square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Dromen van woning

JAN©

De woning vanaf 2022

De huizenmarkt staat behoorlijk onder spanning, starters hebben moeite met het vinden van (betaalbare) woningen én specialisten zeggen volgend jaar ook een forse stijging van de huizenprijzen te  verwachten. De komende 10 jaar maakt het kabinet jaarlijks € 100 miljoen vrij voor de bouw van nieuwe woningen. De inschatting is dat er tot 2030 ca. 900.000 nieuwe woningen nodig zijn. Hier is werk aan de winkel!

Voor kwetsbare groepen op de woningmarkt wordt ook budget vrijgemaakt. De subsidieregeling om woningen te bouwen voor kwetsbare mensen wordt verlengd tot 2025. Hiervoor komt elk jaar € 10 miljoen beschikbaar. Kwetsbare groepen volgens de subsidieregeling zijn onder andere dak- en thuislozen, statushouders en studenten.

Overdrachtsbelasting
Vanaf 1 januari 2022 worden in de overdrachtsbelasting enkele wijzigingen doorgevoerd. Volgens het kabinet moet hiermee een rechtvaardigere wetgeving tot stand komen.

Rekening houden met onvoorziene omstandigheden
Sinds 1 januari hebben starters (personen onder de 35 jaar) een vrijstelling van overdrachtsbelasting indien zij een eerste eigen woning kopen. Kopers vanaf 35 jaar betalen 2% en kopers die niet zelf in de woning gaan wonen betalen het standaard tarief van 8%. Het kan voorkomen dat kopers die de intentie hebben om er zelf te gaan wonen en ook het koopcontract daadwerkelijk hebben getekend, toch met 8% overdrachtsbelasting geconfronteerd worden indien door onvoorziene omstandigheden toch van de koop afgezien moet worden. Het kabinet vindt dit een ongewenst effect en stelt voor dat in deze gevallen rekening wordt gehouden met de onvoorziene omstandigheden zodat niet het standaard tarief alsnog voldaan dient te worden.

Antimisbruikregelingen
Zoals gezegd hebben starters een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Naast het vereiste dat de koper jonger dan 35 jaar dient te zijn, geldt ook dat de waarde van de te kopen woning niet boven de € 400.000 uit komt. Voorgesteld wordt dat bij gesplitste verkoop van een pand en later andere delen verkocht worden aan dezelfde persoon of personen en hierdoor het totaal van het gekochte boven de € 400.000 uitkomt, de eerder verkregen vrijstelling wordt teruggedraaid. Er is nu ook al anti misbruik wetgeving, maar deze bevat nog onduidelijkheden waardoor misbruik soms toch mogelijk lijkt te zijn.

Vrijstelling van overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoop regulerend beding
Om starters bij de aankoop van een woning te helpen kunnen aanbieders van woningen gebruik maken van de regeling “verkoop onder voorwaarden” (vov). De vov-aanbieder verkoopt onder deze regeling een woning met een korting aan de verkoper, onder de voorwaarde dat de koper bij latere verkoop weer terug verkoopt aan de vov-aanbieder. Bij deze terugverkoop is de vov-aanbieder 8% overdrachtsbelasting verschuldigd omdat de vov-aanbieder de woning doorgaans niet als “eigen woning” zelf bewoont indien deze wordt teruggekocht. Ditzelfde is het geval indien een vov-aanbieder een nieuwe woning koopt om deze vervolgens aan te bieden. Deze 8% overdrachtsbelasting wordt doorgerekend in de verkoopprijs. Het kabinet stelt voor dat dit ongewenste effect wordt weggenomen door onder voorwaarden de terugkoop of aankoop van een vov-aanbieder vrij te stellen voor overdrachtsbelasting. De voorwaarden die gaan gelden komen deels overeen met de voorwaarden die voor starters gelden om vrijgesteld te worden van overdrachtsbelasting.

Hypotheekrenteaftrek in 2022 tegen 40%
Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek versneld met ca. 3% per jaar afgebouwd. Voor 2022 is de hypotheekrenteaftrek beperkt tot 40%. In 2023 daalt dit verder tot 37,05%.

Jaar % aftrek hypoheekrente
202143%
202240%
202337,05%

Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait zorgt ervoor dat de hypotheekrenteaftrek die huizenbezitters ontvangen lager wordt. Ter compensatie van de verlaging van de hypotheekrenteaftrek zal het percentage van het eigenwoningforfait dalen, zie de onderstaande tabel:

202120222023
€ 75.000 – € 1.110.0000,50%0,45%0,45%
Meer dan € 1.110.0002,35%2,35%2,35%

De Hillen-aftrek
Wanneer de bijtelling van het eigenwoningforfait de aftrekbare hypotheekrente te boven gaat, dit is het geval bij een kleine hypotheekschuld of geen hypotheekschuld, dan zorgt het verschil voor een aftrekpost. Deze aftrek daalt echter vanaf 2019 30 jaar lang met 3,33% per jaar. In 2021 bedraagt de Hillen-aftrek 90% van de oorspronkelijke aftrekpost in 2022 is dit 86,67%. Deze ‘bijtelling’ zorgt er dus voor dat je per saldo meer belasting betaalt in box 1.

Eigen woningregelingen partners en bij overlijden
In het Belastingplan 2022 zijn diverse technische aanpassingen en toelichtingen opgenomen. Hiermee wordt beoogd om de toepassing van de bijleenregeling in partnerschapssituaties rechtvaardiger te maken en onbedoelde renteaftrekbeperkingen voorkomen.

Huurwoningen
Het kabinet wil dat meer personen die huren in aanmerking komen voor huurtoeslag. Hiervoor zijn een aantal versoepelingen aangekondigd. Ten eerste wordt voorgesteld dat met ingang van 1 januari 2021 het geen voorwaarde meer is dat ieder gezinslid de Nederlandse nationaliteit moet hebben. Het kwam weleens voor dat pas geboren gezinsleden niet op tijd een verblijfsvergunning kreeg omdat deze te laat was aangevraagd.
Daarnaast is aangekondigd dat bij een stijging van de huurprijs voorkomen wordt dat de huurder mogelijk nooit meer recht heeft op huurtoeslag.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met mij op via 088-2202284 of KoenHorseling@JAN.nl

Koen Horseling
Koen Horseling, fiscalist

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de Special Belastingplan 2022 van JAN©:
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
BTW
Lonen en belonen
Subsidies
Kindregelingen
De auto
Overige maatregelen

Gerelateerde artikelen

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Accepteren Weigeren Meer opties

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Functionele cookies
Arrow down

Functionele cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Arrow down

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over pagina-interacties en navigatie, waardoor we onze site voortdurend kunnen verbeteren.

Marketing cookies
Arrow down

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om relevante advertenties te vertonen aan de individuele gebruiker. Door deze cookies toe te staan, help je ons relevante inhoud en aanbiedingen aan je te vertonen.

Accepteren Opslaan

Disclaimer

De uitkomst van de JAN© Waarderingstool is geen specifieke waardebepaling, maar een eerste indicatie. JAN© heeft geen zelfstandige beoordeling gemaakt van de onderneming. JAN© geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake getrouwheid of volledigheid van de informatie die in deze waarderingstool zijn opgenomen. Deze waardebepaling is uitsluitend bedoeld voor overleg tussen JAN© en de aanvrager en kan niet worden gezien als een aanbeveling om de onderneming te (ver)kopen tegen de rekenkundige uitkomst van de waarderingstool, noch als een garantie van JAN© dat de onderneming ge- of verkocht kan worden tegen een prijs die overeenkomt met deze uitkomst. De waarde van een onderneming is niet objectief of eenduidig vast te stellen en per definitie ongelijk aan de prijs. De uiteindelijke prijs komt tot stand via onderhandelingen tussen koper en verkoper. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Vul de onderstaande gegevens in

EBITDA rekenhulp

Met deze rekenhulp bereken je jouw EBITDA. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een branche-specifieke multiple. Op basis van deze gegevens ontvang je een indicatie van jouw bedrijfswaarde.