square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Beperking lenen bij de eigen B.V.

JAN©

Beperking lenen bij de eigen B.V.

Door de introductie van de Wet excessief lenen kun je als DGA vanaf 2023 maximaal
700.000 lenen van de eigen B.V. zonder dat dit gevolgen heeft. Leen je meer? Dan betaal je belasting. Hoe werkt dit? En wat doe je er aan?

De regeling
Nederlandse DGA’s lenen veel bij de eigen B.V.’s, in 2016 was dit 55 miljard in totaal. Er wordt gevreesd voor langdurig belastinguitstel en omdat de belastingdienst geen zin heeft om wortels te schieten is het Wet excessief lenen in het leven geroepen, en dat houdt het volgende in:
Een ieder met een belang van minimaal 5% in een vennootschap is aanmerkelijk belanghouder (AB-houder). Vanaf 2023 mag de AB-houder (zoals de DGA) samen met de fiscaal partner maximaal € 700.000 lenen van de B.V. Deze grens geldt ook voor de verbonden personen van de AB-houder (bloed -en aanverwanten in de rechte lijn) én de partner van de verbonden personen samen. AB-houders worden zelf belast in box 2 wanneer de lening te hoog is. Wanneer er geen of een kleiner aandelenbelang is wordt de heffing in rekening gebracht bij de AB-houder, ook wanneer deze niet zelf de schuldenaar is.

Het toets moment voor de hoogte van de schuld is 31 december 2023. Tot die tijd heb dus je om de hoogte van de schuld aan te pakken. Wanneer de schuld op het toets moment hoger is dan € 700.000 dan krijg je te maken met een heffing in box 2 (26,9% in 2023), waarbij wordt gedaan alsof er sprake is van een dividenduitkering.

Een uitzondering voor de eigen woning
Een financiering bij de B.V. ten behoeve van de eigen woning is een uitzondering op de regel. Deze financiering valt niet onder het bereik van de Wet voor ‘oudere’ leningen. Voor leningen die zijn afgesloten na 31 december 2022 geldt dat er hypothecair zekerheidsrecht op gevestigd moet zijn.
Een hypothecaire lening voor een tweede woning of bedrijfspand telt wel mee voor bepaling van de hoogte van de leningen. Leningen die door de DGA worden doorgeleend aan een derde tellen ook mee.

Geen dubbele heffing
In een eerder wetsvoorstel zou de regeling zo uitpakken dat er dubbele belastingheffing zou optreden. Dit is aangepast, wanneer de reeds betaalde heffing over de te hoge schuld wordt afgelost wordt deze verrekend. Hierdoor vindt er een vervroegde heffing plaats in plaats van een dubbele heffing.

Wat kun je er aan doen?
Er zijn vier mogelijkheden die tot en met 2023 ondernomen kunnen worden:

1. Aflossen
Wanneer je voldoende liquide middelen in privé hebt is het raadzaam de lening (deels) af te lossen. Zorg ervoor dat je voor het einde van 2023 maximaal € 700.000 schuld hebt en je loopt niet tegen een heffing aan. Het verminderen van een schuld kan overigens ook gevolgen hebben voor de belastingheffing in box 3, laat je hierover goed adviseren!

2. Dividend uitkeren
Je kunt je lening bij je b.v. ook verminderen of aflossen door middel van het uitkeren van dividend. Er zijn wel wat zaken om rekening mee te houden. Zo moet er een uitkeringstoets worden gedaan om te bezien of door de uitkering de continuïteit van de b.v. niet in gevaar komt en de b.v. aan de lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Heb je gebruik gemaakt van de corona steunmaatregelen? Er kan een beperkende voorwaarde meespelen. Check dit goed voordat je tot uitkeren overgaat.

3. Een financiering aangaan bij een externe partij
Wanneer je je schuld herfinanciert bijvoorbeeld via de bank komen de rente baten niet meer ten goede van je eigen b.v., je loopt echter ook niet meer tegen de heffing aan. Het kan een aantrekkelijke optie zijn om je schuld elders over te sluiten.

4. Verkoop je vastgoed, of draag het over
Wanneer je een pand in privé bezit, anders dan een eigen woning, en je hebt deze gefinancierd met een lening via de eigen B.V. kun je overwegen het vastgoed aan de B.V. te verkopen en de lening af te lossen. Hierbij is de B.V. wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er is gepleit voor een vrijstelling van overdrachtsbelasting wanneer een pand in het kader van de wet excessief lenen wordt overgedragen maar het kabinet vindt dit niet wenselijk.

De beste optie is in elke situatie verschillend, het gaat hier echt om maatwerk. Dit moet zorgvuldig worden beoordeeld. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Camiel Lokkerbol CamielLokkerbol@JAN.nl

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op 19 juni 2023.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.