Menu 088 2202200

Hanteer jij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Let op: de ketenregeling gaat veranderen!

linkedin share
Geplaatst 01-10-2019 13:14

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dit houdt onder andere in dat de ketenregeling wordt verruimd. De ketenregeling regelt wanneer elkaar opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op dit moment gebeurt dit bij meer dan drie contracten of (bij een minder aantal) wanneer de duur van de contracten langer is dan twee jaar. Tijdelijke overeenkomsten worden als opvolgend beschouwd als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen.

Onder de WAB wordt de maximale duur van de keten verruimd naar drie jaar. Het maximum aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten blijft drie.

De nieuwe regels hebben onmiddellijke werking. Wanneer een arbeidsovereenkomst dus eindigt op of na 1 januari 2020 is een ketenbepaling van drie jaar van toepassing. Zorg daarom dat je alle tijdelijke contracten naloopt en in kaart brengt wat de mogelijkheden tot verlenging zijn.

 

Ter illustratie

Voorbeeld 1:
Contract 1: 1 april 2018 tot 1 oktober 2018
Contract 2: 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019
Contract 3: 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020

In dit geval ontstaat nog geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, omdat de tweejaarstermijn pas wordt overschreden in 2020. Dan geldt het nieuwe recht, dus de termijn van drie jaar. Het derde contract eindigt op 1 oktober 2020.

Voorbeeld 2:
Contract 1: 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019
Contract 2: 1 oktober 2019 tot 1 april 2021

De duur van de opvolgende arbeidsovereenkomsten overschrijdt een periode van twee jaar, maar op het moment dat dit gebeurt, is het nieuwe recht van toepassing, waardoor nog geen vast contract ontstaat. Het contract eindigt van rechtswege op 1 april 2021.

 

Wil jij weten wat de mogelijkheden tot verlenging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn of heb je vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans in zijn algemeenheid, neem dan contact op met één van de juristen van JAN©.

Nieuws

 • (Zuur) appeltje voor de dorst?

  Het schenken of erven van een onderneming is een emotionele gebeurtenis, waarbij de bedrijfs- en familieharmonie vaak belangrijke factoren zijn. […] Lees verder »
 • De toegevoegde waarde van de EBITDA multiple

  In sommige gevallen wordt de ondernemingswaarde (‘EV’ ofwel ‘Enterprise Value’) gebaseerd op multiples. Multiples zijn vuistregels voor de berekening van […] Lees verder »
 • Zonder goed fundament, verzakt je huis!

  Als we de Nederlandse economie zien als ons huis, dan is het MKB het fundament. Uit het jaarlijkse onderzoek ‘Staat […] Lees verder »
 • Pensioenakkoord (nog) geen reden tot paniek!

  Sinds het pensioenakkoord zaaien verschillende partijen onrust onder werkgevers. Die onrust zit dan vooral in de voorspelde sterke toename van […] Lees verder »
 • (Levens)loop geen blauwtje

  Het leven loopt niet altijd zoals je gepland hebt. Toch kan het zeker de moeite lonen de opnames uit je […] Lees verder »
 • Wil je gebruik maken van de nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR) of juist niet?  Meld je aan of af vóór 20 november a.s.!

  Wil je je nog aanmelden of afmelden voor de nieuwe KOR vanaf 2020? Doe dat dan vóór 20 november a.s. […] Lees verder »
 • Begrip in Verplichtstellingsbesluit onduidelijk? BPF trekt aan het kortste eind

  Is het verplichtstellingsbesluit voldoende duidelijk dat de werkgever kon begrijpen dat zijn onderneming onder de werkingssfeer valt? Dat is volgens […] Lees verder »
 • Valt andere rechtspersoon toch onder verplichtstelling BPF?

  Deze vraag is voor de praktijk zeer relevant. Want de volgende constructie komen we in de praktijk regelmatig tegen: valt […] Lees verder »
 • Hanteer jij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Let op: de ketenregeling gaat veranderen!

  Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dit houdt onder andere in dat de […] Lees verder »
 • Bespaar geld en wacht met afscheid nemen van oudere werknemer

  Heb je een oudere werknemer (50+) waarvan je het dienstverband wil beëindigen? Dan kan het voordelig zijn daarmee te wachten […] Lees verder »