square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

De plannen voor de (teruggave van) heffing van het box 3 vermogen.

Als de plannen doorgaan, komt er per 2026 een vermogensaanwasbelasting die ervoor zorgt dat het werkelijke rendement over het box 3-vermogen wordt belast. En hoe zit het met de jaren 2017 t/m 2025?

Staatssecretaris Van Rij van Financiën:
”Vermogen is jarenlang op een verkeerde manier belast. Mensen met spaargeld betaalden hierdoor te veel belasting, terwijl bezitters van onroerend goed door de sterke huizenprijsstijgingen juist te weinig betaalden.

Herstel en reparatie

Vanaf 2026 komt er dus een systeem dat eerlijker zou moeten zijn. Maar de jaren ervoor moeten ook worden aangepakt, er moet rechtsherstel komen voor mensen die box 3 heffing hebben betaald over de jaren 2017 tot en met 2020. Dit is uit het kerstarrest gekomen van de Hoge Raad. Tevens mogen alle nog op te leggen (definitieve) aanslagen niet in strijd zijn met het kerstarrest. Verder moet rekening worden gehouden met de uitvoerbaarheid en uiteraard de budgettaire consequenties. Inmiddels heeft Van Rij toegelicht hoe het herstel er uit moet zien. Tot en met 2025 wordt de zogenoemde ‘spaarvariant’ toegepast.

De spaarvariant

Een belasting conform de werkelijke heffing volgens een rendement per individu lijkt (op korte termijn) geen haalbare kaart. Om die reden zijn eerder twee varianten als optie genoemd (de spaarvariant en de forfaitaire variant). Onlangs heeft de Staatssecretaris laten weten dat het rechtsherstel op basis van de spaarvariant zal plaatsvinden.

Deze spaarvariant houdt in dat mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente, dit was de laatste jaren 0%. Voor beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt uitgegaan van een meerjarige forfaitair gemiddelde. Beleggers worden dan niet gecompenseerd voor mindere resultaten in een specifiek jaar en ook niet extra belast voor betere resultaten in een ander jaar. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente.

Zie onderstaande tabel voor de percentages door de jaren heen:

Als voorbeeld wordt de volgende berekening weergegeven:
Iemand met € 200.000 vermogen in 2020, waarvan € 150.000 spaargeld en de rest beleggingen krijgt € 916 terug. Iemand met € 200.000 vermogen en € 50.000 spaargeld krijgt geen geld terug, omdat er volgens deze variant meer belasting verschuldigd is dan er is betaald.

2017- 2020

De 60.000 belastingplichtigen die bezwaar hebben aangetekend over de jaren 2017 tot en met 2020, hebben voor 4 augustus jl. automatisch rechtsherstel gekregen op basis van de spaarvariant. Dit zal met name tot een teruggave leiden voor degene met spaargeld. Ook nog niet vastgestelde aanslagen vallen onder dit herstel vanaf half september krijgen belastingplichtigen hier bericht over.

Vrijdag 20 mei jl. heeft de Hoge Raad bepaald dat niet iedereen die te veel box 3 belasting heeft betaald daarvoor gecompenseerd hoeft te worden. Wanneer er te laat of geen bezwaar is gemaakt dan kan de rechter de Belastingdienst niet tot compensatie dwingen. In de Haagsche wandelgangen klinkt nu het geluid dat er geen compensatie komt voor niet-bezwaarmakers. Uiterlijk op Prinsjesdag zal dit duidelijk worden.

2021-2022

De Belastingdienst legt nog geen definitieve aanslagen over 2021 op bij een te betalen bedrag. Vanaf augustus 2022 zullen deze aanslagen gefaseerd worden opgelegd waarbij rekening wordt gehouden met de spaarvariant. Aanslagen over 2021 met een teruggave worden wel opgelegd (en uitgekeerd), en later in het jaar volgt de definitieve aanslag waarbij dan ook de spaarvariant wordt verwerkt. Voor 2022 geldt hetzelfde, waarbij uiteraard de aangiftesoftware dan wel overeenkomt met de spaarvariant en dus direct tot juiste aanslagen zal leiden.

2023 – 2025

Op Prinsjesdag 2022 zal een overbruggingswetsvoorstel worden ingediend voor de jaren 2023, 2024 en 2025, welke gebaseerd wordt op de spaarvariant.

2026 en verder

Het doel is dus om een nieuw box 3-stelsel te creëren op basis van werkelijk rendement.
Het voorstel is een vermogensaanwasbelasting waarbij jaarlijks belasting in rekening wordt gebracht over het werkelijke rendement (zoals rente, dividend, huur en pacht, minus de daarop betrekking hebbende kosten) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies van aand

Het doel is om met ingang van 2026 een volledig nieuw box 3-stelsel te creëren op basis van werkelijk rendement. Het voorstel is een vermogensaanwasbelasting waarbij jaarlijks belasting in rekening wordt gebracht over het werkelijke rendement (zoals rente, dividend, huur en pacht, minus de daarop betrekking hebbende kosten) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerend goed). Een bijkomend voordeel voor de Belastingdienst is dat de waardeontwikkeling van o.a. een aandelenportefeuille jaarlijks wordt belast en niet pas wanneer de aandelen worden verkocht. Dit kan weer in het nadeel zijn van de belastingbetaler omdat je belasting verschuldigd bent over nog niet gerealiseerde rendementen.

Vragen?

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je belastingadviseur bij JAN© of met Dave de Heiden via DavedeHeiden@JAN.nl of 088-2202318

Dit artikel is 6-9-2022 voor het laatst aangepast.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.