Menu 088 2202200

Werkgevers opgelet: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) komt eraan! | Deel II

linkedin share
Geplaatst 06-05-2019 12:11

In het vorige artikel (deel 1) kwam aan de orde dat – ter reparatie van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) – het wetsvoorstel WAB er ligt. Daarbij werden de belangrijkste voorgestelde maatregelen die zien op het ontslagrecht besproken.

 

In dit deel komen de in de WAB opgenomen maatregelen aan de orde voor wat betreft flexibele arbeid en WW. Deze voorgestelde maatregelen houden kort gezegd in:

 

Verruiming ketenregeling

De ketenregeling regelt wanneer elkaar opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat is nu onder de WWZ het geval bij meer dan 3 contracten of (bij een minder aantal) indien de duur van de contracten een periode van 2 jaar overschrijdt. Tijdelijke overeenkomsten worden als opvolgend gezien als zij elkaar met een zogenoemde tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen.

Het is de bedoeling dat met de WAB de maximale duur van de keten weer wordt teruggebracht naar drie jaar (zoals voor de WWZ het geval was). Het maximum aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten blijft drie.

 

Daarnaast moet het mogelijk worden om bij cao de tussenpoos van zes maanden te verkorten tot drie maanden. Ook wordt de mogelijkheid ingevoerd een uitzondering op de ketenregeling te maken voor invalkrachten in het primair onderwijs. Er is voor de ketenregeling geen overgangsrecht voorzien, hetgeen inhoudt dat op een overeenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 een ketenbepaling van 3 jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.

 

Oproepovereenkomst

Er komt een andere definitie van “oproepovereenkomst”. Als er sprake is van een “oproepovereenkomst” dan geldt – onder meer – dat:

 • de werkgever de werknemer ten minste 4 dagen van te voren moet oproepen. Gebeurt dit niet tijdig (en schriftelijk/per e-mail), dan hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Bij cao kan de oproeptermijn worden verkort tot 24 uur;
 • als een gedane oproep binnen 4 dagen weer wordt ingetrokken, de oproepkracht het recht behoudt op loon over de periode waarvoor hij/zij was opgeroepen;
 • de werkgever “steeds als de oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd” de werknemer een schriftelijk of elektronisch aanbod moet doen voor een arbeidsovereenkomst voor het aantal uur dat hij/zij het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt. Zolang de werkgever dat aanbod niet doet, heeft de oproepkracht recht op loon over dit aantal uren.

 

Payrolling

Ook wat betreft de payroll overeenkomst komt er een nieuwe definitie in het Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast wordt in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) opgenomen dat de payrollwerknemer recht heeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden als die zouden gelden als zij rechtstreeks in dienst zouden zijn bij de opdrachtgever.

Ook krijgen payrollwerknemers recht op een ‘adequate’ pensioenregeling, tenzij opdrachtgever dat voor soortgelijke werknemers geen pensioenregeling heeft en geen beroeps- of bedrijfstak pensioenregeling geldt.

 

WW premies

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te gaan, wordt een WW-premiedifferentiatie tussen vaste en tijdelijke contracten voorgesteld. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (met een eenduidig vastgelegde arbeidsomvang) geldt dan een lagere premie en voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een hoge premie. De aard van het contract moet daarom ook zichtbaar zijn op de loonstrook.

Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingen is 1 januari 2020.

 

Heb je vragen over het wetsvoorstel “Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)” of arbeidsrecht in het  algemeen, dan helpen wij graag. Neem gerust contact op met een van de juristen van JAN©.

Nieuws

 • Uitspraak pensioen: Bedrijfstakpensioenfonds slecht verliezer?

  Afgelopen week mocht rechtbank Overijssel zich buigen over het verplichtstellingsbesluit van het BPF voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP). […] Lees verder »
 • Echtscheiding, de rekening wordt vereffend

  Ondernemer Piet vraagt in een romantische bui zijn vriendin ten huwelijk. Om de romantiek niet te verstoren wil hij geen […] Lees verder »
 • En ineens onderneem je met de zoon van je kompaan

  Op de universiteit ontstaat er een mooie vriendschap tussen Bart en Jaap. Zij bedenken in de kroeg een mooie business. […] Lees verder »
 • Zelf de regie houden met een levenstestament

  Na een ongeluk raakt Frank in coma. Frank is DGA van zijn bedrijf, waarin nog vijf werknemers op de loonlijst […] Lees verder »
 • Erfgenamen vissen achter het net…

  Moeder is overleden. Zij was ondernemer (DGA) en had geen testament. Naar wie gaan de aandelen in de BV? Die […] Lees verder »
 • Huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding? Vergeet niet te verrekenen!

  Klaas en Monique zijn jong getrouwd. Op het moment van trouwen hadden zij weinig vermogen; een gezamenlijke bankrekening met een […] Lees verder »
 • De hippe bakfiets van de zaak: Breng voor € 8 per maand je kinderen naar school!

  Wie had gedacht dat de ouderwetse bakkersbakfiets na een omzetting naar de elektrische bakfiets voor een fiscale regeling in aanmerking […] Lees verder »
 • Spaarrente geen haalbare kaart, wat is het waard?

  Vele spaarders hebben het er al jaren over. De Box 3 heffing wordt door spaarders bestempeld als oneerlijk. De Hoge […] Lees verder »
 • De ZZP-er moet het zien te rooien

  Rondkomen van een inkomen onder het bestaansminimum. Het is voor vele ZZP-ers ondanks de bloeiende economie realiteit. Het kabinet wil […] Lees verder »
 • Geen RI&E = kans op hoge boetes

  Zorg jij als werkgever voor een veilige en gezonde werkplek? Dan heb je ook vast een RI&E. Dit is een […] Lees verder »