square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Euro,Money,In,Wallet

JAN©

Belastingplan 2024: Inkomstenbelasting, kortingen en aftrekposten

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting. Wanneer je in aanmerking komt voor de korting betaal je minder belasting. Vanaf 2023 zijn vele fiscale aftrekposten aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf. Het idee is dat iedereen hetzelfde tariefvoordeel heeft ongeacht de hoogte van het inkomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de hypotheekrenteaftrek, partneralimentatie, giften en zorgkosten. De aftrekposten met betrekking tot lijfrenten, arbeidsongeschiktheidsverzekering en de reisaftrek openbaar vervoer kunnen nog wel tegen het hoge tarief worden afgetrokken.

Meer sparen?

Door de Wtp (Wet toekomst pensioen) veranderen vanaf 2023 de fiscale regels voor de aftrek van de inleg in een lijfrenteproduct. Dit betekent dat je per jaar meer fiscaal vriendelijk kunt sparen voor later, oftewel de fiscale jaarruimte (bestaande uit jaarruimte en reserveringsruimte of inhaalruimte) flink wordt vergroot. Hoe dit precies zit lees je in het artikel ‘Meer sparen’ van mijn collega Mark Hilarius (pensioen adviseur en financieel planner bij JAN©).

Arbeidskorting

In 2024 is de maximale arbeidskorting € 5.553. Dit is een verhoging van 10%. Vanaf een inkomen van € 39.898 wordt de arbeidskorting steeds lager. Het afbouwpercentage bedraagt in 2024 wederom 6,51%. De verhoging van de arbeidskorting en het later afbouwen ervan is een van de maatregelen die worden genomen om armoede te bestrijden.

Algemene heffingskorting (AHK)

De algemene heffingskorting (AHK) is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De korting is als koopkracht maatregel per 2024 verhoogd van € 3.070 naar € 3.374. Vanaf een inkomen van € 24.904 wordt de korting afgebouwd met 6,652%. Dit was in 2023 nog bij een inkomen van € 22.660 met een percentage van 6,095%.

De toepassing van deze korting zal wijzigen. Mogelijk gaat naast het box 1 inkomen vanaf 2025 ook het inkomen uit box 2 en 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Hierdoor zullen mensen met voornamelijk box 2 of box 3 inkomens een lagere korting ontvangen en dus meer belasting moeten betalen.

Ouderenkorting

De ouderenkorting stijgt in 2024 van € 1.835 naar € 2.017. De korting wordt in 2024 afgebouwd vanaf een inkomen van € 44.936 met 15%, waar dit in 2023 vanaf een inkomen van € 40.888 werd afgebouwd. De ouderen worden hiermee extra ondersteund in hun koopkracht.
Ook wordt de alleenstaande ouderenkorting verhoogd van € 478 naar € 526 in 2024.

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Als het aan dit demissionaire kabinet ligt zal de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) verdwijnen per 1 januari 2025. De korting blijft wel beschikbaar voor ouders van kinderen die voor deze datum zijn geboren (tot uiterlijk 2037, de IACK stopt namelijk in het jaar nadat het jongste kind 12 jaar is geworden). Vanaf 2025 zal er voor de beoordeling van de IACK naar de werkelijke situatie worden gekeken naast de inschrijvingseis.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Door gewezen rechtspraak in 2022 komen gescheiden ouders in bepaalde situaties allebei in aanmerking voor inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De wetgever acht dit onwenselijk en neemt met ingang van 2024 op in de wet onder welke omstandigheden zogenoemde co-ouders in aanmerking komen voor IACK. Zo moet het kind ten minste 156 dagen van het kalenderjaar in elk van beide huishoudens verblijven in een doorgaans repeterend ritme. In dat geval kunnen beide ouders IACK toepassen. Is dit niet het geval, dan kan alleen de ouder waar het kind in de BRP (basisregistratie personen) staat ingeschreven IACK toepassen. Let bij scheiding dus op wat er in het ouderschapsplan wordt opgenomen met betrekking tot de kinderen en welke kind bij welke ouder staat ingeschreven. Dit kan ook van belang zijn voor het aanvragen van bepaalde toeslagen.

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact op met Adri Hermsen via 088-2202231 of AdriHermsen@JAN.nl

Adri Hermsen, fiscalist

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:
Inkomstenbelasting, tarieven
Inkomstenbelasting, ondernemers
De nieuwe Box 3 heffing
Werkgevers en werknemers
DGA en B.V.
Duurzaamheid
BTW
De woning
Kindregelingen
De auto

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© volgt de ontwikkelingen op de voet en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.