square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Brexit: wel of geen akkoord? Wat moet je nu regelen?

Update 7 januari 2021: Lees meer over de situatie vanaf 2021 in het artikel Brexit: BTW en gevolgen vanaf 1 januari 2021.

Wat staat ons dan te wachten?

Op 1 januari 2021 loopt de overgangsperiode af en ontstaat er een nieuwe situatie waarbij ook de manier van handelen met het Verenigd Koninkrijk zal veranderen. Niet bekend is hoe de nieuwe situatie eruit komt te zien. Er vinden momenteel nog steeds zware onderhandelingen plaats tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het is lastig om in te schatten wat de uitkomsten zullen zijn. Partijen beweren dat zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk er geen belang bij hebben om het tot een harde Brexit te laten aankomen. De onderhandelingen duren echter inmiddels zolang dat we met beide scenario’s rekening moeten houden. Of er een akkoord komt of niet, in allebei de gevallen zal er sprake zijn van douaneformaliteiten.

Wat het ook wordt: de onderstaande zaken moet je sowieso regelen!

 • Met stip op 1!
  Als je goederen importeert of exporteert naar het Verenigd Koninkrijk dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er partijen zijn die je invoer en uitvoer kunnen begeleiden op het vaste land en in het Verenigd Koninkrijk. Deze partijen kunnen ervoor zorgen dat het transport zo efficiënt mogelijk verloopt.
 • Breng de goederenstroom naar en van het Verenigd Koninkrijk in kaart. Overweeg alternatieve en meer efficiënte vervoersmogelijkheden, havens en routes.
 • Loop alle contracten na, bekijk waar het risico zit en ga in gesprek met handelspartners over
  de contracten, leveringsvoorwaarden e.d.
 • Stel interne instructies en handleidingen op zodat al je werknemers weten wat ze te doen
  staat.
 • Houd rekening met extra transporttijd, zeker voor de eerste periode. Houd hier rekening mee bij het opstellen van je planning, maar communiceer hier ook over met afnemers.
 • Na afloop van de Brexit-overgangsfase (31 december 2020) moeten in ieder geval de volgende praktische zaken geregeld zijn om aangifte te kunnen doen in de systemen van de Douane:
  • Het EORI nummer is een identificatienummer voor ondernemingen die over de grens zaken doen en daarbij met de Douane te maken krijgen. Dit nummer zorgt ervoor dat gegevens sneller worden uitgewisseld binnen de EU (lees: efficiëntere afwikkeling door de Douane). Heb je nog geen EORI-nummer? Vraag dit dan z.s.m. aan.
  • Met een “registratie elektronisch berichtenverkeer” kun je berichten uitwisselen met aangiftesystemen van de Nederlandse Douane. Dit geldt voor aangiftesystemen voor: binnenbrengen, invoer en uitvoer, douanevervoer, uitgaan en proviand. Doe je zelf aangifte? Vraag een “registratie elektronisch berichtenverkeer” aan.
  • Als je goederen importeert uit het Verenigd Koninkrijk moet je aan de grens BTW betalen. Heb je een “Code 23 vergunning” dan kun je deze verschuldigde BTW aangeven in je eigen BTW aangifte. Je kunt je voorstellen dat dit de procedure aan de grens efficiënter laat verlopen.
 • Aanvullende douane-regeling of vergunningen. Heb jij te maken met een specifiek product (bijv. agrarische zendingen)? Ga dan in overleg met de fiscus en maak afspraken over de heffing en/of informeer naar aanvullende douaneformaliteiten.

Zorg ervoor dat je niet achter in de rij komt te staan.

Er worden grote parkeerplaatsen aangelegd waar vrachtwagens kunnen wachten op de afwikkeling van de douaneformaliteiten. Als je papierwinkel niet in orde is, dan kom je achteraan in deze rij te staan. Het gevolg is dat goederen vertraagd of helemaal niet de grens overkomen. Met alle gevolgen van dien. Voorkom dit dus en bereid je goed voor!

Kun je nog wel wat hulp gebruiken bij de voorbereiding op de Brexit? Neem dan contact op met
Britt Vrijburg via BrittVrijburg@JAN.nl of 088-2202 410. Britt is belastingadviseur bij JAN© en heeft via het internationale netwerk GGI ook contacten in het Verenigd Koninkrijk.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.