square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Ziek en vakantie, hoe zit het met de vakantiedagen?

Heerlijk bijkomen tijdens vakantie van een jaar hard werken. Helaas, is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoe werkt het met het opnemen van vakantiedagen voor een zieke werknemer?

De opbouw van vakantiedagen

Als werknemer bouw je tenminste vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week op aan wettelijke vakantiedagen. Werk je dus 40 uur per week, dan heb je recht op 160 vakantie uren per jaar.  Daarnaast kan een werkgever met een werknemer overeenkomen dat meer vakantiedagen worden toegekend. Deze vakantiedagen zijn de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen.

Alle werknemers hebben recht op het wettelijk aantal vakantiedagen. Ook tijdens ziekte bouwt een werknemer vakantiedagen op. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen, kun je als werkgever in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat deze tijdens ziekte niet worden opgebouwd. In de praktijk gebeurt  dat vaak niet.

Vakantie tijdens een ziekteperiode

Wanneer je een werknemer hebt die ziek is voordat de vakantieperiode aanbreekt zal een Arboarts moeten beoordelen of de werknemer met vakantie kan. Bekeken zal worden of de vakantie het herstel niet belemmert. De ervaring leert dat de Arboarts meestal instemt met een vakantie.

Verreken je de vakantiedagen wel of niet?

Of je de vakantiedagen kunt verrekenen hangt af van de onderlinge afspraken. In de arbeidsovereenkomst of cao zijn deze veelal vastgelegd. Is er niet overeengekomen dat de ziektedagen als vakantiedagen aangemerkt mogen worden, dan kun je als werkgever hierover in gesprek gaan met de werknemer. In de praktijk zien we vaak dat werknemers instemmen met het verrekenen van de vakantiedagen met ziektedagen. Het blijkt dat het vaak logisch gevonden wordt dat wanneer er vakantiedagen worden opgebouwd tijdens ziekte, ook vakantiedagen opgenomen worden wanneer bij vakantie. Leg de instemming wel schriftelijk vast om discussies achteraf te voorkomen. Wanneer er geen instemming plaatsvindt mogen de vakantiedagen ook niet afgeboekt worden van het vakantiesaldo.

Houd de vervaltermijn van vakantiedagen in de gaten

Wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn van zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. Heeft de werknemer niet de behoefte om met vakantie te gaan tijdens ziekte of stemt deze niet in met verrekening van het vakantiesaldo?
Dan komen de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen over 2021 per 1 juli 2022 te vervallen.
Houd er rekening mee dat als op de arbeidsovereenkomst een cao van toepassing is, dit anders kan zijn.

Uitzondering op de regel

Is de werknemer redelijkerwijs niet in staat geweest vakantie op te nemen? Dan geldt er een wettelijke uitzondering en vervallen de opgebouwde wettelijke vakantiedagen niet. Er kunnen bijvoorbeeld medische redenen zijn die hem belemmeren. De werknemer zal wel aannemelijk moeten maken dat hij niet in staat was om vakantie te nemen.

Mocht je meer willen weten over zieke werknemers en de opbouw c.q. opneming van vakantiedagen? Neem contact op met de juristen van JAN© via juristen@jan.nl of via ons algemene telefoonnummer 088-2202220

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.