square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Euro,Money,In,Wallet

JAN©

Inkomstenbelasting 2022

Op deze pagina zijn de verwachte wijzigingen m.b.t. de inkomstenbelasting samengevoegd.

De tarieven in box 1

In 2020 zijn de box 1 tarieven voor 2022, 2023 en 2024 al vastgesteld. Op grond van het Belastingplan 2022 zijn de percentages als volgt:

SchijfBelastbaar inkomenPercentage 2021Percentage 2022Percentage 2023Percentage 2024
1Tot 69.39837,10%37,07%37,05%37,03%
2Vanaf 69.39849,50%49,50%49,50%49,50%
Tarief vanaf
AOW leeftijd
tot € 35.472 (vanaf 1946)
tot € 36.409 (voor 1946)
19,20%19,17%19,15%19,13%

Het tarief in box 2

Over je belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang betaal je in 2021 26,90%. Dit zal in 2022 ook zo zijn.

Het tarief in box 3

Box 3 regelt de belasting die je betaalt over je spaargeld en andere vermogensbestanddelen.
Voor fiscaal partners geldt een vrijstelling van box 3 van € 101.300. Heb je geen fiscaal partner dan is de vrijstelling vanaf 2022 € 50.650. Over dit deel van je vermogen betaal je dus geen belasting. Het tarief van de belasting in box 3 is nu 31%.

Belangrijke wijzigingen in aftrekposten en kortingen binnen de inkomstenbelasting:

In het Belastingplan 2022 is voorgesteld om de arbeidskorting langzamer af te bouwen.
De afbouw wordt verlaagd van 6% naar 5,84%.

De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd naar € 6.310 in 2022 (2021: € 6.670).

Minder belastingvoordeel bij veel aftrekposten
Vanaf 2020 zijn vele fiscale aftrekposten aftrekbaar tegen een jaarlijks dalend vast tarief.
Het gaat bijvoorbeeld om de hypotheekrente aftrek, partneralimentatie, giften en zorgkosten.
In 2021 is dit vaste tarief 43%, in 2022 daalt het naar 40% en in 2023 naar 37,05%.
De aftrekposten met betrekking tot lijfrenten, arbeidsongeschiktheidsverzekering, de fiscale oudedagsreserve en de reisaftrek openbaar vervoer kunnen nog wel tegen het hoge tarief worden afgetrokken.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Voor bepaalde investeringen in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen is het mogelijk om een extra aftrekpost te claimen in de inkomstenbelasting (voor ondernemers) en in de vennootschapsbelasting. Hierbij is recht op een percentage van het investeringsbedrag. Afhankelijk van de soort investering is dat percentage momenteel 13,5%, 27% en 36%.
Met ingang van 1 januari 2022 worden deze percentages verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Hierdoor heb je recht op een hogere aftrek en dus een lagere belastingheffing indien je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen!

Scholingsbudget gaat scholingsaftrek nu echt vervangen.
Het speelt al een aantal jaren, maar het gaat er nu echt van komen. De scholingsaftrek via de aangifte inkomstenbelasting vervalt en daarvoor in de plaatst komt het STAP-budget
(Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie). Het STAP-budget moet een groter publiek bereiken en daarmee de leercultuur bevorderen.

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden én niet-werkenden een budget aanvragen voor opleiding en ontwikkeling via een site van het UWV. Via DUO komt er een scholingsregister met goedgekeurde scholingsactiviteiten. Door het STAP-budget moeten jaarlijks minimaal 200.000 mensen een leer- en ontwikkelingsbudget kunnen ontvangen van maximaal € 1.000 (inclusief BTW). Het budget is te gebruiken voor opleidingen, cursussen en trainingen. Zijn de werkelijke kosten hoger dan € 1.000 dan betaal je die als cursist in principe zelf. Voordat de scholing start moet er een aanvraag worden gedaan en het UWV betaalt vervolgens een voorschot (van 100% van de tegemoetkoming) aan de opleider. Hierdoor hoeft de cursist het bedrag niet voor te schieten.

Bij de huidige scholingsaftrek moeten de kosten wel voorgefinancierd worden, toch is deze regeling in veel gevallen voordeliger. Kosten tot € 15.000 mogen in aftrek worden gebracht, mits deze de drempel van € 250 te boven gaan. Ben je jonger dan 30? Dan geldt het maximum van
€ 15.000 niet wanneer je in de zogenaamde standaardstudieperiode zit. Kortom ben je voornemens een dure studie te volgen in het kader van je beroep? Bekijk dan of je aan de voorwaarden voldoet van de huidige regeling en of het nog mogelijk is deze te starten in 2021 zodat je (een deel) van deze kosten nog kunt aftrekken via de aangifte inkomstenbelasting 2021, in 2022 is dit niet meer mogelijk.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de Special Belastingplan 2022 van JAN©:
Vennootschapsbelasting
Subsidies
BTW
Lonen en belonen
De woning
Kindregelingen
De auto
Overige maatregelen

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.