Menu 088 2202200

Werkgevers opgelet: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) komt eraan! | Deel I

linkedin share
Geplaatst 18-04-2019 15:18

In 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Die wet moest o.a. flexwerkers meer zekerheid bieden en het ontslagrecht eenvoudiger en goedkoper maken. In de praktijk is hier niet veel van gebleken.

Ter reparatie van de WWZ ligt er daarom nu het wetsvoorstel WAB. De WAB beoogt wijzigingen op het terrein van het ontslagrecht, flexibele arbeid en de WW. In dit eerste deel worden de voorgestelde maatregelen wat betreft het ontslagrecht behandeld. Het gaat om:

1. de introductie van de cumulatiegrond (de ‘i-grond’).

2. wijzigingen m.b.t. de transitievergoeding.

 

Ad a.  Introductie cumulatiegrond (de ‘i-grond’)

Deze grond biedt de rechter de mogelijkheid om bij meerdere ‘niet-voldragen’ ontslaggronden toch tot ontslag over te gaan. Er zal dan sprake moeten zijn van een combinatie van omstandigheden uit twee of meer ontslaggronden (de redelijke gronden voor ontslag c tot en met h uit artikel 7:669 lid 3 BW) die zodanig is dat in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Naast de wettelijke transitievergoeding en eventuele billijke vergoeding kan de rechter dan wel ter compensatie een extra vergoeding toekennen aan de werknemer (zijnde maximaal de helft van de transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft).

 

Ad b. Wijzigingen m.b.t. de transitievergoeding

De belangrijkste wijzigingen m.b.t. de transitievergoeding zijn dat er met het wetsvoorstel een recht op transitievergoeding ontstaat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst (en niet – zoals nu het geval is – pas na 2 jaar). Daar staat wel tegenover dat de transitievergoeding voor elk jaar dienstverband 1/3 van het maandsalaris zal bedragen (dus ook voor dienstjaren van langer dan 10 jaar) en voor overige delen van dienstverband naar rato (dus niet meer afronden op halve jaren).

De beoogde datum van inwerkingtreding van de cumulatiegrond bij ontslag en de maatregelen m.b.t. de opbouw van de transitievergoeding is 1 januari 2020.

 

Lees hier het vervolg van dit artikel

 

Heb je vragen over het wetsvoorstel “Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)” of arbeidsrecht in het  algemeen, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.

Nieuws

 • Uitspraak pensioen: Bedrijfstakpensioenfonds slecht verliezer?

  Afgelopen week mocht rechtbank Overijssel zich buigen over het verplichtstellingsbesluit van het BPF voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP). […] Lees verder »
 • Echtscheiding, de rekening wordt vereffend

  Ondernemer Piet vraagt in een romantische bui zijn vriendin ten huwelijk. Om de romantiek niet te verstoren wil hij geen […] Lees verder »
 • En ineens onderneem je met de zoon van je kompaan

  Op de universiteit ontstaat er een mooie vriendschap tussen Bart en Jaap. Zij bedenken in de kroeg een mooie business. […] Lees verder »
 • Zelf de regie houden met een levenstestament

  Na een ongeluk raakt Frank in coma. Frank is DGA van zijn bedrijf, waarin nog vijf werknemers op de loonlijst […] Lees verder »
 • Erfgenamen vissen achter het net…

  Moeder is overleden. Zij was ondernemer (DGA) en had geen testament. Naar wie gaan de aandelen in de BV? Die […] Lees verder »
 • Huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding? Vergeet niet te verrekenen!

  Klaas en Monique zijn jong getrouwd. Op het moment van trouwen hadden zij weinig vermogen; een gezamenlijke bankrekening met een […] Lees verder »
 • De hippe bakfiets van de zaak: Breng voor € 8 per maand je kinderen naar school!

  Wie had gedacht dat de ouderwetse bakkersbakfiets na een omzetting naar de elektrische bakfiets voor een fiscale regeling in aanmerking […] Lees verder »
 • Spaarrente geen haalbare kaart, wat is het waard?

  Vele spaarders hebben het er al jaren over. De Box 3 heffing wordt door spaarders bestempeld als oneerlijk. De Hoge […] Lees verder »
 • De ZZP-er moet het zien te rooien

  Rondkomen van een inkomen onder het bestaansminimum. Het is voor vele ZZP-ers ondanks de bloeiende economie realiteit. Het kabinet wil […] Lees verder »
 • Geen RI&E = kans op hoge boetes

  Zorg jij als werkgever voor een veilige en gezonde werkplek? Dan heb je ook vast een RI&E. Dit is een […] Lees verder »