square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
MKB niet langer ‘de bank’ van grote bedrijven.

JAN©

Belastingplan 2023: Inkomstenbelasting wijzigingen voor de ondernemers

Voor de ondernemers binnen de inkomstenbelasting wijzigt er ook het nodige. Dit zijn ondernemers met een eenmanszaak, VOF of maatschap. Op deze pagina vind je de belangrijkste wijzigingen.

Afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt nog sneller afgebouwd. Het is de bedoeling van het kabinet om het verschil tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen. Dit doen ze door de zelfstandigenaftrek te verlagen naar € 5.660 in 2023 naar € 1.200 in 2026 en € 900 in 2027. Er zou een compensatie komen voor de verlaging via de arbeidskorting.

De verhoging van de zelfstandigenaftrek voor starters blijft ongewijzigd, omdat het doel van deze aftrek het stimuleren van ondernemerschap is. 

Verdwijnen FOR

Nu bestaat er binnen box 1 van de inkomstenbelasting een mogelijkheid om een deel van de winst van de onderneming te reserveren voor de oude dag en hier later over af te rekenen. De regeling die dit mogelijk maakt heet de fiscale oudedagsreserve, afgekort tot FOR. De FOR wordt afgeschaft per 2023. Je kunt dan geen extra FOR meer opbouwen. Wel mag een reeds bestaande FOR volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Door middel van de nota van wijziging heeft het kabinet te kennen gegeven dat er bereidheid is om te kijken naar de mogelijkheid om de oudedagsreserve vrijwillig vrij te laten vallen in de winst van een boekjaar. 

Afschaffing middelingsregeling

De middelingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor het nadeel van mensen met sterk wisselende inkomens door de tariefverschillen in box 1. Met de middelingregeling kun je kijken naar je inkomen over drie aaneensluitende jaren en deze delen door 3. Als je de uitkomst vergelijkt met het betaalde belastingbedrag en hier komt een groter bedrag uit dan € 545 (het drempelbedrag), dan kun je om een teruggave verzoeken.
Door een evaluatie is naar voren gekomen dat deze regeling beperkt doelmatig is. Nu het kabinet werkt aan een vereenvoudiging van het belastingstelsel wordt deze regeling geschrapt per 2023. Er wordt echter wel overgangsrecht opgenomen waardoor het mogelijk is om de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024 te middelen.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Verder krijgen zelfstandigen waarschijnlijk vanaf 2024 te maken met een verplichte AOV. Dit is een van de afspraken uit het pensioenakkoord. Door een dergelijke verplichte verzekering zouden de kosten en risico’s voor de samenleving kleiner worden.

Webmodule

Sinds de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) in een aantal jaren geleden is vervangen door de Wet DBA is men zoekende. De DBA zou niet het gewenste resultaat opleveren en vervolgens kwam er een Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA). Ook deze Webmodule werkt nog niet naar behoren. Deze wordt verder ontwikkeld met als doel vooraf meer zekerheid te bieden aan zelfstandigen (ZZP’ers) over de aard van de arbeidsrelatie.

Mijn blik op deze wijzigingen

We zien dat het kabinet probeert toe te werken naar ‘een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen’ dit moet zorgen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. We zien op fiscaal gebied dat de voorgestelde wijzigingen hierop zijn ingericht. Daarnaast geeft het Kabinet aan zaken als schijnzelfstandigheid te willen verminderen. De pur sang IB-ondernemers gaan dit echter ook merken in de portemonnee.
Als je als IB-ondernemer voldoende uren aan je onderneming besteedt (tenminste 1.225 uur) mag je de zelfstandigenaftrek toepassen, waardoor je over de eerst verdiende € 6.310 geen belasting betaalt in 2022. Echter, deze aftrek wordt ieder jaar steeds sneller afgebouwd. In het Belastingplan 2023 is nu opgenomen dat dit wordt afgebouwd naar € 900 in 2027. Daarnaast zijn er meer regelingen die worden versoberd voor de IB-ondernemer zoals hierboven beschreven. Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de IB onderneming fiscaal gezien niet meer de voordeligste optie is. De B.V. biedt naast een fiscaal voordeel ook meer bescherming door het afschermen van het privé vermogen van het ondernemingsvermogen. Overweeg dus of jij je activiteiten niet beter kunt voortzetten in een B.V.

Afschaffing ODE
Doordat de ODE (opslag duurzame energie) niet meer gekoppeld wordt aan de duurzaamheidssubsidie SDE++ is de ODE ten opzichte van de energiebelasting zijn functie verloren. De ODE wordt geïntegreerd in energiebelasting en per 2024 wordt de Wet ODE afgeschaft.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Camiel Lokkerbol CamielLokkerbol@JAN.nl

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:
Inkomstenbelasting – de tarieven
Inkomstenbelasting – heffingskortingen
Inkomstenbelasting – wijzigingen voor ondernemers
DGA en B.V.
Werkgevers en werknemers
Kindregelingen
De auto
De woning
Overige maatregelen

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© houdt de ontwikkelingen op de voet in de gaten en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.