square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Uitstel van betaling

JAN©

Uitstel van betaling belasting

Update 23-6-2021: Onlangs is er bekend gemaakt dat de mogelijkheden voor het aflossen van de betalingsachterstanden bij de Belastingdienst worden verruimd. Ondernemers krijgen, in plaats van drie, vijf jaar de tijd om de schulden af te lossen. Daarnaast mag de eerste termijn ook later, in oktober 2022, worden voldaan. Verzoek om (verlenging van) belastinguitstel om te zorgen dat je liquiditeitspositie ruimer wordt en je gebruik kunt maken van deze ruimere aflossingsregeling. Van ondernemers wordt verwacht dat ze vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Een nieuwe datum

De aanvraagmogelijkheid voor het belastinguitstel in verband met Corona is reeds een aantal maal beëindigd en opnieuw geopend. De termijn is inmiddels verlengd tot 1 oktober 2021. Ondernemers die niet eerder om uitstel of verlening hebben gevraagd kunnen dit alsnog doen. Voor ondernemers die eerder al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021.

Langer uitstel

Wanneer ondernemers langer uitstel nodig hebben dan de standaard drie maanden dan kan dat. Er zijn dan aanvullende voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo mogen er geen dividenden en bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht tot en met 2021. Ook deze verlening van het bijzonder uitstel kan (alsnog) tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd. Hierbij dien je rekening te houden met het volgende:

Bij een openstaande schuld van  € 20.000 of minder:
Wanneer je verlengd uitstel van betaling nodig hebt en de liquiditeitsproblemen het gevolg zijn van Corona dan volsta je met een verzoek richting de Belastingdienst om nader uitstel. Dit kan dan zonder extra documenten.

Bij een openstaande schuld van € 20.000 of meer:
Wanneer er op het moment van de eerste aanvraag sprake was van € 20.000 of meer aan openstaande belastingschuld dan is de aanvraag procedure voor nader uitstel iets omvangrijker. De aanvraag moet namelijk worden voorzien van een derde-deskundigen verklaring en een liquiditeitsprognose. Hierin moet goed worden onderbouwd op welke aannames deze is gebaseerd en er moet duidelijk blijken dat er  betalingsproblemen zijn. Aanvullend geldt ook hier dat deze problemen het gevolg zijn van Corona.

Betalingsverplichting

Na de einddatum van het uitstel van betaling moeten ondernemers weer voldoen aan de nieuwe betalingsverplichtingen, deze datum is op 1 oktober 2021 gesteld. De termijn voor het terugbetalen van het belastinguitstel schuift op naar 1 oktober 2022. De terugbetalingstermijn is vijf jaar. De belastingdienst komt zelf met overzichten van de openstaande bedragen en maandelijkse aflossingen. Je hoeft dus zelf geen actie te ondernemen. Oude schulden, van bijvoorbeeld januari 2020 die reeds open stonden, vallen niet onder de betalingsregeling als er geen verlengd uitstel voor is aangevraagd.

Let op!

Als je nog niet eerder uitstel hebt aangevraagd en dat nu alsnog doet, dan moet je vóór 1 oktober 2021 een verzoek indienen om gebruik te kunnen maken van de betalingsregeling. Hierbij moet je dan aantonen dat je voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven genoemd voor het verlengen van uitstel.

Kun je (een deel) betalen?

Als je de openstaande belasting kunt betalen dan is het raadzaam je schuld niet verder te laten oplopen en te starten met het aflossen van de belastingschuld.

De invorderingsrente

Wanneer een aanslag niet tijdig wordt betaald wordt er normaliter 4% invorderingsrente berekend. Vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 is de invorderingsrente 0,01%. De invorderingsrente wordt echter vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs teruggebracht naar het oorspronkelijke percentage van 4%. Vanaf 1 januari 2022 brengt de belastingdienst 1% in rekening.

Een schuldenoverzicht

De belastingdienst biedt sinds kort de mogelijkheid aan om een schuldenoverzicht aan te vragen, met daarop alle openstaande belastingschulden. Heb je jouw administratie nog niet bijgewerkt en heb je behoefte aan meer inzicht? Als belastingadviseurs hebben wij de mogelijkheid een dergelijk overzicht voor je op te vragen.

De adviseurs van JAN© staan klaar om je te ondersteunen, neem contact op met Dave de Heiden via DavedeHeiden@JAN.nl of 088-2202318 of Joyce Verkuijl via JoyceVerkuijl@JAN.nl of 088-2202322.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.