square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Hoge Raad: Werkgever sneller onder verplichte deelname PMT

Casus

De werkgever in de casus analyseert en repareert defecte printplaten. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden bestaan uit het analyseren van de printplaat. Het bedrijf heeft ook specifiek op het analyseren geschoold personeel in dienst en bezit (dure) machines speciaal voor de analyse. Het feitelijk vervangen van het defecte onderdeel is relatief eenvoudig werk. Dat zou een klant zelfs zelf kunnen. Bij het vervangen van het defecte onderdeel worden soldeerwerkzaamheden uitgevoerd. De vraag is of de werknemers van deze onderneming onder de verplichtstelling van PMT vallen.

Verplichtstellingsbeschikking

De pensioenregeling van PMT is verplicht voor: de werkgever bij wie het aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers die betrokken zijn bij de werkzaamheden zoals uitgeoefend in de hiervoor omschreven takken van bedrijf, groter is dan het aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers die betrokken zijn bij werkzaamheden uitgeoefend in enige andere tak van bedrijf

Partijen zijn het erover eens dat de analyse werkzaamheden niet onder metaalwerkzaamheden vallen en dat het solderen dat wel doet.

De Hoge Raad oordeelde over twee specifieke punten in deze definitie:

Overeengekomen arbeidsuren

Vrij vertaald is in de definitie opgenomen dat gekeken moet worden of de metaaluren (solderen) groter zijn dan de niet-metaaluren (analyse). Waar voorheen de heersende opvatting was dat iemand die zowel metaalwerkzaamheden als niet-metaalwerkzaamheden uitoefende alleen meetelt voor zijn metaaluren, oordeelt de Hoge Raad anders: Wanneer een werknemer metaalwerkzaamheden uitvoert, tellen alle met de werknemer overeengekomen arbeidsuren mee als metaaluren.

Betrokken zijn bij

Er wordt onderscheid gemaakt tussen metaal en niet-metaalwerkzaamheden. De in de definitie genoemde betrokkenheid had in deze casus tot gevolg dat zowel de metaal- als de niet-metaalwerkzaamheden meetellen als metaalwerkzaamheden. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat de niet-metaalwerkzaamheden dienstbaar zijn aan de metaalwerkzaamheden. Elke gerepareerde printplaat moet eerst geanalyseerd worden. Reparatie is het doel, de analyse een noodzakelijkheid om dat doel te bereiken.

Opmerkelijk

In de deze casus lag het zwaartepunt van de werkzaamheden die uitgeoefend werden niet in de metaal. Daar waren partijen het over eens. Maar omdat de werknemers voor een klein deel van hun tijd solderen en de analyse dienstbaar gesteld wordt aan de reparatie, oordeelt de Hoge Raad dat werkgever toch (met terugwerkende kracht) deel dient te nemen aan de pensioenregeling van PMT. Dat de analyse van de printplaten haar Unique Selling Point is, doet daar niets aan af.

Hoofdelijk aansprakelijk

Bovenstaande maakt duidelijk dat het voor een bedrijf met meerdere activiteiten lastig kan zijn om vast te stellen of ze onder een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. Zeker als je ziet dat zelfs het Parket van de Hoge Raad en de Hoge Raad het onderling al niet eens zijn. Dat ontslaat je als bestuurder echter niet van je hoofdelijke aansprakelijkheid om je aan te sluiten bij het juiste pensioenfonds.

Neem voor pensioengerelateerde vragen contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.