square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Lonen en bloemen

JAN©

Lonen en belonen

Zorgmedewerkers

Medewerkers in de zorg krijgen een extra coronabonus van € 500. Dit is bovenop de al toegezegde extra € 1.000. De door de oppositie gewenste structurele loonsverhoging voor deze werknemers komt er niet. Het ministerie van Volksgezondheid gaat verder kijken naar ruimte in de eigen begroting om de werk- en regeldruk in de zorg aan te passen.


Tijdelijke versoepeling fiscale noodmaatregelen coronacrisis

Door de coronacrisis kunnen werkgevers niet altijd (tijdig) voldoen aan hun administratieve verplichtingen bij indiensttreding van nieuwe medewerkers. Zo moet van jouw nieuwe werknemer op zijn of haar eerste werkdag de identiteit vastgesteld worden. Zie dat maar eens voor elkaar te krijgen bij een thuiswerksituatie in deze coronatijd. Of denk aan bijvoorbeeld aan de uitbetaling van een vaste onkostenvergoeding aan jouw werknemer, die door de angst voor coronabesmetting het openbaar vervoer mijdt. Die onkostenvergoeding zou hierop moeten worden aangepast. Beleid is dat de belastingdienst soepel omgaat met eventuele administratieve gebreken. Dit versoepelde beleid loopt af op 31 december 2020.

Aanpassingen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling

Voor het jaar 2020 wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling verruimt van 1,7% naar 3% van de fiscale loonsom.  Dit percentage geldt alleen voor de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom van alle werknemers. Daarboven wordt een percentage van 1,2% gehanteerd. Voorgesteld is om dit percentage met ingang van 2021 te verlagen naar 1,18%. Voor 2021 geldt ook weer de 1,7% voor de eerste € 400.000.

Pensioen

Pensioen speelde zowel in de troonrede als in de miljoenennota slechts een kleine rol. Het pensioenakkoord is een aantal maal genoemd, maar inhoudelijk lijken er nog geen vervolgstappen gezet. De Koning heeft de hoop uitgesproken dat er in 2021 een wetsvoorstel voor de vernieuwing van het pensioenstelsel ingediend wordt. De mogelijkheid om op de pensioendatum 10% van je pensioen ineens uit te laten keren wordt al in wetgeving vertaald. De ingangsdatum van dat deel van de wet is echter verschoven naar 1 januari 2022. Het uitstellen van deze maatregel levert 19 miljoen euro aan gemiste belastinginkomen op in 2021. Zodra er meer bekend wordt over de inhoud en de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel laten we je dat uiteraard weten.

Ook dit jaar is er weer gesleuteld aan de (toekomstige) ingangsdatum van de AOW. In 2021 blijft de AOW-leeftijd staan op 66 jaar en 4 maanden. Deze leeftijd stijgt daarna jaarlijks, tot 67 jaar in 2024.

Verruiming vrijstelling scholingskosten

Het vergoeden van kosten voor jouw werknemer in verband met het volgen van een (kwalificerende) studie of opleiding wordt als loon gezien voor jouw werknemer. Zonder de vrijstelling scholingskosten zou je als werkgever loonheffingen zijn verschuldigd over dit ‘loon’.  De vrijstelling is nu alleen van toepassing op personeel dat bij je in dienst is. De verruiming van de vrijstelling maakt het nu mogelijk dat ook kosten voor werknemers waar je afscheid van moet nemen onbelast kunnen worden vergoed of verstrekt. Hiermee worden de mogelijkheden voor een sociaal plan bij het afvloeien van personeel verruimd. Ook (de kosten van) scholingsbudgetten van (voormalig) personeel dat nog niet is gebruikt en alsnog zal worden gebruikt, valt nu onder deze vrijstelling.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Rosa Kromhout van der Meer salarisspecialist bij JAN© via RosaKromhoutvanderMeer@JAN.nl of 088-2202 295.


Lees ook onze overige artikelen over het Belastingplan 2021:


Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.