square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Euro,Money,In,Wallet

JAN©

Belastingplan 2023: Inkomstenbelasting, heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting. Wanneer je in aanmerking komt voor de korting betaal je minder belasting. Waar de tarieven binnen de inkomstenbelasting lager worden zien we ook dat de heffingskortingen sterk verminderen. Dit zou ook bijdragen aan het eenvoudiger maken van het belastingstelsel.

Algemeen

Vanaf 2020 zijn vele fiscale aftrekposten aftrekbaar tegen een jaarlijks dalend vast tarief. Het gaat bijvoorbeeld om de hypotheekrenteaftrek, partneralimentatie, giften en zorgkosten.
In 2022 is dit vaste tarief gedaald naar 40% en in 2023 daalt het verder naar 37,05%. De aftrekposten met betrekking tot lijfrenten, arbeidsongeschiktheidsverzekering en de reisaftrek openbaar vervoer kunnen nog wel tegen het hoge tarief worden afgetrokken.

Arbeidskorting

In 2022 is de maximale arbeidskorting € 4.260. Vanaf een inkomen van € 36.650 wordt de arbeidskorting steeds lager. Het afbouwpercentage bedraagt in 2022 5,86%.

Per 2023 wil het kabinet behoorlijk wat wijzigingen aanbrengen in de arbeidskorting. Werkenden met een laag inkomen moeten een hogere arbeidskorting krijgen, ter compensatie van het verlies van koopkracht. Verder moeten parttimers gestimuleerd worden om meer uren te gaan werken door het verhogen van de arbeidskorting. Dit zou bijdragen aan het oplossen van het personeelstekorten.

In 2023 vervalt de uitbetaling van de arbeidskorting aan de minstverdienende partner.

Algemene heffingskorting (AHK)

De AHK is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, de toepassing van deze korting zal wijzigen. Naast het box 1 inkomen gaat ook het inkomen uit box 2 en 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Hierdoor zullen mensen met voornamelijk box 2 of box 3 inkomens een lagere korting ontvangen dus meer belasting moeten betalen.

De inkomensondersteuning AOW

Deze inkomensondersteuning wordt verlaagd in 2023 en 2024 en afgeschaft per 2025.

Ouderenkorting

In het coalitieakkoord is een verhoging van de ouderenkorting gepresenteerd. Dit wordt teruggedraaid. Dit zou niet de ouderen raken met de laagste inkomens, aangezien zij niet in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Wel raakt dit ouderen met (hoge) middeninkomens. Deze maatregel maakt overigens geen verschil voor ouderen met hoge inkomens aangezien zij geen recht hebben op ouderenkorting.

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Het duurt nog even maar als het aan dit kabinet ligt zal de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) verdwijnen per 1 januari 2025. De korting blijft wel beschikbaar voor ouders van kinderen die voor deze datum zijn geboren.
Het kabinet werkt aan een herziening van de kinderopvangtoeslag en wil vanwege die reden van de IACK af. De nieuwe regeling moet het aantrekkelijker maken voor ouders om te werken.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Nienke Kimsma via Nienke Kimsma@JAN.nl of 088-2202427.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:

Inkomstenbelasting – de tarieven
Inkomstenbelasting – heffingskortingen
Inkomstenbelasting – wijzigingen voor ondernemers
DGA en VPB
Werkgevers en werknemers
Kindregelingen
De auto
De woning
Duurzaamheid
Overige maatregelen

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© houdt de ontwikkelingen op de voet in de gaten en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.