square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Belastingplan 2023: De DGA en de B.V.

De fiscus prikt graag een vorkje mee. Des te hoger de winst des te royaler de portie, voor de fiscus wel te verstaan. Vanaf 2023 wordt er niet alleen sneller, maar ook een meerdere gangenmenu geserveerd aan de fiscus!

VPB

Bedrijven gaan eerder het hoge VPB-tarief van 25,8% betalen. Nu betalen bedrijven 15% belasting over de eerste € 395.000 winst. De eerste schijf wordt vanaf 2023 verlaagd naar € 200.000. Bedrijven met minimaal € 395.000 winst betalen daardoor dus € 21.060 meer VPB in 2023 t.o.v. 2022. 

De dividenduitkering wordt zwaarder belast

Vanaf 2024 komen er in box 2 van de inkomstenbelasting twee schijven, 26% en 29,5%. Voor het box 2 inkomen tot € 67.000 zal het tarief gelden van 26% per persoon, dus voor fiscaal partners gaat het dan om een bedrag van € 134.000. Is het box 2 inkomen hoger dan wordt dit belast tegen een tarief van 29,5%.

Nu is er een tarief van 26,9%, dus vanaf 2024 zullen hoge dividenduitkeringen zwaarder worden belast. Ben je voornemens een dividenduitkering te doen? Bekijk dan goed in welk jaar je welk bedrag uitkeert. Let hierbij wel op een eventuele dividendklem die kan zijn ontstaan door de corona steunmaatregelen.

Het gebruikelijk loon

Voor een aantal DGA’s wordt het nodig om het gebruikelijk loon aan te passen, omdat de doelmatigheidsmarge wordt verlaagd naar 15%. De doelmatigheidsmarge die we nu kennen bedraagt 25%. Deze marge regelt dat het loon voor de DGA – nu 25% en straks 15% – lager mag zijn dan het bedrag dat een zakelijk loon zou vormen. Hierdoor stijgt het salaris van DGA’s die gebruik maken van deze marge en moet er meer inkomstenbelasting in box 1 worden betaald.

Gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups vervalt

Wanneer er nu sprake is van een ‘innovatieve startup’ mag het belastbare loon van de DGA gelijk zijn aan het wettelijk minimumloon.
Dit is om de liquiditeitspositie van startups te verbeteren. Aan deze versoepeling van de gebruikelijkloonregeling komt een einde per 1 januari 2023.

BOR (bedrijfsopvolgingsregeling)

Het kabinet denkt na over aanpassingen in de fiscaal interessante bedrijfsopvolgingsregeling. De continuïteit van familiebedrijven zal blijven worden ondersteund aldus de aankondigingen. Echter, er wordt gewerkt aan een eenvoudigere en eerlijkere regeling. De bedoeling is dat oneigenlijk gebruik van de huidige faciliteiten wordt tegengegaan met de wijzigingen, maar het is onduidelijk hoe dit uit zal pakken. Overweeg jij een bedrijfsoverdracht? Lees dan nog eens ons artikel over de BOR. We hebben nu een royale regeling en deze wordt naar verwachting beperkt. Benut de huidige mogelijkheden zolang het kan.

Groei binnen het MKB

Groei- en innovatief vermogen van MKB-ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Verder komt er meer aandacht voor goed opgeleide werknemers en wordt het tekort aan technisch- en praktisch opgeleide werknemers aangepakt. Wat dit concreet betekent is op dit moment nog onduidelijk.

Loondoorbetaling bij ziekte

Er wordt geld uitgetrokken voor lastenverlichting van het MKB middels loondoorbetaling bij ziekte.

Excessief lenen, “de DGA-tax”

De grens in het wetsvoorstel excessief lenen voor de DGA wordt verhoogd naar € 700.000. Meer over deze regeling lees je in ons artikel beperking lenen bij de eigen B.V.

Overdrachtsbelasting bedrijfspanden

Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting stijgt per 2023 niet naar 9% zoals aangegeven in het Regeerakkoord, maar naar 10,1%, aldus de voorjaarsnota. Dit tarief geldt niet voor de eigen woning, maar wel voor een tweede woning, en niet-woningen zoals bedrijfspanden. Ben je voornemens een tweede woning of bedrijfspand aan te schaffen? Overweeg dan deze nog in 2022 aan te schaffen en te besparen op de overdrachtsbelasting en lees ons artikel hierover.

Let wel op! Het is onrustig op de vastgoedmarkt, de rentes zijn gestegen en de prijzen iets gedaald, neem dergelijke ontwikkelingen ook mee in je overwegingen.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Nienke Kimsma via NienkeKimsma@JAN.nl 088-2202427

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:
Inkomstenbelasting – de tarieven
Inkomstenbelasting – heffingskortingen
Inkomstenbelasting – wijzigingen voor ondernemers
DGA en VPB
Werkgevers en werknemers
Kindregelingen
De auto
De woning
Duurzaamheid
Overige maatregelen

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© houdt de ontwikkelingen op de voet in de gaten en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.