Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

Tarieven en drempels

Vorig jaar is aangekondigd dat de Belastingdienst vanaf 2021 minder van de kleine taarten zou gaan eten, maar dat zij zich richt op de grote taarten. Het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting daalt niet, zoals vorig jaar toegezegd. Het lage tarief daalt echter wel, hetgeen gunstig is voor met name veel MBK-bedrijven.

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Tot € 200.000 betalen ondernemers in 2020 het lage tarief van 16,5% en daarboven het hogere tarief van 25%. Het hogere tarief in 2021 blijft 25%. Het lage tarief gaat in 2021 omlaag naar 15%. En de drempel waarover deze 15% wordt betaald, gaat omhoog van € 200.000 naar € 245.000. In 2022 blijven de tarieven ongewijzigd maar gaat de eerste schijf nog verder omhoog naar € 395.000.

Belastingkorting via de innovatiebox verminderd

Je hebt binnen je B.V. een mooi innovatief product ontwikkeld. Deze breng je op de markt en vervolgens hou je meer winst over doordat je gebruikt maakt van de innovatiebox.

Binnen de innovatiebox worden alle winsten die  voortkomen vanuit die innovatie belast tegen een lager tarief. Bedrijven betalen minder vennootschapsbelasting over hun innovatiewinst, namelijk maximaal 7% in 2020 (in plaats van het normale tarief van 16,5% resp. 25 %). In het Belastingplan 2021 wordt dit tarief, zoals aangekondigd, verhoogd naar 9% in 2021 (in plaats van het normale tarief van 15% resp. 25%).

De verhoging van deze eerste schijf (tot € 395.000 in 2022) is met name gunstig voor het MKB. Dit levert een structurele lastenverlichting op van 873 miljoen euro. Kortom, er blijft meer taart over voor het MKB!

Liquidatieverliesregeling

Resultaten op een deelneming in het buitenland (positief of negatief) waarin een belang van meer dan 5% wordt gehouden, vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Dat wil zeggen, niet belast of niet aftrekbaar. Uitzondering daarop is de liquidatieverliesregeling. Als de buitenlandse deelneming wordt gestaakt, kun je een verlies bij liquidatie wel in aftrek brengen op de Nederlandse resultaten.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een voorstel ingediend bij de Tweede Kamer om deze mogelijkheid verder in te perken. Dit voorstel komt er op neer dat de huidige liquidatieverliesregeling van toepassing is op verliezen tot 5 miljoen euro. Is het verlies hoger dan 5 miljoen euro dan is dit alleen aftrekbaar indien het belang minimaal 50% is én de deelneming binnen de EU/EER is gevestigd. Tevens dient het liquidatieverlies dan uiterlijk drie jaar na staking of het besluit daartoe in aanmerking te worden genomen.

Aangekondigde regelingen met ingang van 2022:

Verliesverrekening onbeperkt?

Het kabinet komt later nog met een voorstel om de verliesverrekening niet meer te beperken tot 6 jaar, maar onbeperkt in de tijd te kunnen verrekenen. Wel komt er een maximum. Tot een winst van € 1.000.000 zijn verliezen volledig verrekenbaar. Is de winst hoger dan € 1.000.000 dan is het meerdere nog slechts voor de helft verrekenbaar.

Voorheffing in de vennootschapsbelasting

Indien je dividendbelasting hebt betaald, dan komt dit bedrag (als voorheffing) in mindering op de verschuldigde vennootschapsbelasting. Als de B.V. verlies lijdt, wordt deze voorheffing volledig terugbetaald. Het kabinet wil dit per 1 januari 2022 beperken. De ingehouden voorheffing wordt, in verliessituaties, niet meer uitgekeerd maar kunnen pas in latere jaren worden verrekend zodra er winsten worden gemaakt.

Onderlinge verrekenprijzen

Tevens komt het kabinet later met een voorstel om de onderlinge verrekenprijzen in Nederland te beperken. Indien vennootschappen met vestigingen in het buitenland, onderling handelen, dienen daarvoor marktconforme prijzen te worden betaald. Het voorstel houdt in dat Nederland de aftrek mag beperken indien de opbrengst in het buitenland niet volledig tot de winst wordt gerekend.

Renteaftrekbeperking

Nader onderzoek wordt aangekondigd naar het (verder) beperken van renteaftrek in combinatie met het invoeren van een vermogensaftrek. Deze taart moet echter eerst nog worden gemaakt alvorens het de oven in kan.

Betalingskorting

Bij het Belastingplan 2020 werd aangekondigd dat de betalingskorting wordt afgeschaft met ingang van 2021. Dit is uitgesteld tot 2023. De aanslag vennootschapsbelasting in één keer betalen om de betalingskorting te benutten, kan dus nog 2 jaar voordelig zijn.

Vragen? Dave de Heiden is je graag van dienst, neem contact op via DavedeHeiden@JAN.nl of 088-2202 318.

 


Lees ook onze overige artikelen over het Belastingplan 2021: