger worden en er komt meer zekerheid voor werknemers als het aan het kabinet ligt. Op deze pagina lees je wat de plannen zijn.

Hervormingen arbeidsmarkt

Minister Van Gennip (SZW) heeft begin juli de Tweede kamer geïnformeerd over de plannen die het kabinet heeft om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Er zijn vijf thema’s geformuleerd waarmee dit moet worden bereikt. De plannen moeten er onder meer voor zorgen dat het streven om de verschillen tussen vaste en flexibele contracten kleiner worden. Kort gezegd zal een vast contract leidend worden. In de brief aan de Kamer zijn 4 maatregelen uitgewerkt:
1. Oproepcontracten (en nul uren contracten en min-max contracten) zoals we die nu kennen worden afgeschaft. Deze contracten bieden de werknemer te weinig zekerheid. Er komt een nieuw soort basiscontract voor deze werknemers, waarbij alleen een uitzondering wordt gemaakt voor studenten en scholieren.
2. Er wordt onderzocht hoe er kan worden voorkomen dat er een ‘keten’ van contracten kan worden aangeboden met steeds een tussenpose. Ook hier wordt er een uitzondering gemaakt voor studenten en scholieren en komt er daarnaast een uitzondering voor seizoenswerk.
3. De positie van uitzendkrachten moet worden verbeterd. Daarbij moeten de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten gelijk worden aan de werknemers die direct in dienst zijn.
4. Er moet een arbeidscommissie komen die de toegang tot het recht voor werknemers moet verbeteren. Hoe dit er uit komt te zien is nog niet aangegeven.

Het minimumloon

Vanaf 2023 wordt het minimumloon voor het eerst extra verhoogd met 2,5%. Dit zal 3x gebeuren waardoor het minimumloon per 2025 met  7,5% extra is verhoogd. Per 2024 is het minimumloon naar verwachting € 11,94 euro bruto per uur bij een 36-urige werkweek en per 2025 zou dit € 13,18 zijn. De AOW, bijstand- en Wajong uitkeringen volgen deze verhoging.

Belastingvrije kilometervergoeding

De belastingvrije kilometervergoeding wordt verhoogd van 19 cent naar 21 cent per 2023 en naar 23 cent vanaf 2024.

30% regeling

Werknemers met een specifieke deskundigheid die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier te werken betalen minder belasting wanneer zij de 30% regeling kunnen toepassen. Deze regeling zorgt ervoor dat 30% van het loon onbelast is. De 30%-regeling wordt vanaf 2024 beperkt tot de Balkenende-norm, deze norm bedraagt in 2022 € 216.000.

Aandelenoptieregeling

Een aandelenoptieregeling is een recht om een of meer aandelen te kopen in de vennootschap van de werkgever. Door het wetsvoorstel aandelenoptieregeling gaat het fiscaal aantrekkelijker worden om als werkgever aandelenoptierechten aan werknemers te verstrekken.

Nu is het zo geregeld dat wanneer je aandelenopties aan werknemers toekent er belastingheffing plaatsvindt op het moment van uitoefening. Het idee is nu om het moment van belastingheffing te verschuiven naar het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn. De gedachte is dat er dan geld aanwezig is om de belasting mee te voldoen, omdat de aandelen immers verkocht kunnen worden en er geld aanwezig is. Ook is voorzien in een keuzeregeling voor de werknemers aan wie aandelenoptierechten worden toegekend. Meer informatie over de aandelenoptieregeling.

Pensioenakkoord

Vanaf 2023 krijgen we te maken met de uitvoering van de afspraken in het pensioenakkoord. Mark Hilarius is de pensioenadviseur bij JAN© hij houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen en beantwoordt graag je vragen, mail Mark viaMarkHilarius@JAN.nl Meer informatie over het pensioenakkoord.

Eenmalig bedrag opnemen op de pensioendatum
Het idee is dat door het pensioenakkoord deelnemers straks meer invloed kunnen uitoefenen op het pensioeninkomen. Het wordt vanaf 1 juli 2023 mogelijk om eenmalig een bedrag in één keer uit te laten betalen. Dit zou ingaan per 1 januari 2023, maar dit wordt een half jaar uitgesteld aangezien er meer tijd nodig is voor de uitvoering.
De hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen. Het pensioeninkomen wordt hierdoor uiteraard wel lager. Voor sommige werknemers kan een eenmalig bedrag uit het pensioenvermogen vlak na pensionering aantrekkelijker zijn dan een hogere uitkering in de jaren daarna. Bijvoorbeeld om schulden af te lossen (zoals een hypotheek), te reizen of de eigen woning te verbouwen. Deze wettelijke mogelijkheid geldt alleen op de pensioendatum óf in de maand februari van het jaar volgend op het jaar waarin de werknemer de AOW-uitkering ontvangt.

Meer arbeidsinspecties

Via de voorjaarsnota heeft het Kabinet laten weten dat de arbeidsinspecties meer geld ter beschikking krijgen om extra inspecties te kunnen uitvoeren. Dit heeft te maken met een wijziging van ARIE-wetgeving (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen). Er zou ook meer geld beschikbaar komen voor beter toezicht op asbest.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:

Inkomstenbelasting – de tarieven
Inkomstenbelasting – heffingskortingen
Inkomstenbelasting – wijzigingen voor ondernemers
DGA en VPB
Werkgevers en werknemers
Kindregelingen
De auto
De woning
Duurzaamheid
Overige maatregelen

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© houdt de ontwikkelingen op de voet in de gaten en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.