square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Uitstel van betaling

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vanaf maart hebben ondernemers massaal uitstel van betaling gevraagd voor de openstaande belastingaanslagen. Heb jij ook gebruik gemaakt van deze mogelijkheid? Of wil je nog een verzoek indienen?  Er zijn wat zaken om rekening mee te houden.

Het geldt voor vele stukken die JAN© publiceert op zijn website, maar voor dit onderwerp in het bijzonder: de informatie die hieronder staat, is de situatie per 22 januari 2021. Het blijft interessant om te zien dat er bijna wekelijks weer een wijziging plaatsvindt.

Een nieuwe datum

De aanvraagmogelijkheid voor het belastinguitstel in verband met Corona is reeds een aantal maal beëindigd en opnieuw geopend. De termijn is inmiddels verlengd tot 1 juli 2021. Ondernemers die niet eerder om uitstel of verlening hebben gevraagd kunnen dit alsnog doen. Voor ondernemers die eerder al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.

Langer uitstel

Wanneer ondernemers langer uitstel nodig hebben dan de standaard drie maanden dan kan dat. Er zijn dan aanvullende voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo mogen er geen dividenden en bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht tot en met 2021. Ook deze verlening van het bijzonder uitstel kan (alsnog) tot 1 juli 2021 worden aangevraagd. Hierbij dien je rekening te houden met het volgende:

Bij een openstaande schuld van  € 20.000 of minder:
Wanneer je verlengd uitstel van betaling nodig hebt en de liquiditeitsproblemen het gevolg zijn van Corona dan volsta je met een verzoek richting de Belastingdienst om nader uitstel. Dit kan dan zonder extra documenten.

Bij een openstaande schuld van € 20.000 of meer:
Wanneer er op het moment van de eerste aanvraag sprake was van € 20.000 of meer aan openstaande belastingschuld dan is de aanvraag procedure voor nader uitstel iets omvangrijker. De aanvraag moet namelijk worden voorzien van een derde-deskundigen verklaring en een liquiditeitsprognose. Hierin moet goed worden onderbouwd op welke aannames deze is gebaseerd en er moet duidelijk blijken dat er  betalingsproblemen zijn.

Aanvullend geldt ook hier dat deze problemen het gevolg zijn van Corona.

Betalingsverplichting

Na de einddatum van het uitstel van betaling moeten ondernemers weer voldoen aan de nieuwe betalingsverplichtingen. Het kabinet heeft eerder bekend gemaakt dat ondernemers, voor de reeds opgebouwde betalingsachterstand tot 1 juli 2021. De termijn voor het terugbetalen van het belastinguitstel schuift op naar 1 oktober 2021. De terugbetalingstermijn van 36 maanden is hetzelfde gebleven.
De belastingdienst komt zelf met overzichten van de openstaande bedragen en maandelijkse aflossingen. Je hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.
Oude schulden, van bijvoorbeeld januari 2020 die reeds open stonden, vallen niet onder de betalingsregeling als er geen verlengd uitstel voor is aangevraagd.

Let op!

Als je nog niet eerder uitstel hebt aangevraagd en dat nu alsnog doet, dan moet je vóór 1 juli 2021 een verzoek indienen om gebruik te kunnen maken van de betalingsregeling van 36 maanden. Hierbij moet je dan aantonen dat je voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven genoemd voor het verlengen van uitstel.

Kun je (een deel) betalen?

Als je de openstaande belasting kunt betalen dan is het raadzaam je schuld niet verder te laten oplopen en te starten met het aflossen van de belastingschuld.

Een schuldenoverzicht

De belastingdienst biedt sinds kort de mogelijkheid aan om een schuldenoverzicht aan te vragen, met daarop alle openstaande belastingschulden. Heb je jouw administratie nog niet bijgewerkt en heb je behoefte aan meer inzicht? Als belastingadviseurs hebben wij de mogelijkheid een dergelijk overzicht voor je op te vragen.

De adviseurs van JAN© staan klaar om je te ondersteunen, neem contact op met Dave de Heiden via DavedeHeiden@JAN.nl of 088-2202318 of Nikki Looijen via NikkiLooijen@JAN.nl of 088-2202298

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.