square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Helmen

JAN©

Belastingplan 2024: Werkgevers en werknemers

Voor veel werkgevers is het een uitdagende tijd. Al is het alleen maar door de krapte op de arbeidsmarkt en de stijging van de personeelskosten. Dit zal naar verwachting voorlopig niet minder worden. Veel werkgevers hebben te maken met een aanzienlijke stijging van het minimumloon daarnaast worden veel loongerelateerde subsidies afgeschaft. Of en wanneer er nieuwe regelingen komen valt te bezien.

De werkkostenregeling (WKR) in 2024

Via de WKR kun je werknemers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen geven. Het mag daarbij ook gaan om zaken waar werknemers privé-voordeel van kunnen hebben, zoals het kerstpakket. Het totale bedrag dat je uitgeeft aan deze vergoedingen en verstrekkingen moet binnen de zogenoemde vrije ruimte blijven. Dit is vanaf 2024, over de eerste € 400.000 van de bruto loonsom, 1,92% (2023: 3%). De vrije ruimte boven de € 400.000 blijft op 1,18%.

Belastingvrije kilometervergoeding

De belastingvrije kilometervergoeding is per 2023 verhoogd naar 21 cent en per 2024 wordt dit 23 cent per kilometer.

OV-kaart belastingvrij

Vanaf 2024 kun je aan jouw werknemer belastingvrij (een vergoeding voor) een OV-kaart verstrekken onder voorwaarde dat deze ook zakelijk (waaronder voor woon-werkverkeer) wordt gebruikt. De privé-kilometers worden niet als loon in aanmerking genomen.

JEUGD LIV afgeschaft per 2024

Sinds 2018 is er voor werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten voor jongere werknemers van 18 tot 20 jaar, het jeugd LIV (lage-inkomensvoordeel). Het idee was om bedrijven te stimuleren jongeren aan te nemen en werkgevers te compenseren voor de verhoging van het minimumjeugdloon. Het jeugd LIV wordt afgeschaft per 1 januari 2024. Er zou een vervangende regeling komen LKV jongeren, deze wordt echter niet ingevoerd.

LIV afgeschaft per 2025

Sinds 2017 was er voor werkgevers een compensatie voor werknemers met een laag inkomen, het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het idee van de regeling is de loonkosten van deze werknemers te verlagen en stimuleren de werknemers in dienst te houden of te nemen. Volgens het coalitieakkoord zal het LIV worden afgeschaft per 2025. Er wordt gewerkt aan de verbetering van loonkostenvoordelen, deze zouden ingaan per 1 januari 2026. Met een nieuw kabinet in aantocht is de vraag welke koers er wordt gekozen en hoe dit eruit zal komen te zien.

Loonkostenvoordelen LKV voor de doelgroep ouderen wordt afgeschaft

Wanneer je nu als werkgever een of meerdere oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst neemt, dan kom je in aanmerking voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV voor ouderen zal per 2026 worden afgeschaft. De doelmatigheid het LKV ouderen zou beperkt zijn. De LKV-bedragen over 2026 worden door de Belastingdienst uitgekeerd in 2027. Deze maatregel levert na 2027 dus pas een besparing op voor de staatskas.

Wettelijk minimumloon

Op 14 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor maakt het niet meer uit of een 36, 38 of 40-urige werkweek gebruikelijk is in de branche. De hoogte van het minimumloon per uur wordt dan voor iedereen gelijk. Het wettelijk minimumuurloon wordt gebaseerd op een 36-urige werkweek. Het gevolg is dat werknemers met een 38 of 40-urige werkweek een hoger minimumloon zullen ontvangen en voor werkgevers zullen de personeelskosten stijgen. Deze nieuwe wet zal vanaf 1 januari 2024 van kracht zijn.

Het STAP-budget voor scholing komt te vervallen  

STAP staat voor (Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie). De regeling moest bijdragen aan de doelstelling “een leven lang leren”. Het idee is dat werknemers te maken hebben met veranderende banen door digitalisering en zichzelf moeten blijven ontwikkelen om van waarde te zijn op de arbeidsmarkt.
Het plan is om te stoppen met de STAP-regeling. Het vrijgevallen budget wordt deels gebruikt voor een verhoging van de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen.

Eenmalig bedrag opnemen op de pensioendatum vanaf 1 juli 2024

Het idee van het nieuwe pensioenakkoord is dat deelnemers zelf meer invloed kunnen uitoefenen op het pensioeninkomen. Zo wordt het waarschijnlijk vanaf 1 juli 2024 mogelijk om eenmalig een bedrag in één keer uit te laten betalen (de ingangsdatum is reeds meerdere malen uitgesteld). De hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen. Het pensioeninkomen wordt hierdoor uiteraard wel lager. Voor sommige werknemers kan een eenmalig bedrag uit het pensioenvermogen aantrekkelijker zijn vlak na pensionering, dan een hogere uitkering in de jaren daarna. Bijvoorbeeld om schulden af te lossen (zoals een hypotheek), te reizen of de eigen woning te verbouwen.
Wanneer je een pensioenuitkering verwacht van circa € 10.000 per jaar dan is de pensioenpot ongeveer € 220.000 in totaal. Stel, je besluit bij een dergelijk pensioen 10% op te nemen om die gedroomde lange reis van te maken dan wordt er € 22.000 (exclusief belastingheffing) uitgekeerd. Je pensioenuitkering wordt uiteraard wel met 10% verminderd naar € 9.000 ongeveer.
Deze wettelijke mogelijkheid geldt alleen op de pensioendatum óf in de maand februari van het jaar volgend op het jaar waarin de werknemer de AOW-uitkering ontvangt.

Heb je vragen over lonen of dit artikel? Neem dan contact op met Rosa Kromhout van der Meer via 088-2202295. RosaKromhoutvanderMeer@JAN.nl

Rosa Kromhout van der Meer, adviseur loonheffingen

____________________________________________________________________________________________________________________________
Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:
Inkomstenbelasting, tarieven
Inkomstenbelasting, kortingen en aftrekposten
Inkomstenbelasting, ondernemers
De nieuwe Box 3 heffing
DGA en B.V.
Duurzaamheid
BTW
De woning
Kindregelingen
De auto

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© houdt de ontwikkelingen op de voet in de gaten en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.