square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Belastingvrij schenken? Dit is nu mogelijk.

JAN©

Belastingvrij schenken? Dit is nu mogelijk.

De jubelton, ruim een ton belastingvrij schenken voor de eigen woning van meestal de kinderen, verdwijnt na 2022.  Er zijn echter meer opties. Wil je schenken? Dan heb je dit jaar dus nog de meeste mogelijkheden, benut deze.

Schenken voor de eigen woning – de jubelton

Je wilt je kind (of een derde) een vliegende start geven op de woningmarkt, dan is het raadzaam om nu de mogelijkheden te bekijken die er zijn. In 2022 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning namelijk nog hoog, namelijk maximaal € 106.671.
Je mag deze benutten als de ontvanger (of de partner van de ontvanger) tussen de 18 en 40 jaar oud is. De schenking moet gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, ook is het mogelijk om de eigen woning lening af te lossen of de rechten van erfpacht, opstal of beklemming af te kopen.

De huizenmarkt is echter aan het bekoelen. Of 2022 het moment is om daadwerkelijk een woning aan te schaffen is de vraag. Het kan zo zijn dat de huizenprijzen de komende tijd verder dalen.

Wanneer de oriëntatie is gestart maar er niet perse direct een koop aan zit te komen dan is het toch interessant om te overwegen gebruik te maken van de jubelton. Er is namelijk nog tot en met 2024 de tijd om een woning aan te kopen. Als het niet lukt om tijdig een woning aan te kopen dan moet je dit uiterlijk op 31 mei 2025 melden bij de belastingdienst, over het bedrag dat niet is gebruikt voor de eigen woning ben je alsnog schenkbelasting verschuldigd.

Wanneer je als ouder aan je kind een schenking doet van € 106.671 dan mag er maximaal € 27.231 vrij worden besteed. Is de schenker niet de ouder van de ontvanger dan mag er maximaal € 2.274 vrij worden besteed.

Ik wil wel schenken maar niet in één keer een ton, is dat mogelijk?
Ook dan heb je meer belastingvrije mogelijkheden wanneer je begint met schenken in 2022. Je hebt de mogelijkheid om bijvoorbeeld de helft van het gewenste (met een maximum van totaal € 106.671) in 2022 belastingvrij te schenken en de andere helft in 2023. Wanneer je dit doet moet je wel elk jaar een aangifte schenkbelasting doen.

Een eigen woning overdragen naar een kind

De WOZ-waarde van je woning is in deze tijd vaak lager dan de verkoopwaarde. Toch mag je je woning verkopen tegen WOZ-waarde, zonder dat je schenkbelasting hoeft te betalen. Je kunt je woning ook voor een lager bedrag dan de WOZ-waarde verkopen. Voor het verschil kun je dan de jubelton gebruiken.
Let daarbij op dat je de juiste stapjes zet zodat je niet tegen schenkbelasting aanloopt. Het moet gaan om een verkoop tegen een lagere waarde en niet om een kwijtschelding van de koopsom. Je kunt er ook voor kiezen om eerst een bedrag te schenken, waarmee je kind vervolgens de woning van je koopt.
Ben je dit voornemens? Neem dan contact op met Steven Bulteel via StevenBulteel@JAN.nl of 088-2202322.

Schenken voor de studie

Studeren, hier kan een aardig kostenplaatje bij komen kijken. Als ouders mag je ook hiervoor een schenking doen aan je kinderen. In 2022 mag er € 56.724 belastingvrij worden geschonken, mits er niet eerder gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling en er wordt voldaan aan de voorwaarden.
De voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat de studie ten minste € 20.000 per jaar kost, exclusief het levensonderhoud , je moet dit schriftelijk kunnen aantonen. Voor deze schenking geldt ook een leeftijdsgrens jij (of je partner) moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn op het moment dat de schenking plaatsvindt. Voor deze schenking moet je wel naar de notaris, die in een akte moet vastleggen welke studie er gevolgd gaat worden, wat de te verwachten kosten van de opleiding zijn en dat de schenking zal vervallen per 2025 als het bedrag op dat moment niet is besteed aan de opleiding. Deze schenkingsvrijstelling is niet bedoeld voor reeds bestaande studieschulden.

Eenmalige hogere schenking

Ouders mogen éénmalig een hoger bedrag aan de kinderen schenken dat  vrij besteed mag worden. In 2022 gaat het om € 27.231. Er zijn wel wat voorwaarden zo moet het kind (of de partner) tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en mag er niet eerder gebruik zijn gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstellig.

Overige aandachtspunten bij een verhoogde schenkingsvrijstelling

Je mag slechts 1 keer in het leven gebruik maken van een verhoogde schenkingsvrijstelling bij een schenking door dezelfde schenker. Wanneer je een vrijstelling gebruikt kun je niet later kiezen voor een andere vrijstelling (bijvoorbeeld eerst de verhoogde vrijstelling benutten voor de studie en vervolgens een verhoogde vrijstelling voor de woning). Verder worden ouders gezien als 1 schenker (ook wanneer ouders zijn gescheiden). Ook worden partners die de schenking ontvangen gezien als een zelfde persoon.

Wanneer er meer wordt geschonken dan de vrijstelling dan moet er over het meerdere schenkbelasting worden betaald, hoeveel dit is hangt af van het bedrag én de relatie tussen de schenker en de ontvanger, de tarieven zijn opgenomen in de onderstaande tabel:

Tarieven schenkbelasting 2022
SchenkingPartner en
(pleeg of stief) kinderen
Kleinkinderen en
verdere afstammelingen
Overige personen
€ 0 – € 130.424           10%                 18%             30%
€ 130.425 en meer           20%                 36%             40%

Algemene schenkingsvrijstelling

De algemene schenkingsvrijstelling is in 2022 € 5.677 voor een schenking van ouders naar kinderen. Schenk je aan iemand anders dan is de algemene schenkingsvrijstelling € 2.274.
Dit bedrag mag je in vrij besteden en in tegenstelling tot de overige vrijstellingen hoef je bij deze schenking geen aangifte te doen en te vermelden welke vrijstelling je gebruikt. Deze schenking mag ook worden toegepast als er eerder van een verhoogde schenkingsvrijstelling gebruik is gemaakt.

Zoals je kunt zien zijn er nogal wat mogelijkheden, maar ook beperkingen en voorwaarden.
Wil jij weten hoe jij zo optimaal mogelijk een schenking kan doen? Neem dan contact op met Steven Bulteel via StevenBulteel@JAN.nl

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 20-9-2022.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.