square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Eigenrisicodrager (WIA en ZW) – weet wat jouw mogelijkheden zijn en laat deze niet onbenut

Normaal gesproken ben je als werkgever alleen tijdens de eerste 104 weken van ziekte gehouden om het loon van je werknemer door te betalen en de werknemer te re-integreren. Voor de periode daarna, neemt het UWV zowel de loonkosten als de re-integratie van je over. Hiervoor dragen werkgevers tijdens het dienstverband van een werknemer premies af.

Een werkgever die heeft gekozen voor het zijn van eigenrisicodrager hoeft de premies voor de WGA en ZW niet af te dragen, maar dient de volledige ZW- of WGA-uitkering van de (ex-)werknemer zelf te betalen. Het UWV neemt dit niet van je over. Ook de re-integratieverplichtingen en daarmee gemoeide kosten komen gedurende deze periode voor jouw rekening. Als eigenrisicodrager is het jouw taak om toe te zien op de nakoming van alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de re-integratie, de ZW en de WGA. Als eigenrisicodrager moet je bijvoorbeeld besluiten nemen ten aanzien van de uitkering van je (ex-)werknemer en diens mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Deze besluiten dienen zorgvuldig voorbereid te zijn, er dient een redelijke belangenafweging plaats te vinden en het besluit moet deugdelijk en schriftelijk gemotiveerd worden. In feite treedt je bij deze besluiten op als vervanger van het UWV.

Vaak heb je dit risico herverzekerd bij een verzekeraar, die ook feitelijk zal zorgdragen dat aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Echter, ook een verzekeraar zal in het geval van een hoog ziekteverzuim de premies voor de toekomst verhogen. Je hebt er dus belang bij dat de verzekeraar de re-integratie voortvarend oppakt en dat de ziekteperiode van je (ex) werknemer niet onnodig lang duurt. Laat niet alles aan je verzekeraar over, maar houdt ook zelf goed toezicht: Wanneer je (ex-) werknemer een baan vindt, heeft deze geen recht meer op een uitkering en hoef jij deze dus ook niet meer te betalen. Net als bij het UWV komt het regelmatig voor dat een verzekeraar zich onvoldoende inspant voor wat betreft de verplichte re-integratie. Gevolg is dat de werknemer onnodig lang ziek blijft en jij te maken krijgt met een hogere premie voor je verzekering. Zorg dus dat je weet welke verplichtingen je hebt en waar je op moet letten, zodat je toezicht kunt houden.

Je (ex-)werknemer heeft gedurende de periode dat hij een ZW-of WGA-uitkering ontvangt kort gezegd de volgende verplichtingen:

  • het gevraagd en ongevraagd verstrekken van alle informatie die voor zijn re-integratie van belang is;
  • naleving van de controlevoorschriften;
  • zich laten behandelen voor zijn ziekte;
  • meewerken aan zijn re-integratie en/of een aangeboden re-integratietraject;
  • zoek naar passende arbeid; én
  • de werknemer mag aangeboden passende arbeid niet weigeren.

Voldoet je (ex-)werknemer niet bovenstaande re-integratieverplichtingen, dan heb je als eigenrisicodrager een aantal (sanctie)mogelijkheden tot je beschikking. Welke maatregel je kunt opleggen is afhankelijk van de ernst van de gedraging en de mate waarin je (ex-)werknemer de gedraging kan worden verweten. Zou kun je bijvoorbeeld de WGA-uitkering blijvend of tijdelijk, gedeeltelijk of geheel weigeren, of de betaling van de uitkering opschorten of schorsen.

Een ander door de werkgever vaak onbenut controlemiddel op de arbeidsongeschiktheid, is het indienen van bezwaar tegen de toekenning van een WGA- uitkering. Deze toetsing vindt plaats vlak voordat de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is. Als je bijvoorbeeld twijfelt over de benutbare mogelijkheden van of het percentage waarvoor je (ex-)werknemer is afgekeurd, is het verstandig om hiertegen bezwaar te maken. Dat kan je geld besparen. Ook kun je in bepaalde situaties om een herbeoordeling vragen bij het UWV.

Wil je meer weten over de ins en outs van eigenrisicodrager zijn, of wil je meer informatie over jouw re-integratieverplichtingen als eigenrisicodrager, neem dan contact op met één van de juristen van JAN© op (088-220 22 00 of per e-mail op juristen@jan.nl).

Gerelateerde artikelen

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Accepteren Weigeren Meer opties

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Functionele cookies
Arrow down

Functionele cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Arrow down

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over pagina-interacties en navigatie, waardoor we onze site voortdurend kunnen verbeteren.

Marketing cookies
Arrow down

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om relevante advertenties te vertonen aan de individuele gebruiker. Door deze cookies toe te staan, help je ons relevante inhoud en aanbiedingen aan je te vertonen.

Accepteren Opslaan

Disclaimer

De uitkomst van de JAN© Waarderingstool is geen specifieke waardebepaling, maar een eerste indicatie. JAN© heeft geen zelfstandige beoordeling gemaakt van de onderneming. JAN© geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake getrouwheid of volledigheid van de informatie die in deze waarderingstool zijn opgenomen. Deze waardebepaling is uitsluitend bedoeld voor overleg tussen JAN© en de aanvrager en kan niet worden gezien als een aanbeveling om de onderneming te (ver)kopen tegen de rekenkundige uitkomst van de waarderingstool, noch als een garantie van JAN© dat de onderneming ge- of verkocht kan worden tegen een prijs die overeenkomt met deze uitkomst. De waarde van een onderneming is niet objectief of eenduidig vast te stellen en per definitie ongelijk aan de prijs. De uiteindelijke prijs komt tot stand via onderhandelingen tussen koper en verkoper. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Vul de onderstaande gegevens in

EBITDA rekenhulp

Met deze rekenhulp bereken je jouw EBITDA. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een branche-specifieke multiple. Op basis van deze gegevens ontvang je een indicatie van jouw bedrijfswaarde.