square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Oplopende schulden

JAN©

Belastingplan 2024: De DGA en de B.V.

De DGA heeft te maken met nogal wat wijzigingen in 2023 en 2024. Heb jij je al voldoende voorbereid op de zaken die voor het einde van 2023 geregeld moet zijn?  

De dividenduitkering wordt zwaarder belast

Vanaf 2024 komen er in box 2 van de inkomstenbelasting twee schijven, 24,5% en 33%. Voor het box 2-inkomen tot € 67.000 zal het tarief gelden van 24,5% per persoon, dus voor fiscaal partners gaat het om een bedrag van € 134.000 per jaar. Is het box 2 inkomen hoger, dan wordt dit belast tegen een tarief van 33%.
In 2023 is er nog een tarief van 26,9%. Hoge dividenduitkeringen worden dus straks zwaarder belast. Ben je voornemens een dividenduitkering te doen? Of je rekening-courant schuld te verminderen door middel van een dividenduitkering? Bekijk dan goed in welk jaar je welk bedrag uitkeert. Let hierbij wel op een eventuele dividendklem die nog geldt door de corona steunmaatregelen. En denk hierbij ook aan het excessief lenen (zie hieronder).

Excessief lenen, “de DGA-tax”

Door de introductie van de Wet excessief lenen kun je als DGA vanaf 2023 maximaal € 700.000 lenen van de eigen B.V. zonder dat dit gevolgen heeft (let op: een schuld voor de eigen woning is uitgezonderd bij deze regeling en wordt dus niet meegenomen bij dit maximale bedrag!). Leen je meer? Dan betaal je belasting. Het eerste toetsmoment voor de hoogte van de schuld is 31 december 2023. Tot die tijd heb je dus om de hoogte van de schuld aan te pakken. Is de schuld op het toetsmoment hoger dan € 700.000 dan krijg je te maken met een heffing in box 2 (26,9% in 2023), waarbij wordt gedaan alsof er sprake is van een dividenduitkering. Het gevolg van deze afrekening is dat jouw grens voor de lening wordt verhoogd. Zo vindt er een vervoegde heffing plaats maar geen dubbele heffing.

Let op! Vanaf 2024 wordt de grens € 500.000. Heb jij een schuld aan de B.V. rond de € 500.000 of hoger? Neem dan nog dit jaar contact op met je adviseur om te laten beoordelen wat voor jou de beste optie is. Meer over deze regeling lees je in ons artikel beperking lenen bij de eigen B.V.

Wijziging fiscale regels fonds voor gemene rekening (fgr)

Met een fonds kon er box 3 belasting worden bespaard, met name als sprake was van relatief laag renderende vermogensbestanddelen. Hierdoor was de belastingheffing relatief hoog, soms wel tot 100% over de inkomsten. Vermogensbestanddelen werden ondergebracht in een fonds zodat er geen box 3 heffing over de gehele waarde verschuldigd was maar enkel vennootschapsbelasting over de behaalde winst in een jaar en box 2 belasting als er dividend wordt uitgekeerd. Het gecombineerde belastingtarief hiervan (afgerond 40%) was een stuk lager dan de box 3 heffing. Meer informatie hierover kun je lezen in ons artikel over het (open) fonds voor gemene rekening. Dit kon omdat het fonds fiscaal niet transparant was, maar als een zelfstandige entiteit werd aangemerkt. Vanaf 1 januari 2025 worden de regels aangepast en wordt het fonds fiscaal transparant. Hierdoor wordt de waarde van een aandeel in het fonds tot het box 3 vermogen gerekend van de eigenaar. Het fonds is dus deze meerwaarde voor belastingbesparing kwijt. Zonder overgangsregeling is de deelnemer van een fonds door de gewijzigde regels direct box 2 belasting verschuldigd over de waarde-aangroei van het fonds en moet het fonds direct vennootschapsbelasting betalen over de waardestijging van vermogensbestanddelen.

Er is in het kader van deze wijziging een overgangsregeling aangekondigd die uit drie onderdelen bestaat:
1.  De deelnemers van het fonds krijgen de mogelijkheid een aandelenfusie te laten plaatsvinden waardoor de vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld een pand) ondergebracht kunnen worden in een B.V. De deelnemersrechten die zij hadden in het fonds worden dan omgezet in aandelen in de B.V.
2.  Je hebt de mogelijkheid om een latente belastingclaim (oftewel in de toekomst te verwachte belasting) op uitgestelde winsten, fiscale reserves en goodwill door te schuiven.
3. Verder komt er een tijdelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting voor bestaande situaties per 19 september 2023 om 15.15 uur. Deze kan dus worden benut om het vastgoed uit het fonds over te dragen naar een B.V. zonder dat je dan met overdrachtsbelasting te maken krijgt. 
Hierdoor hoeft geen belasting te worden betaald als op de juiste manier gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht.

Bij elke stap worden uiteraard voorwaarden geformuleerd waaraan je moet voldoen om een overgangsregeling te benutten. Voldoe je niet aan de voorwaarden voor onderdeel 1 of 2 dan krijg je de mogelijkheid om te verzoeken om rentedragend uitstel van (vennootschaps)belasting van maximaal 10 jaar. (te voldoen in 10 jaarlijkse gelijke termijnen). Voorwaarde is dat voldoende zekerheid is gesteld.

Wijziging fiscale regels voor Open C.V. en vbi

Met ingang van 1 januari 2025 wordt de regelgeving omtrent de Open C.V. en de vbi (vrijgestelde beleggingsinstelling) net als het fonds (zie hierboven) gewijzigd. Voor de Open C.V. geldt een soort gelijke overgangsregeling als hierboven beschreven. Heb jij een Open C.V., vbi of fonds en wil je weten welke gevolgen dit voor jouw situatie heeft? Neem dan contact met mij op via TomvanGeel@JAN.nl of 088 – 2202287.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Het kabinet stelt aanpassingen voor per 2024 en 2025 in de fiscaal interessante bedrijfsopvolgingsregelingen. De continuïteit van familiebedrijven zal blijven worden ondersteund bij bedrijfsoverdracht. De bedoeling van de wijzigingen is een eenvoudigere regeling en tegelijkertijd oneigenlijk gebruik van de huidige faciliteiten tegengaan.

Vanaf 2024 zal de BOR uitsluitend toepasbaar zijn op vermogen dat daadwerkelijk binnen de onderneming wordt gebruikt (ondernemingsvermogen). Overig vermogen (beleggingsvermogen) zal volledig worden uitgesloten voor de BOR. Tegelijkertijd zal aan derden verhuurd vastgoed vanaf 2024 standaard als beleggingsvermogen worden aangemerkt.

Vanaf 2025 vervalt de eis dat een opvolger tenminste 3 jaar voorafgaand in loondienst moet zijn en geldt er voor de opvolger een minimumleeftijd van 21 jaar.

De BOR vrijstellingen worden vanaf 2025 als volgt aangepast:

  • De algemene vrijstelling (100%) gaat omhoog van € 1.200.000 naar € 1.500.000.
  • De vrijstelling boven de ondernemingswaarde van € 1.500.000 gaat omlaag van 83% naar 75%.

Niet in alle situaties zijn de voorgestelde aanpassingen nadelig. Overweeg jij een bedrijfsoverdracht? Lees dan nog eens ons artikel over de BOR en laat jouw adviseur bekijken welke regeling in jouw situatie het meest voordelig kan zijn.

Giften vanuit de B.V.

Tot 2024 zijn giften door een B.V. aan een ANBI voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar tot een maximum van 50% van de winst en maximaal € 100.000 per jaar. Overige giften zijn niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting en kunnen als belast inkomen in box 2 worden aangemerkt.

Door middel van het Belastingplan 2024 is voorgesteld om de giftenaftrek voor B.V.’s vanaf 2024 af te schaffen. Deze voorgestelde afschaffing wordt echter waarschijnlijk weer terug gedraaid. Ben je voornemens om namens je B.V. in de komende jaren giften aan een ANBI te doen dan kan het voordelig zijn deze giften in 2023 als een grote gift te doen, aangezien je nu weet waar je aan toe bent. Denk hierbij wel uiteraard wel aan de voorwaarden.

Sponsoring en reclamekosten blijven aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Het gebruikelijk loon

Voor een aantal DGA’s was het nodig om het gebruikelijk loon aan te passen omdat de doelmatigheidsmarge (een korting van 25% op het gebruikelijk loon) is afgeschaft. Deze marge regelde tot 2023 dat het loon voor de DGA 25% lager mag zijn dan een zakelijk loon (wat een werknemer in een vergelijkbare functie verdient). Hierdoor stijgt het salaris van DGA’s die gebruik hebben gemaakt van de marge. Het gevolg is dat er meer inkomstenbelasting in box 1 moet worden betaald.

Het idee van het kabinet is dat het schrappen van de doelmatigheidsmarge ervoor zorgt dat het loon van de DGA meer in lijn komt met het loon van een werknemer. Tevens wordt het uitstellen van belastingheffing (door winst op te potten in de B.V. en niet uit te keren) hiermee ook deels tenietgedaan.

Wanneer een vaststellingsovereenkomst is gesloten met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon, en deze nog doorloopt na 1 januari 2023, moet het loon worden verhoogd naar 100% als bij deze afspraak is uitgegaan van 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Wanneer dit de enige wijziging is, hoeft er geen contact te worden gezocht met de inspecteur over de aanpassing. Meer informatie over het bepalen loon lees je in ons artikel: Herinnering beoordeel jouw (gebruikelijk) loon

Aandachtspunt voor 2024 en latere jaren zijn de diverse CAO verhogingen van de lonen waardoor de kans bestaat dat een zakelijk loon hierdoor ook hoger zal worden en het DGA salaris hierop zal moeten worden aangepast.

Vennootschapsbelasting (VPB)

Vanaf 2023 betalen bedrijven 19% vennootschapsbelasting over de eerste € 200.000 winst die wordt gemaakt. Maak je meer winst? Dan heb je te maken met het hoge VPB-tarief van 25,8%. Deze schijven en tarieven blijven ongewijzigd van kracht voor 2024.

Overige maatregelen

Verder wordt er nog gewerkt aan het opzetten van een internationale minimumbelasting. Op 31 mei jl. is het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat multinationals en binnenlandse bedrijven met een omzet van € 750 miljoen of meer, altijd ten minste effectief 15% aan belasting over de winst betalen. Dit komt voort uit afspraken die gemaakt zijn binnen de OESO. Herziening van het internationale belastingsysteem staat er hoog op de agenda.
Daarnaast komt een maatregel die ervoor zorgt dat beursgenoteerde bedrijven geen eigen aandelen meer kunnen inkopen zonder dat hierover dividendbelasting wordt geheven.

Uiteraard zijn dit geen maatregelen waar je als MKB-ondernemer veel van merkt, maar aangezien het voor veel mensen belangrijk is dat het belastingsysteem eerlijker is, willen wij je deze maatregel toch niet onthouden. 

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Tom van Geel via TomvanGeel@JAN.nl of
088 – 2202287

Tom van Geel, fiscalist

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:
Inkomstenbelasting, tarieven
Inkomstenbelasting, kortingen en aftrekposten
Inkomstenbelasting, ondernemers
De nieuwe Box 3 heffing
Werkgevers en werknemers
Duurzaamheid
BTW
De woning
Kindregelingen
De auto

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© houdt de ontwikkelingen op de voet in de gaten en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Gerelateerde artikelen

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Accepteren Weigeren Meer opties

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Functionele cookies
Arrow down

Functionele cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Arrow down

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over pagina-interacties en navigatie, waardoor we onze site voortdurend kunnen verbeteren.

Marketing cookies
Arrow down

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om relevante advertenties te vertonen aan de individuele gebruiker. Door deze cookies toe te staan, help je ons relevante inhoud en aanbiedingen aan je te vertonen.

Accepteren Opslaan

Disclaimer

De uitkomst van de JAN© Waarderingstool is geen specifieke waardebepaling, maar een eerste indicatie. JAN© heeft geen zelfstandige beoordeling gemaakt van de onderneming. JAN© geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake getrouwheid of volledigheid van de informatie die in deze waarderingstool zijn opgenomen. Deze waardebepaling is uitsluitend bedoeld voor overleg tussen JAN© en de aanvrager en kan niet worden gezien als een aanbeveling om de onderneming te (ver)kopen tegen de rekenkundige uitkomst van de waarderingstool, noch als een garantie van JAN© dat de onderneming ge- of verkocht kan worden tegen een prijs die overeenkomt met deze uitkomst. De waarde van een onderneming is niet objectief of eenduidig vast te stellen en per definitie ongelijk aan de prijs. De uiteindelijke prijs komt tot stand via onderhandelingen tussen koper en verkoper. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Vul de onderstaande gegevens in

EBITDA rekenhulp

Met deze rekenhulp bereken je jouw EBITDA. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een branche-specifieke multiple. Op basis van deze gegevens ontvang je een indicatie van jouw bedrijfswaarde.