square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
DGA gebruikelijk loon

JAN©

Herinnering: Beoordeel jouw (gebruikelijk) loon

In ons artikel van 29 november 2022 hebben we je reeds geïnformeerd over de verhoging van het dga salaris, het gebruikelijk loon, per 2023. Beoordeel z.sm. of jouw salaris verhoogd moet worden, indien je dit nog niet hebt gedaan. Dit doe je op de hieronder beschreven manier.

De afschaffing van de doelmatigheidsmarge (de korting op het gebruikelijk loon tot en met 2022) is een goed moment om het huidige loon kritisch tegen het licht te houden. Je gaat als volgt te werk:

 1. Bepaal het loon voor een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Bij
  deze vergelijking spelen onder andere de volgende criteria een rol: de branche, de
  grootte van het bedrijf, het tijdsbeslag, het werkpakket en je verantwoordelijkheden.
  Gebruik hiervoor eventueel de volgende bronnen: salarisschalen in relevante cao’s,
  personeelsadvertenties met vergelijkbaar functieprofiel, websites met gegevens over
  marktconform salaris en CBS-cijfers.
 2. Bepaal het loon van de meeste verdienende werknemer binnen de organisatie.
  Is dit loon hoger dan het loon uit punt 1? Dan ga je van dit loon uit, tenzij er een goede
  reden is dat deze werknemer meer verdient dan de DGA zelf (bijvoorbeeld door
  specifieke kennis).
 3. Controleer of het hoogste salaris uit punt 1 of 2 meer is dan het minimale DGA-loon
  van € 51.000 (per 2023). Is dat niet het geval? Dan ga je van het minimum DGA-loon uit.
 4. Leg vervolgens vast hoe het loon dat uiteindelijk wordt gehanteerd tot stand is gekomen.
  Bewaar deze onderbouwing in het dossier voor het geval er discussies komen met de
  Belastingdienst.

Let op! De verwachting is dat de Belastingdienst via data-analyses gericht gaat controleren op aanpassingen in het salaris. Indien het salaris niet wordt aangepast kan dit voor vragen zorgen bij de Belastingdienst met als gevolg eventuele correcties met rente en soms zelfs
boetes.

Heb jij nog je salaris nog niet aangepast? Je hebt hier nog heel 2023 de tijd om het salaris te corrigeren.

Heb je vragen over de hoogte van jouw gebruikelijk loon? Neem dan contact op met Johan Bleij via JohanBleij@JAN.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.