square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Profiteer van belastingvoordeel met een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR).

JAN©

Wet toekomst pensioenen aangenomen

Het is zover! De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp). In de Eerste Kamer stemde een ruime meerderheid voor de wet van minister Schouten. Naast de coalitie is er ook steun van oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SGP.

Het nieuwe stelsel

De Wet toekomst pensioenen treedt al snel in werking, namelijk 1 juli a.s. Vervolgens hebben werkgevers – en pensioenfondsen – tot 1 januari 2028 de tijd om volledig over te stappen naar het nieuwe stelsel. Dat is een jaar later dan eerder gepland.

In de ‘Wet toekomst pensioenen’ zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. De wet kent drie doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij mensen die nog wel eens van beroep wisselen of een deel van hun loopbaan als zzp’er werken.

Straks geldt voor iedere pensioenregeling dat de hoogte van de inleg (premie) het uitgangspunt wordt. Er wordt dus geen toezegging meer gedaan over de hoogte van de toekomstige pensioenuitkering, zoals nu nog bij de meeste pensioenfondsen geldt. Werknemers gaan ook al eerder pensioen opbouwen, namelijk vanaf 18 jaar.

Doorsneepremie

Een andere belangrijke wijziging is dat de beschikbare premie binnen de nieuwe regelingen voor alle leeftijden gelijk (vlakke premie) wordt. De pensioenopbouw wordt daarmee per leeftijd ongelijk (degressieve pensioenopbouw). Dit betekent dat een jonge werknemer meer pensioen opbouwt met deze inleg dan een oudere werknemer. De fiscaal maximale premie bedraagt 30% van de pensioengrondslag.

Het invoeren van een vlakke premie die voor iedere leeftijd gelijk is, past binnen een evenwichtig beloningsbeleid waarin het beter mogelijk wordt om oudere werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Keerzijde hiervan is dat er met name voor oudere werknemers direct een achteruitgang in premieniveau en pensioen kan ontstaat. Werknemers moeten voor deze eventuele achteruitgang gecompenseerd worden.

Heb je als werkgever een verzekerde pensioenregeling met een progressieve (stijgende) premiestaffel? Dan krijg je de mogelijkheid deze regeling onder bepaalde voorwaarden voor de huidige werknemers voort te zetten. Voor nieuwe werknemers geldt dan een andere pensioenregeling op basis van de nieuwe wetgeving.

Beter nabestaandenpensioen

In het pensioenakkoord is afgesproken dat het nabestaandenpensioen en beter geregeld wordt. Op dit moment mag het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum verzekerd worden op kapitaal- of risicobasis. Het nieuwe partnerpensioen moet altijd op risicobasis verzekerd worden. Bij veel verzekerde regelingen is dat al het geval.

Daarnaast moet duidelijker worden welk bedrag de partner ontvangt bij overlijden. Het partnerpensioen is daarom straks dus niet meer afhankelijk van de diensttijd. Hierdoor heeft de duur van het dienstverband geen invloed meer op de hoogte van de uitkering. Er mag maximaal 50% van het salaris worden verzekerd voor partnerpensioen. Deze manier van berekenen zorgt ervoor dat bij een baanwissel geen gat in de dekking van het nabestaandenpensioen ontstaat. In het partnerpensioen na de pensioendatum verandert er niets.

De positie van de achterblijvende kinderen wordt ook verbeterd. De eindtijd van het wezenpensioen wordt 25 jaar. Het maximumbedrag van de uitkering voor het wezenpensioen gaat naar 20% van het salaris van de deelnemer. Op dit moment zijn de eindleeftijden wisselend en is het maximumbedrag 14% van het salaris.

Meer weten?

In het artikel ‘Overige belangrijke wijzigingen Pensioenakkoord’ is meer informatie te vinden over andere belangrijke wijzigingen die de Wet toekomst pensioenen met zich meebrengt. Daarnaast veranderen ook de spelregels voor mensen die zelf voor hun oude dag willen sparen, je hebt namelijk de mogelijkheid om meer lijfrente op te bouwen. Hierover lees je meer in het artikel ‘Meer sparen voor later‘.

Wil jij weten wat deze wijzigingen zullen betekenen voor jouw werknemers? Graag maken we een afspraak met je om de gevolgen en mogelijkheden nader te bespreken. Daarnaast adviseren we je graag over de keuzes en ondersteunen we je hierbij.
Neem contact op via MarkHilarius@JAN.nl of 088-2202330.

De diensten van JAN© - pensioenen
Mark Hilarius Pensioenadviseur / Financieel Planner

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.