Menu 088 2202200

Werkgevers opgelet: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) komt eraan! | Deel I

linkedin share
Geplaatst 18-04-2019 15:18

In 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Die wet moest o.a. flexwerkers meer zekerheid bieden en het ontslagrecht eenvoudiger en goedkoper maken. In de praktijk is hier niet veel van gebleken.

Ter reparatie van de WWZ ligt er daarom nu het wetsvoorstel WAB. De WAB beoogt wijzigingen op het terrein van het ontslagrecht, flexibele arbeid en de WW. In dit eerste deel worden de voorgestelde maatregelen wat betreft het ontslagrecht behandeld. Het gaat om:

1. de introductie van de cumulatiegrond (de ‘i-grond’).

2. wijzigingen m.b.t. de transitievergoeding.

 

Ad a.  Introductie cumulatiegrond (de ‘i-grond’)

Deze grond biedt de rechter de mogelijkheid om bij meerdere ‘niet-voldragen’ ontslaggronden toch tot ontslag over te gaan. Er zal dan sprake moeten zijn van een combinatie van omstandigheden uit twee of meer ontslaggronden (de redelijke gronden voor ontslag c tot en met h uit artikel 7:669 lid 3 BW) die zodanig is dat in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Naast de wettelijke transitievergoeding en eventuele billijke vergoeding kan de rechter dan wel ter compensatie een extra vergoeding toekennen aan de werknemer (zijnde maximaal de helft van de transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft).

 

Ad b. Wijzigingen m.b.t. de transitievergoeding

De belangrijkste wijzigingen m.b.t. de transitievergoeding zijn dat er met het wetsvoorstel een recht op transitievergoeding ontstaat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst (en niet – zoals nu het geval is – pas na 2 jaar). Daar staat wel tegenover dat de transitievergoeding voor elk jaar dienstverband 1/3 van het maandsalaris zal bedragen (dus ook voor dienstjaren van langer dan 10 jaar) en voor overige delen van dienstverband naar rato (dus niet meer afronden op halve jaren).

De beoogde datum van inwerkingtreding van de cumulatiegrond bij ontslag en de maatregelen m.b.t. de opbouw van de transitievergoeding is 1 januari 2020.

 

Lees hier het vervolg van dit artikel

 

Heb je vragen over het wetsvoorstel “Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)” of arbeidsrecht in het  algemeen, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.

Nieuws

 • (Zuur) appeltje voor de dorst?

  Het schenken of erven van een onderneming is een emotionele gebeurtenis, waarbij de bedrijfs- en familieharmonie vaak belangrijke factoren zijn. […] Lees verder »
 • De toegevoegde waarde van de EBITDA multiple

  In sommige gevallen wordt de ondernemingswaarde (‘EV’ ofwel ‘Enterprise Value’) gebaseerd op multiples. Multiples zijn vuistregels voor de berekening van […] Lees verder »
 • Zonder goed fundament, verzakt je huis!

  Als we de Nederlandse economie zien als ons huis, dan is het MKB het fundament. Uit het jaarlijkse onderzoek ‘Staat […] Lees verder »
 • Pensioenakkoord (nog) geen reden tot paniek!

  Sinds het pensioenakkoord zaaien verschillende partijen onrust onder werkgevers. Die onrust zit dan vooral in de voorspelde sterke toename van […] Lees verder »
 • (Levens)loop geen blauwtje

  Het leven loopt niet altijd zoals je gepland hebt. Toch kan het zeker de moeite lonen de opnames uit je […] Lees verder »
 • Wil je gebruik maken van de nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR) of juist niet?  Meld je aan of af vóór 20 november a.s.!

  Wil je je nog aanmelden of afmelden voor de nieuwe KOR vanaf 2020? Doe dat dan vóór 20 november a.s. […] Lees verder »
 • Begrip in Verplichtstellingsbesluit onduidelijk? BPF trekt aan het kortste eind

  Is het verplichtstellingsbesluit voldoende duidelijk dat de werkgever kon begrijpen dat zijn onderneming onder de werkingssfeer valt? Dat is volgens […] Lees verder »
 • Valt andere rechtspersoon toch onder verplichtstelling BPF?

  Deze vraag is voor de praktijk zeer relevant. Want de volgende constructie komen we in de praktijk regelmatig tegen: valt […] Lees verder »
 • Hanteer jij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Let op: de ketenregeling gaat veranderen!

  Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dit houdt onder andere in dat de […] Lees verder »
 • Bespaar geld en wacht met afscheid nemen van oudere werknemer

  Heb je een oudere werknemer (50+) waarvan je het dienstverband wil beëindigen? Dan kan het voordelig zijn daarmee te wachten […] Lees verder »