square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Inkomstenbelasting

JAN©

Inkomstenbelasting

Hopelijk merken de werkenden ook uiteindelijk iets van de lastenverlaging. De wijzigingen zijn als volgt:

De tarieven van box 1

We kennen vanaf 2020 twee tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting. Deze tarieven bepalen tegen welk percentage jouw loonzak wordt belast. Tot een inkomen van € 68.507 betaal je in 2020 37,35%, daarboven geldt het hogere tarief. In het belastingplan 2020 was al geregeld dat het lagere tarief 37,10% zou worden.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Schijf Belastbaar inkomen Percentage 2020 Percentage 2021
1 tot € 68.507 37,35% 37,10%
2 vanaf € 68.507 49,50% 49,50%
Het tarief van box 2

Over je belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang betaal je in 2021 meer dan in 2020:
Jaar     Percentage
2021   26,90%
2020   26,25%
2019   25%

Het tarief van box 3

Box 3 regelt de belasting die je betaalt over je spaargeld en andere vermogensbestanddelen. Voor fiscaal partners gaat de vrijstelling van box 3 omhoog van € 62.000 naar € 100.000. Heb je geen fiscaal partner dan is de vrijstelling per 2020 € 31.000 en per 2021 € 50.000. Over dit deel van je vermogen betaal je dus geen belasting. Het tarief van de belasting in box 3 gaat omhoog van 30% naar 31%.

Op Prinsjesdag 2019 is er een plan gepresenteerd over hoe de belasting over box 3 eruit zou komen te zien vanaf 2022. Op basis van dit plan zouden spaarders worden ontzien, maar wanneer je box 3 vermogen uit relatief weinig spaargeld bestaat dan zou je meer belasting betalen dan nu het geval is. Belastingbetalers, brancheorganisaties en zelfs de AFM waren het niet eens met de voorgestelde plannen. Het risico zou zijn dat beleggers zich gedwongen zouden voelen om in zeer risicovolle beleggingen te stappen, een ongewenste ontwikkeling vond men.

Het belastingplan 2021 bevat alleen een tariefswijziging voor box 3. Het kan niet missen dat een volgend kabinet hiermee aan de slag gaat op basis van uitkomsten van onderzoeken die reeds deze kabinetsperiode zijn gedaan.

Aftrekposten en kortingen binnen de inkomstenbelasting:

De algemene heffingskorting

Door een extra verhoging van de algemene heffingskorting met € 22  gaan alle mensen er met een inkomen tot € 68.507 op vooruit.

De arbeidskorting

Het belastingvoordeel voor de werkenden in de vorm van de arbeidskorting zou al omhoog gaan. Om zowel werknemers als zelfstandigen extra voor hun inzet te belonen wordt de eerder geplande verhoging van 2022 in 2021 al toegepast.

Ouderenkorting

Om ouderen met een inkomen tot € 49.000 tegemoet te komen gaat de ouderenkorting in 2021 omhoog met € 55 tot maximaal € 1.703.

De zelfstandigenaftrek naar € 6.670 in 2021

In 2020 is de zelfstandigenaftrek € 7.030. Vorig jaar is reeds medegedeeld dat de zelfstandigenaftrek tot 2028 in stapjes wordt afgebouwd tot uiteindelijk € 5.000. Deze stapjes worden aanvullend verlaagd met € 110, waardoor de zelfstandigenaftrek voor 2021 uitkomt op € 6.670. De aftrek zal in 2036 uiteindelijk € 3.240 bedragen als deze plannen voor de aankomende jaren worden aangehouden.
Zelfstandigen zouden voorlopig nog weinig merken van deze steilere afbouw, omdat de arbeidskorting omhoog gaat en het laagste tarief voor de inkomstenbelasting daalt.
Voor starters wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met de startersaftrek dit bedrag bedraagt in 2020 € 2.123, dit bedrag blijft ongewijzigd.

Bijna alle aftrekposten aftrekbaar tegen hetzelfde tarief

Vorig jaar is reeds bekend gemaakt dat vanaf 2020 bijna alle fiscale aftrekposten aftrekbaar worden tegen hetzelfde tarief (maximaal 46%). In 2021 wordt dat vaste tarief 43% om vervolgens verder te dalen in 2022 naar 40% en in 2023 naar 37,05%. De aftrekposten met betrekking tot lijfrenten, arbeidsongeschiktheidsverzekering, de fiscale oudedagsreserve en de reisaftrek openbaar vervoer kunnen nog wel tegen het hoge tarief worden afgetrokken.


Lees ook onze overige artikelen over het Belastingplan 2021:


Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.