square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Belastingplan 2023: Kindregelingen

Van kinderopvangtoeslag naar eigen bijdrage

Vanaf 2025 moet de kinderopvangtoeslag vervangen zijn door een systeem waarbij je enkel nog een eigen bijdrage betaalt van 5% aan de kinderopvangorganisatie. Het systeem dat we nu kennen met kinderopvangtoeslag is dan afgeschaft. Dit moet voorkomen dat je te maken krijgt met een ingewikkelde toeslagregeling, fouten en bij te veel ontvangen toeslag met terugvorderingen.
Per 2024 krijgen we als de plannen door worden gevoerd te maken met een nieuwe uitvoeringsorganisatie die de eigen bijdrage zal innen en de betaling aan de kinderopvangorganisaties zal voldoen.
In stappen wordt het systeem gewijzigd en wordt de vergoeding van kinderopvang verhoogd naar 95%.

Geen koppeling meer voor gewerkte uren

Per 2023 wordt de kinderopvangtoeslag niet meer afhankelijk van de gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. De koppeling zou voor bijvoorbeeld voor ouders met onregelmatige werktijden een ingewikkelde voorwaarde zijn. Zij kunnen lastig inschatten hoeveel uur zij per maand werken, wat kan zorgen voor hoge terugbetalingen.

Maximum uurprijzen

De maximum uurprijzen binnen de kinderopvangtoeslag worden geïndexeerd met 5,58% en de toetsingsinkomens worden geïndexeerd met 3,37%. Dit moet negatieve inkomenseffecten voor ouders voorkomen, omdat zowel het maximale uurtarief als het toetsinkomen stijgt. 

Meer toezicht op gastouders

Verder wordt het toezicht binnen de gastouderopvang geïntensiveerd. Dit moet ervoor zorgen dat kwaliteit van de gastouderopvang beter kan worden gegarandeerd. De kosten moeten betaald worden door de ouders die gebruik maken van de gastouderopvang, want zij zouden ook profiteren van de betere kwaliteit. De betaling vindt plaats door een verlaging van 0,15% op de indexering van de maximale uurtarieven. Voor gastouderopvang geldt dan ook een maximale indexatie van het uurtarief met 3,22%.

Effect

De wijzigingen binnen de kindregelingen lijken te zorgen voor een financiële meevaller voor (toekomstige) ouders. Echter, door het verdwijnen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de eigen bijdrage die wordt ingevoerd, gaan huishoudens met lage tot modale inkomens er in bepaalde gevallen zelfs op achteruit als we kijken naar de doorrekening van het coalitieakkoord. Ouders met hogere inkomens die relatief veel uren kinderopvang afnemen profiteren het meeste van de wijzigingen.

De wijzigingen zouden naast een eenvoudiger systeem verder moeten zorgen voor meer arbeidsparticipatie. Het goedkoper worden van de opvang moet ervoor zorgen dat er meer kinderen naar de opvang kunnen. Critici geven echter aan dat er nu al beperkt capaciteit is binnen de kinderopvang, dus of de wijzigingen ook op korte termijn zorgen voor meer arbeidsparticipatie valt te bezien.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Nienke Kimsma via NienkeKimsma@JAN.nl of 088-2202427 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:
Inkomstenbelasting – de tarieven
Inkomstenbelasting – heffingskortingen
Inkomstenbelasting – wijzigingen voor ondernemers
DGA en VPB
Werkgevers en werknemers
Kindregelingen
De auto
De woning
Duurzaamheid
Overige maatregelen

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© houdt de ontwikkelingen op de voet in de gaten en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.