square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Abacus kinderregelingen in 2022

JAN©

Kindregelingen in 2022

Lees op deze pagina hoeveel de overheid in 2022 aan ouders bijdraagt.

Kinderopvangtoeslag
In mei is het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag gepubliceerd en hieruit blijkt dat de regeling wordt verruimd vanaf 2022. Er wordt straks voor buitenschoolse opvang toeslag gegeven voor tweemaal zoveel uur als in 2021. Het gaat om 140% van de gewerkte uren van de minst werkende ouder, in 2021 is dit 70%. De maximaal te vergoeden uurtarieven zullen vanaf 2022 met 0,51% stijgen.

Voor dagopvang gaat het maximaal te vergoeden uurtarief van € 8,46 naar € 8,50 in 2022.
Voor de buitenschoolse opvang stijgt het tarief van € 7,27 naar € 7,31.
Voor de gastouderopvang van € 6,49 naar € 6,52.

De hoogte van de toeslag hangt af van het gezamenlijk toetsingsinkomen. Hoe hoger het inkomen is des te lager het percentage dat wordt vergoed. Voor het eerste kind wordt er minimaal 33,3% en maximaal 96% vergoed, voor elk volgende kind is het minimaal 67,1% en maximaal 96%.
Doordat de indexatie van de kinderopvangtoeslag gelijk loopt met de gemiddelde loon- en prijsstijgingen zal dit (gemiddeld) geen inkomenseffecten opleveren.

Gegevensuitlevering opvangorganisaties
In het Belastingplan 2022 is aangekondigd dat er een maandelijkse uitlevering van gegevens aan de Belastingdienst/Toeslagen wordt gedaan, zodat minder ouders worden geconfronteerd met een terugbetaling van kinderopvangtoeslag.

Kindgebonden budget
Per 2021 is het kindgebonden budget verhoogd en dit wordt doorgezet in 2022.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting
De inkomensafhankelijke combinatiekorting is voor ouders met kinderen. Door een uitspraak van de Hoge Raad kregen met ingang van 2021 een grotere groep co-ouders recht op deze korting. Om de korting betaalbaar te houden is de maximale korting in 2021 verlaagd met € 113. Daarbij werd direct aangekondigd dat in 2022 de korting weer zou toenemen met € 77.

Voor een eerder aangekondigde doorbetaling van het ouderschapsverlof met 9 weken moest nog (meer) budget worden gevonden. Dit budget is gevonden in een verlaging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting met € 395. Rekening houdend met de eerder aangekondigde verhoging van € 77 krijgen ouders met kinderen in 2022 te maken met een verlaging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting met € 318.

Er komt een wijziging met betrekking tot de toekenning van inkomensafhankelijke combinatiekorting bij buitenlandse belastingplichtigen: personen die geen inwoner van Nederland zijn en hier ook niet voor in aanmerking komen hebben geen recht op toekenning van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Kinderbijslag
Het demissionaire kabinet heeft in mei aan de Tweede kamer een wetsvoorstel aangeboden waarin wordt voorgesteld om de kinderbijslag niet te indexeren in 2022 en 2023 en in 2024 met 0,1%-punt minder te indexeren. De maatregel zou relatief beperkte inkomenseffecten hebben voor ouders. De besparing wordt ingezet voor de verbetering van dienstverlening en de uitbreiding van het betaald ouderschapsverlof.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de Special Belastingplan 2022 van JAN©:
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Subsidies
BTW
Lonen en belonen
De woning
De auto
Overige maatregelen

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.