square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Zonder goed fundament, verzakt je huis!

Ontwikkeling MKB

Het bruto binnenlands product (bbp) is in 2018 voor het vijfde jaar op rij gegroeid en het midden- en kleinbedrijf (ondernemingen tot 250 werknemers) is goed voor maar liefst 71% van de werkgelegenheid en 62% van de toegevoegde waarde. Bovendien groeit het MKB op alle fronten: wat betreft het aantal bedrijven (5,1%), werkgelegenheid (2,9%), toegevoegde waarde (5,3%) en arbeidsproductiviteit (2,4%).

Knelpunten

Ondanks deze groei zijn er ook een aantal knelpunten gesignaleerd die een remmende invloed hebben op het structurele groeivermogen van het MKB. De werkgelegenheid is in de afgelopen jaren gegroeid en in 2019 wordt een verdere toename voorspeld. Dit leidt tot een lage werkloosheid maar tegelijkertijd is het vinden van geschikt personeel voor het groeiende aantal vacatures één van de belangrijkste belemmeringen voor het MKB. Een kwart van de ondernemers wordt belemmerd door een tekort aan personeel aldus het onderzoek.
Een tweede knelpunt dat in het onderzoek wordt gesignaleerd is een dalende investeringsquote (aandeel van bedrijfsinvesteringen in het bbp) van MKB-bedrijven. Ondanks de economische groei nemen de bedrijfsinvesteringen niet toe. In vergelijking met buitenlandse bedrijven financiert het Nederlandse MKB veel investeringen uit intern vermogen, en blijven mogelijkheden voor externe financiering onbenut. Tegelijkertijd lopen de solvabiliteits- en rentabiliteitsratio’s van het MKB gemiddeld gezien op. Dit wijst erop dat ondernemers nu weinig investeren in de groei van hun bedrijf; het aantal financieringsaanvragen is in Nederland ook relatief laag ten opzichte van het buitenland.

Toekomstig verdienvermogen MKB

Juist in een periode van hoogconjunctuur doen ondernemers er goed aan om meer te investeren. Als ondernemers in de huidige hoogconjunctuur niet of weinig investeren, kan dat een negatief effect hebben op het toekomstig verdienvermogen van hun bedrijf. Het maakt bedrijven bovendien kwetsbaarder voor conjuncturele schommelingen.

JAN© is specialist op financieringsgebied en treedt graag in overleg om de financieringsmogelijkheden van jouw onderneming in kaart te brengen.

Neem voor meer informatie contact op met Nick Ursem via NickUrsem@JAN.nl of 088-2202377.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.