square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Voorgestelde wijzigingen Prinsjesdagplannen

In de Prinsjesdagspecial heeft JAN© een opsomming gemaakt van de belangrijkste zaken uit het Belastingplannen voor 2024. Niet alle plannen vallen echter in goede aard bij de Tweede Kamer zo is gebleken. Er zijn inmiddels behoorlijk wat wijzigingen voorgesteld.

Zo is het de wens van veel Kamerleden om te werken aan een koopkrachtverbetering van de lage- en middeninkomens. Uiteraard moet dit ergens van worden betaald. Het lijkt erop dat de rekening vooral komt te liggen bij vermogenden én de DGA. Hieronder een beknopte opsomming van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen.

 • Het toptarief in box 2 wordt als het aan de Tweede Kamerleden ligt verhoogd met 2%. Daarmee wordt het toptarief 33% (i.p.v. 31%). In 2024 worden voor dividenduitkeringen boven een bedrag van € 67.000 (en € 134.000 voor fiscaal partners) per jaar belast tegen 33%. Voor dividenduitkeringen onder dat bedrag wordt het tarief in 2024 24,5%.
  In 2023 is het tarief 26,9% voor alle dividenduitkeringen.
 • Het box 3 tarief wordt mogelijk verhoogd naar 36% vanaf 2024 (i.p.v. de eerder voorgestelde verhoging tot 34% voor 2024 en 2025).
 • Het maximumbedrag voor lenen uit de B.V. (excessief lenen) wordt waarschijnlijk per 2024 verlaagd van € 700.000 naar € 500.000.
 • De tweede vrijstelling (boven € 1,5 miljoen) van de BOR wordt per 1 januari 2025 verlaagd naar 75%, eerder is voorgesteld deze te verlagen naar 70%.
 • De giftenaftrek binnen de vennootschapsbelasting zou worden afgeschaft voor giften onder de € 100.000. Deze afschaffing wordt waarschijnlijk weer teruggedraaid.
 • Via het Belastingplan is voorgesteld om de MKB winstvrijstelling te verlagen van 14% naar 12,7% Door deze vrijstelling wordt een deel van de winst van IB-ondernemer niet belast. Deze verlaging wordt waarschijnlijk beperkt, het percentage zou daarmee op 13,31% komen.
 • Het belasten van de inkoop van eigen aandelen wordt per 2025 gelijkgesteld aan de belasting op het uitkeren van dividend.
 • De energiebelasting wordt verlaagd voor huishoudens. Dit zou moeten worden bekostigd door de verhoging van de tariefschijven binnen de inkomstenbelasting te beperken.
 • De verhoging van de arbeidskorting wordt beperkt.
 • De Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt vanaf 2027 in 9 stappen afgebouwd voor alle ouders die voldoen aan de voorwaarden ook de ouders van kinderen die geboren worden na 31 december 2024. In het Belastingplan stond dat de regeling zou eindigen per 1 januari 2025, maar dat ouders met kinderen die voor deze datum geboren zijn nog 12 jaar gebruik zouden kunnen maken van de regeling, mits zij voldoen aan de voorwaarden.
 • Een verhoging van de bankenbelasting.
 • Voor werknemers uit het buitenland kunnen werkgevers nu gebruikmaken van de gunstige 30%-regeling. Deze regeling wordt waarschijnlijk versoberd. Tegelijkertijd wordt de buitenlandse partciële belastingplicht voor expats afgeschaft. Er komen overgangsregelingen.
 • De korting op de benzine en dieselaccijnzen wordt met een jaar verlengd en de accijnzen worden eenmalig niet geïndexeerd.
 • Volgens het Belastingplan zou de vrijstelling voor groene beleggingen ongewijzigd blijven
  (€ 65.072 zonder fiscale partner en € 130.144 met fiscale partner). Echter inmiddels is er voorgesteld deze te verlagen naar € 30.000 (respectievelijk € 60.000).

Of de soep zo heet wordt gegeten als deze wordt opgediend moeten we uiteraard afwachten. Het gaat hier om voorgestelde wijzigingen aan het de Belastingplan door de Tweede Kamer de Eerste Kamer moet nog instemmen met de plannen voordat deze aangenomen worden als wet.

Heb je vragen over een van deze voorgestelde wijzigingen? Neem dan contact met mij, Tom van Geel fiscalist bij JAN©, via TomvanGeel@JAN.nl of 088 – 2202287.

Deze pagina is 30 oktober 2023 voor het laatst aangepast.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.