square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Meer sparen voor later

Veel mensen maken zich zorgen over hun inkomen dat zij later zullen ontvangen. Niet iedereen heeft een royale pensioenregeling via de werkgever.
Voor mensen die zelf (aanvullend) sparen voor hun oude dag via een lijfrente biedt de Wet Toekomst pensioenen (Wtp), die onlangs is aangenomen, meer mogelijkheden.

De wijzigingen

Door de Wtp veranderen vanaf 2023 de fiscale regels voor de aftrek van de inleg in een lijfrenteproduct. Dit betekent dat je per jaar meer fiscaal vriendelijk kunt sparen voor later, oftewel de fiscale jaarruimte (bestaande uit jaarruimte en reserveringsruimte of inhaalruimte) flink wordt vergroot.

De fiscale premieruimte wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd van 13,3% naar 30% van de premiegrondslag. Deze maximale grens is gelijk aan de premiegrens zoals deze zal gaan gelden voor werknemerspensioenen vanaf 1 juli 2023. Daarnaast wordt het mogelijk om tot vijf jaar na de AOW-leeftijd nog inleg in een lijfrenteproduct in aftrek te kunnen brengen, net zoals dat voor werknemerspensioenen mogelijk is. Nu is dat slechts mogelijk tot en met het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt. Daar komt dus vijf jaar bij.

Fiscale jaarruimte

Hoe de verhoging van de jaarruimte uitwerkt lichten we graag toe aan de hand van een voorbeeld:

Stel, je hebt in 2022 een brutoloon van € 50.000 en geen andere pensioenopbouw. Op grond van de tot 1 juli 2023 geldende regels bedraagt de jaarruimte:

13,3% x (€ 50.000 -/- € 13.646) = € 4.835 per jaar.

Door de wijziging van de jaarruimte met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 bedraagt de jaarruimte nu als volgt:

30% x (€ 50.000 -/- € 13.646) = € 10.906 per jaar.  

Op grond van de nieuwe regels kan je dus nog een aanzienlijke aanvullende fiscaal aftrekbare storting doen in je lijfrenteproduct van € 6.071.

Reserveringsruimte of inhaalruimte

Naast de fiscale jaarruimte wordt ook de reserveringsruimte of inhaalruimte verruimd, ook weer met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023.

Op grond van de ‘oude’ regels bedraagt de reserveringsruimte de laagste van de volgende drie bedragen:

  1. Het totaal van de niet-benutte jaarruimte over de achterliggende zeven jaren. Bijvoorbeeld € 18.000 over de afgelopen 7 jaar en € 22.000 over de afgelopen 10 jaar.
  2. 17% van de premiegrondslag. Dat komt neer op 17% x (€ 50.000 -/- € 13.646) = € 6.180
  3. Een absoluut maximum van € 8.065.

Door de nieuwe regels wordt de omvang van de reserveringsruimte verruimd naar maximaal € 38.000 per jaar. De beperking tot 17% van de premiegrondslag komt te vervallen. Daarnaast gaat de termijn om gebruik te maken van de inhaalruimte omhoog van zeven naar tien jaar. Op grond van de ‘oude regels kon maximaal € 6.180 reserveringsruimte benut worden, terwijl op grond van de nieuwe regels de volledige reserveringsruimte in één keer kan worden benut. In ons voorbeeld komt dat neer op een bedrag van € 22.000.

Zoals uit voorgaand voorbeeld blijkt, betekenen deze veranderingen een aanzienlijke verhoging van het bedrag dat je jaarlijks fiscaal vriendelijk in je aanvullende pensioenpot kunt storten. Waardoor je later ook een hogere uitkering tegemoet kunt zien.

Wil jij (meer) sparen voor je oude dag? De mogelijkheden zijn inmiddels uitgebreid, benut deze!

Heb je vragen over wat voor jou de verstandigste keuze is? Ik ben je graag van dienst. Neem contact op met mij via 088-2202330 of MarkHilarius@JAN.nl

De diensten van JAN© - Pensioen

Mark Hilarius, pensioenadviseur en financieel planner bij JAN©

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.