Menu 088 2202200

Bespaar geld en wacht met afscheid nemen van oudere werknemer

linkedin share
Geplaatst 01-10-2019 12:51

Heb je een oudere werknemer (50+) waarvan je het dienstverband wil beëindigen? Dan kan het voordelig zijn daarmee te wachten tot na 1 januari 2020. Op dit moment wordt voor de berekening van de transitievergoeding voor de eerste 10 jaar 1/6 maandsalaris per half dienstjaar gerekend en voor de daaropvolgende periode ¼ maandsalaris per half dienstjaar. Voor de werknemers boven de 50 is bovendien een tijdelijke regeling getroffen.

Deze regeling houdt in dat wanneer de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is, voor elk half dienstjaar na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar met ½ maandsalaris per half dienstjaar gerekend wordt. Dit geldt alleen wanneer de werkgever minimaal 25 werknemers in dienst heeft.

Per 1 januari 2020 komt de tijdelijke regeling voor 50+’ers te vervallen en treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dan geldt voor de oudere werknemers dezelfde opbouw van de transitievergoeding als voor andere werknemers, namelijk voor elk dienstjaar 1/3 maandsalaris. Dit kan leiden tot aanzienlijk lagere kosten.

 

Een voorbeeld

Een werknemer, geboren op 1 januari 1960, is in dienst sinds 1 januari 2000. Deze werknemer verdient € 3.000,- bruto incl. emolumenten. Indien de arbeidsovereenkomst op 31 december 2019 eindigt, maakt de werknemer aanspraak op een transitievergoeding van € 40.000,- bruto. De werknemer is namelijk 20 jaar in dienst en is op 1 januari 2010 50 geworden. Dit betekent dat voor de eerste 10 dienstjaren een vergoeding van 1/6 maandsalaris per half dienstjaar geldt en voor de volgende 10 dienstjaren een vergoeding van ½ maandsalaris per half dienstjaar.

Indien de arbeidsovereenkomst op 1 januari 2020 eindigt, maakt de werknemer aanspraak op een transitievergoeding van € 20.000,- bruto. De werknemer is namelijk 20 jaar in dienst en hiervoor geldt 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

In dit voorbeeld zou je dus € 20.000,- kunnen besparen.

 

Overgangsrecht

De nieuwe rekenmethode heeft onmiddellijke werking per 1 januari 2020. Omdat dit onwenselijke uitkomsten met zich mee kan brengen, is voorzien in overgangsrecht. In de volgende gevallen moet de oude berekening van de transitievergoeding worden toegepast, ook als de arbeidsovereenkomst eindigt ná 1 januari 2020:

 • De arbeidsovereenkomst is opgezegd vóór 1 januari 2020;
 • Het ontbindingsverzoek is ingediend bij de rechter vóór 1 januari 2020;
 • De arbeidsovereenkomst wordt opgezegd ná 1 januari 2020, maar de werknemer heeft al vóór 1 januari 2020 schriftelijk ingestemd met de opzegging van de arbeidsovereenkomst;
 • De ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV vóór 1 januari 2020;

 

Wil jij weten of het zinvol is om te wachten met het afscheid nemen van een werknemer of heb je vragen over het arbeidsrecht in het algemeen, neem dan contact op één van de juristen van JAN©.

Nieuws

 • (Zuur) appeltje voor de dorst?

  Het schenken of erven van een onderneming is een emotionele gebeurtenis, waarbij de bedrijfs- en familieharmonie vaak belangrijke factoren zijn. […] Lees verder »
 • De toegevoegde waarde van de EBITDA multiple

  In sommige gevallen wordt de ondernemingswaarde (‘EV’ ofwel ‘Enterprise Value’) gebaseerd op multiples. Multiples zijn vuistregels voor de berekening van […] Lees verder »
 • Zonder goed fundament, verzakt je huis!

  Als we de Nederlandse economie zien als ons huis, dan is het MKB het fundament. Uit het jaarlijkse onderzoek ‘Staat […] Lees verder »
 • Pensioenakkoord (nog) geen reden tot paniek!

  Sinds het pensioenakkoord zaaien verschillende partijen onrust onder werkgevers. Die onrust zit dan vooral in de voorspelde sterke toename van […] Lees verder »
 • (Levens)loop geen blauwtje

  Het leven loopt niet altijd zoals je gepland hebt. Toch kan het zeker de moeite lonen de opnames uit je […] Lees verder »
 • Wil je gebruik maken van de nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR) of juist niet?  Meld je aan of af vóór 20 november a.s.!

  Wil je je nog aanmelden of afmelden voor de nieuwe KOR vanaf 2020? Doe dat dan vóór 20 november a.s. […] Lees verder »
 • Begrip in Verplichtstellingsbesluit onduidelijk? BPF trekt aan het kortste eind

  Is het verplichtstellingsbesluit voldoende duidelijk dat de werkgever kon begrijpen dat zijn onderneming onder de werkingssfeer valt? Dat is volgens […] Lees verder »
 • Valt andere rechtspersoon toch onder verplichtstelling BPF?

  Deze vraag is voor de praktijk zeer relevant. Want de volgende constructie komen we in de praktijk regelmatig tegen: valt […] Lees verder »
 • Hanteer jij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Let op: de ketenregeling gaat veranderen!

  Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dit houdt onder andere in dat de […] Lees verder »
 • Bespaar geld en wacht met afscheid nemen van oudere werknemer

  Heb je een oudere werknemer (50+) waarvan je het dienstverband wil beëindigen? Dan kan het voordelig zijn daarmee te wachten […] Lees verder »