square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Belastingplan 2023: Overige maatregelen

JAN©

Belastingplan 2023: Overige maatregelen

Er zijn tot slot plannen aangekondigd die meer rekening houden met de situatie van de mens achter de belastingplichtige. Deze zijn eerder bekend gemaakt en geen onderdeel van het Belastingplan.

Financiële tegemoetkomingsregeling mag geen invloed hebben op toeslagen.

Of je in aanmerking komt voor een toeslag hangt af van de hoogte van je inkomen en er wordt een vermogenstoets gehanteerd bij de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget. Wanneer (ex)werknemers een tegemoetkoming krijgen omdat ze ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk moet dit geen invloed hebben op de toeslagen. Er komt een vermogenstoetsuitzondering die voor een periode van drie jaar zal gelden volgend op het jaar waarin de vermogenstoename door de compensatie heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt in het jaar van compensatie het inkomen bekeken exclusief de compensatie.

Inspecteur krijgt meer mogelijkheden belastingrente en invorderingsrente verlagen

Het komt voor dat er belastingrente in rekening wordt gebracht voor een bedrag dat al bij de Belastingdienst op de rekening staat. Inmiddels is het de staatssecretaris duidelijk dat dit indruist tegen het rechtvaardigheidsgevoel en dat dit niet past bij de verzuimgedachte die aan deze regeling ten grondslag ligt. Daarom heeft hij aangekondigd dat de inspecteur de mogelijkheid krijgt om bij de berekening van de belastingrente maatwerk te leveren, zodat de in rekening gebrachte belastingrente in zulke situaties kan worden verminderd.  

Uitstel van betaling (erf)belasting schrijdende gevallen

In het nieuws hebben we kunnen lezen over een situatie waarin een minderjarig kind de ouderlijke woning na het overlijden van de ouders had geërfd. Het kind kon de erfbelasting die betaald moest worden gezien de verkrijging van stenen niet voldoen. Destijds was er geen mogelijkheid om deze belastingclaim renteloos door te schuiven. In 2023 wordt er in de wet een mogelijkheid opgenomen waardoor dit wel kan. De wettekst wordt zo geformuleerd dat dit in overige schrijnende gevallen ook toegepast kan worden. Er moet overigens wel worden verzocht om uitstel.

Meer privacy voor ondernemers met G-rekening

Bij een eenmanszaak zit het BSN van de ondernemer verwerkt in het loonheffingennummer en het omzetbelastingnummer. Wanneer er een G-rekening wordt geopend wordt het volledige loonheffingen- en omzetbelastingnummer opgenomen in de overeenkomst. Hierdoor wordt het BSN gedeeld met een derde. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties. Vanaf 1 januari 2023 zal voor de G-rekeningovereenkomst niet meer het volledige BSN worden gebruikt, maar dit wordt beperkt tot 6 cijfers.

Begrenzing giftenaftrek voor periodieke giften

Vanaf 1 januari 2023 mag er wanneer er sprake is van een periodieke gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) maximaal € 250.000 per kalenderjaar in aftrek worden worden gebracht in de aangifte inkomstenbelasting. Er geldt echter een uitzondering, wanneer het gaat om een verplichting tot het doen van een gift die, per 4 oktober 2022 om 16.00 uur, al van kracht was. Deze periodieke giften zijn wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden nog maximaal vier jaar aftrekbaar. Naar verwachting zal deze beperking slechts voor een kleine groep gevolgen hebben.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Steven Bulteel via StevenBulteel@JAN.nl of 088-220 2322

JAN© Steven Bulteel
Steven Bulteel, fiscalist

Dit artikel is 6 oktober 2022 voor het laatst aangepast.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:
Koopkracht maatregelen
Inkomstenbelasting – de tarieven
Inkomstenbelasting – heffingskortingen
Inkomstenbelasting – wijzigingen voor ondernemers
DGA en B.V.
Werkgevers en werknemers
Kindregelingen
De auto
De woning
Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© volgt de ontwikkelingen op de voet en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.