square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Loonzakje

JAN©

Lonen en belonen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In veel branches is de vraag naar personeel groter dan het aanbod en leidt de krappe arbeidsmarkt zelfs tot nee verkopen. Veel werkgevers zijn dan ook aan het kijken hoe ze de beloning van goede krachten kunnen verbeteren. In het Belastingplan 2022 staan naar verwachting een aantal maatregelen die daaraan bij kunnen dragen.

Verhoging van de vrije ruimte binnen de WKR(werkkostenregeling)
De afgelopen tijd hebben werkgevers meer ruimte gekregen om aan werknemers onbelaste vergoedingen te geven zoals een leuke attentie als een bosje bloemen, een cadeaubon of een onbelaste thuiswerkvergoeding. In 2021 bedraagt de vrije ruimte 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom (per werkgever). Over het resterende deel van de loonsom geldt een vrije ruimte van 1,18%. Hierdoor heb je als werkgever net even meer mogelijkheden om je werknemers in het zonnetje te zetten!  

Voor het jaar 2022 zijn vooralsnog géén verhogingen van de vrije ruimte in het vooruitzicht gesteld. Dat betekent dus weer dat de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom (per werkgever) 1,7% bedraagt en voor het meerdere van de loonsom geldt 1,18%.

Een vergoeding voor het thuiswerken
Sinds de uitbraak van het coronavirus werken veel meer werknemers thuis. Waar het door de één als een verplichting wordt gezien vindt de andere werknemer het heerlijk. Wanneer het werk het toe laat kun je als werkgever uiteraard aanbieden om de werktijd flexibel in te delen en voor het thuiswerken een vergoeding aan te bieden. De overheid verwacht dat voorlopig nog veel zal worden thuisgewerkt. In het Belastingplan 2022 is een nieuwe gerichte vrijstelling in de loonbelasting voor thuiswerkkosten opgenomen. Per thuiswerkdag mag belastingvrij een vergoeding van € 2 worden verstrekt. Net zoals de huidige regeling voor de onbelaste reisvergoeding van € 0,19 per kilometer is voorgesteld dat voor een medewerker die een vaste thuiswerkvergoeding krijgt voor ten minste 128 dagen thuiswerken er voor de berekening mag worden uitgegaan dat op ten hoogste 214 dagen thuis wordt gewerkt. Voor parttime medewerkers mag je nog slechts een evenredige vergoeding geven voor het thuiswerken en voor woon-werkverkeer.

Fiscaal aantrekkelijke aandelenoptierechten als loon
Door het wetsvoorstel aandelenoptieregeling gaat het fiscaal aantrekkelijker worden om als werkgever aandelenoptierechten aan werknemers te verstrekken. Nu is het zo geregeld dat wanneer je aandelenopties aan werknemers toekent er nog geen belastingheffing plaatsvindt. Wanneer de werknemer het aandelenoptierecht uitoefent moet er belasting worden betaald over de winst die is behaald. Het idee is nu om het moment van belastingheffing te verschuiven naar het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn. De gedachte is dat er dan geld aanwezig is om de belasting mee te voldoen. De verwachting is dat het aantrekkelijker wordt om werknemers met aandelenoptierechten te belonen.

Ook is voorzien in een keuzeregeling voor de werknemers aan wie aandelenoptierechten worden toegekend. De werknemer kan bij het uitoefenen van zijn aandelenoptierecht altijd kiezen om de op dat moment verschuldigde belasting te betalen. Deze keuze moet wel worden vastgelegd in de administratie van de degene (meestal de werkgever) die de loonheffingen moet inhouden *

* Ga niet te makkelijk om met deze vastlegging: als de keuze van de werknemer niet (goed) wordt vastgelegd, geldt dat alsnog moet worden afgerekend op het moment van de verhandelbaarheid van de verkregen aandelen. Ook de voordelen die zijn ontstaan tussen het moment van uitoefening van de aandelenopties en de verhandelbaarheid van de aandelen worden dan belast!

Verder zullen vanaf 2022 mogelijk de volgende zaken spelen:

Wijzigingen premie Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) en schadeafhandeling beroepsziekten
De overheid werkt aan een tegemoetkomingsregeling voor (ex-)werkenden die lijden aan een ernstige ziekte die is ontstaan door gevaarlijke stoffen op het werk. Om dit te financieren, gaat de Aof-premie van werkgevers vanaf 2022 licht omhoog.

Naar aanleiding van een commissierapport is het demissionaire kabinet bezig met de schadeafhandeling van beroepsziekten. Er zijn stappen nodig op het gebied van preventie, sancties en schadeafhandeling bij beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Er komt een landelijk expertisecentrum. Wanneer een werknemer een stoffen gerelateerde beroepsziekte oploopt moet deze vanaf 1 juli 2022 een eenmalige compensatie kunnen aanvragen bij de overheid. De compensatie is een erkenning van de ziekte, het is geen schadevergoeding. Voor het bekostigen van de regeling wordt de premie Aof waarschijnlijk met 0,04% verhoogd.

Verder is het de bedoeling dat voor kleine werkgevers de Aof premie met 1,0%-punt daalt en voor (middel)grote werkgevers met ca. 0,1%-punt stijgt. Dit ter verlichting van zware financiële lasten bij zieke werknemers. Voor deze kleine werkgevers hebben deze kosten meer impact dan het geval is bij grotere organisaties. Voor individuele werkgevers kan dit een verhoging of verlaging van de premie betekenen.

AWF- premie verlaagd
Doordat de BIK regeling niet de gewenste resultaten zou opleveren is er voor werkgevers een nieuwe kortingsregeling in het leven geroepen die snel uitgevoerd kan worden: De premie aan het Algemeen werkloosheidsfonds, de AWF- premie, is voor werkgevers verlaagd met ingang van 1 augustus 2021. Door deze verlaging zijn de loonkosten minder en de ruimte om te investeren groter is de gedachte. De premie over loon van werknemers met een vast contract is verlaagd van 2,7% naar 0,34%. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers is verlaagd van 7,7% naar 5,34%. Deze korting geldt in elk geval tot 31 december 2021, of werkgevers ook in 2022 gebruik kunnen maken van deze korting is nog niet bekend gemaakt.

Heb je vragen over het thema lonen en belonen? Wij zijn je graag van dienst. Neem contact op via RosaKromhoutvanderMeer@JAN.nl of PatrickVoorn@JAN.nl

Rosa Kromhout van der Meer
Rosa Kromhout van der Meer,
Adviseur loonheffingen
Patrick Voorn
Patrick Voorn, fiscalist

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de Special Belastingplan 2022 van JAN©:
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Subsidies
BTW
De woning
Kindregelingen
De auto
Overige maatregelen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.