square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Belastingplan 2024: Box 3: Een beetje van dit en een snufje van dat.

Het lijkt op een aarzelend recept: Het plan voor de nieuwe box 3 heffing. Alsof deze geschreven is door een chef die geen echte knopen kon doorhakken. De afgelopen tijd is het niet gelukt een heffing te creëren die eerlijker is dan de ‘oude’ box 3 heffing en toch voldoende opbrengt voor de schatkist. Nu ligt er een plan waarin gekozen is voor een mix van heffingen.

Grote p(l)annen en een demissionaire status

Ondanks de demissionaire status is het kabinet toch voornemens te starten met de grote hervorming van de box 3 heffing (de vermogensbelasting over spaargeld en beleggingen). En ook al was het kabinet niet gevallen dan is deze ruim over de regeerperiode pas van kracht, namelijk per 2027.

Geen enkele kok die naar alle monden kan koken

In Den Haag gaat de voorkeur uit naar een vermogensbelasting op basis van daadwerkelijke inkomsten uit sparen en beleggen. En geen heffing meer op basis van fictieve rendementen, zoals we die nu kennen. Het lijkt een onmogelijke opgaaf om dit te verwezenlijken. De voorstellen die tot nu toe zijn gedaan, blijken allemaal niet optimaal of lastig uitvoerbaar te zijn.

Wat er nu wordt voorgesteld is een combinatie van een ‘vermogenswinstbelasting’ en een ‘vermogensaanwasbelasting’. Daarnaast zal over bepaalde vermogensbestanddelen evengoed nog een fictief rendement worden toegepast.

De verschillende keuzes

Bij zowel een vermogenswinstbelasting én een vermogensaanwasbelasting worden de directe inkomsten in kaart gebracht en jaarlijks belast in box 3. Het gaat dan om de daadwerkelijke bedragen aan ontvangen rente, dividend, huur, etc.
Het verschil tussen deze twee methodes ziet op het moment waarop de waardegroei van het vermogen wordt belast.
Bij een vermogenswinstbelasting betaal je belasting wanneer een bezitting wordt verkocht, je betaalt dan belasting over het verschil tussen de aan- en verkoopprijs.
Bij de vermogensaanwasbelasting wordt gekeken naar het waardeverschil in het belastingjaar en betaal je dus jaarlijks belasting over het verschil.

Het nieuwe recept

Het plan is nu om 3 heffingsmethodes te gaan hanteren en per vermogenscategorie onderscheid te maken:

  1. Vermogensaanwasbelasting (dus een jaarlijkse heffing): Voor spaargeld en beursgenoteerde beleggingen.
  2. Vermogenswinstbelasting (eenmalig afrekenen bij verkoop over het verschil tussen de aan- en verkoopprijs): Voor vastgoedbeleggingen en niet-beursgenoteerde beleggingen
  3. Het fictieve rendement: Voor tweede huizen en vakantiehuizen wordt nog belasting betaald op de manier zoals we die nu kennen. De Belastingdienst gaat er vanuit dat je een bepaald rendement hebt gemaakt en dit wordt belast.

Een nieuw onderdeel binnen de box 3 heffing is dat je als spaarder of belegger verliezen mag verrekenen. Stel dat je verlies maakt omdat de aandelenkoers daalt. Dan mag je het verlies in de jaren daarna verrekenen met waardestijgingen. Hierdoor betaal je in dat jaar dan minder belasting over de waardestijging.

Eerder is al aangekondigd om de tarieven in box 3 te verhogen met jaarlijks 1%. In 2023 betaal je 32% belasting en in 2024 betaal je 34% belasting over je vermogen in box 3. Of deze tarieven in stand blijven met het nieuwe stelsel per 2027, en hoe de berekening, de verliesverrekening en eventuele vrijstellingen eruit komen te zien per categorie moeten we afwachten.

Ook wanneer het demissionaire kabinet het voorstel omtrent de nieuwe box 3 heffing aanneemt, moeten we afwachten of het nieuwe kabinet dit een ideaal recept vindt voor de box 3 heffing. Deze manier van belastingheffing moet vanaf 2027 ingaan. Wie weet zijn er tegen die tijd weer andere creatieve ingrediënten bedacht voor de ‘box 3 soep’.

Heb je vragen over de box 3 heffing? Stel ze aan Dave de Heiden via 088-2202318 of DavedeHeiden@JAN.nl

Dave de Heiden, fiscalist

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:
Inkomstenbelasting, tarieven
Inkomstenbelasting, ondernemers
Werkgevers en werknemers
DGA en B.V.
Duurzaamheid
BTW
De woning
Kindregelingen
De auto

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© volgt de ontwikkelingen op de voet en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.