square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Omzetbelasting JAN

JAN©

Belastingplan 2024: BTW

In Nederland kennen we sinds 1934 de Omzetbelasting (btw). De btw is destijds ingevoerd om de belastinginkomsten in de hevige crisis van de jaren 30 drastisch te verhogen.  De omzetbelasting zou in 1939 al weer worden afgeschaft.
De opbrengst bleek echter zo’n enorm succes, dat de btw een vaste plaats binnen het belastingstelsel in heeft genomen. Het is nu zelfs de belasting met de grootste opbrengst. Kassa voor de staatskas!

Hieronder lees je helaas niet dat de btw op groente en fruit wordt verlaagd. Dit is een maatregel waar veel over gesproken wordt maar moeilijk uitvoerbaar schijnt te zijn. Wel zijn er andere wijzigingen op btw gebied  aangekondigd:

Wijziging fiscale eenheid met een buitenlands onderdeel

Ondernemers voor de btw die in Nederland zijn gevestigd kunnen een fiscale eenheid btw vormen als ze financieel, organisatorisch en economisch met elkaar zijn verweven. Het voordeel hiervan is dat de onderlinge prestaties tussen de onderdelen van de fiscale eenheid btw buiten de btw-heffing vallen. Dus over de onderlinge c.q. interne prestaties is geen btw verschuldigd. Dit kan bijvoorbeeld voordelig zijn wanneer er onderdelen binnen de fiscale eenheid zijn die gezien de aard van de onderneming vrijgesteld zijn voor de btw.

De interpretatie van de vereisten over wanneer het mogelijk is een fiscale eenheid btw te vormen is in andere Europese landen niet altijd hetzelfde als in Nederland. Volgens het Europese Hof van Justitie werkt een fiscale eenheid niet grensoverschrijdend. Daarom wordt de Nederlandse wet gewijzigd.

Wanneer er sprake is van leveringen tussen een hoofdhuis in een land en een vaste inrichting in een ander land dan worden de regels vanaf 1 januari 2024 als volgt:

  • Behoren een hoofdhuis en/of de vaste inrichting tot een fiscale eenheid in Nederland en zijn het hoofdhuis of de vaste inrichting gevestigd binnen de EU maar buiten Nederland? Dan is er vanaf 1 januari 2024 btw verschuldigd over de onderlinge prestaties.
  • Wanneer beide vestigingen géén deel uitmaken van een fiscale eenheid btw dan is er géén btw verschuldigd over de onderlinge prestaties.

Heb jij een fiscale eenheid btw met een onderdeel buiten Nederland maar binnen de EU? Dan behandelt de Belastingdienst je volgens de nieuwe Nederlandse regels als afzonderlijke belastingplichtige en zal er over de onderlinge transacties vanaf 1 januari 2024 volgens de normale regels btw in rekening moeten worden gebracht.

Aanpak vastgoedaandelentransacties met overgangsrecht

Voor vastgoed is het uitgangspunt dat je 21% btw verschuldigd bent bij de levering van nieuwe onroerende zaken en dat je bij de verkrijging van bestaande onroerende zaken overdrachtsbelasting verschuldigd bent. Je kunt de heffing van belasting geheel voorkomen door nieuwe onroerende zaken in een B.V. onder te brengen en dan via een aandelentransactie over te dragen.

Deze belastingconstructie wordt aangepakt via een aanpassing in de samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Je bent vanaf 2024 in ieder geval 4% overdrachtsbelasting verschuldigd bij de verkrijging van (rechten op) nieuwe onroerende zaken. Overigens ben je de 4% niet verschuldigd als je de onroerende zaken voor 90% of meer btw-belast gebruikt.

Je bent de 4% overdrachtsbelasting niet verschuldigd als:
a. de beoogde verkrijger en de verkoper voor 19 september 2023 om 15:15 uur de betreffende verkrijging schriftelijk zijn overeengekomen;
b. je een verzoek binnen drie maanden na 1 januari 2024 bij de inspecteur indient, waarbij je een afschrift van de betreffende overeenkomst meezendt en
c. je aannemelijk maakt dat de schriftelijke overeenkomst niet voor 70% of meer het doel heeft om in aanmerking te komen voor de samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting.

21% btw op bepaalde agrarische goederen vanaf 2025

Koop je vanaf 2025 bepaalde agrarische goederen dan betaal je 21% btw in plaats van 9%. Het gaat dan bijvoorbeeld om peulvruchten en granen die niet als voedingsmiddel kwalificeren, pootgoed bestemd voor de teelt van groente en fruit, vee, beetwortelen, land- en tuinbouwzaden, rondhout, stro, veevoeders, vlas en wol.

Heb je vragen over deze wijzigingen? Neem dan contact op met Johan Bleij via JohanBleij@JAN.nl of 088 – 2202 423

Johan Bleij

Johan Bleij, fiscalist

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:
Inkomstenbelasting, tarieven
Inkomstenbelasting, kortingen en aftrekposten
Inkomstenbelasting, ondernemers
De nieuwe Box 3 heffing
Werkgevers en werknemers
DGA en B.V.
Duurzaamheid
BTW
De woning
Kindregelingen
De auto

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© houdt de ontwikkelingen op de voet in de gaten en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.