square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Fiscaal aantrekkelijke aandelenoptierechten als loon

JAN©

Fiscaal aantrekkelijke aandelenoptierechten als loon

Door middel van het Belastingplan 2022 is het wetsvoorstel aandelenoptieregeling kenbaar gemaakt.
Er is destijds niet ingestemd met dit wetsvoorstel omdat er aanpassing én zorgvuldigere behandeling nodig zou zijn. Op 28 juni 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel, het wachten is nu op de Eerste Kamer.


Alleen voor start-ups?
De bedoeling was dat werknemers van start-ups en scale-ups meer vrijheid zouden krijgen voor het kiezen van een moment om de belasting af te dragen, op het moment dat ze daar genoeg geld voor hebben.
Door het huidige wetsvoorstel kan echter elk bedrijf van de versoepelde regeling gebruik maken. De nieuwe staatssecretaris Van Rij verwacht dat het misbruik mee zal vallen én dat een aanpassing van de regeling de uitvoerbaarheid niet ten goede komt.

Wat houdt het wetsvoorstel aandelenoptieregeling precies in?
Door het wetsvoorstel aandelenoptieregeling gaat het fiscaal aantrekkelijker worden om als werkgever aandelenoptierechten aan werknemers te verstrekken. Nu is het zo geregeld dat wanneer je aandelenopties aan werknemers toekent er nog geen belastingheffing plaatsvindt. Wanneer de werknemer het aandelenoptierecht uitoefent moet er belasting worden betaald over de winst die is behaald. Het idee is nu om het moment van belastingheffing te verschuiven naar het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn. De gedachte is dat er dan geld aanwezig is om de belasting mee te voldoen. De verwachting is dat het aantrekkelijker wordt om werknemers met aandelenoptierechten te belonen.
Ook is voorzien in een keuzeregeling voor de werknemers aan wie aandelenoptierechten worden toegekend.

Wat valt er te kiezen?
De werknemer kan bij het uitoefenen van zijn aandelenoptierecht altijd kiezen om de op dat moment verschuldigde belasting te betalen. Deze keuze moet wel worden vastgelegd in de administratie van de degene (meestal de werkgever) die de loonheffingen moet inhouden.
Ga niet te makkelijk om met deze vastlegging: als de keuze van de werknemer niet (goed) wordt vastgelegd, geldt dat alsnog moet worden afgerekend op het moment van de verhandelbaarheid van de verkregen aandelen. Ook de voordelen die zijn ontstaan tussen het moment van uitoefening van de aandelenopties en de verhandelbaarheid van de aandelen worden dan belast!

JAN© benadrukt dat het nog gaat om een wetsvoorstel. Als de behandeling van het voorstel volgens planning verloopt zal de wet vanaf 1 januari 2023 van toepassing zijn. Heb je vragen over deze regeling? Neem dan contact op met Johan Bleij via JohanBleij@JAN.nl.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.