square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Uitstel betalen belasting en melding betalingsonmacht

JAN©

Nog geen belastinguitstel aangevraagd? Regel dit voor 30 september a.s.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Heb je bijzonder uitstel van betaling (en/of verlenging van het uitstel) aangevraagd dan loopt dit automatisch door tot 1 oktober en ontvang je vervolgens een voorstel voor een betalingsregeling. Heb je nog geen uitstel aangevraagd én heb je betalingsproblemen als gevolg van Corona? Dan moet je alsnog uitstel aanvragen om in aanmerking te komen voor de betalingsregeling.

Een aanvraag indienen
Wanneer ondernemers langer uitstel nodig hebben dan de standaard drie maanden dan kan dat. Er zijn dan aanvullende voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo mogen er geen dividenden en bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht tot en met 2021. Ook deze verlening van het bijzonder uitstel kan (alsnog) tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd. Houd rekening met het volgende:

Bij een openstaande schuld van € 20.000 of minder:
Wanneer je verlengd uitstel van betaling nodig hebt en de liquiditeitsproblemen het gevolg zijn van Corona dan volsta je met een verzoek richting de Belastingdienst om nader uitstel. Dit kan dan zonder extra documenten.

Bij een openstaande schuld van € 20.000 of meer:
Wanneer er op het moment van de eerste aanvraag sprake was van € 20.000 of meer aan openstaande belastingschuld dan is de aanvraagprocedure voor nader uitstel iets omvangrijker.

De aanvraag moet namelijk worden voorzien van een derde-deskundigen verklaring en een liquiditeitsprognose. Hierin moet goed worden onderbouwd op welke aannames deze is gebaseerd en er moet duidelijk blijken dat er betalingsproblemen zijn. Aanvullend geldt ook hier dat deze problemen het gevolg zijn van Corona.

JAN© is je graag van dienst bij de aanvraag.

De betalingsverplichting
Na de einddatum van het uitstel van betaling moeten ondernemers weer voldoen aan de nieuwe betalingsverplichtingen, deze datum is op 1 oktober 2021 gesteld. De termijn voor het terugbetalen van het belastinguitstel schuift op naar 1 oktober 2022. De terugbetalingstermijn is vijf jaar. De belastingdienst komt zelf met overzichten van de openstaande bedragen en maandelijkse aflossingen. Je hoeft dus zelf geen actie te ondernemen. Oude schulden, van bijvoorbeeld januari 2020 die reeds open stonden, vallen niet onder de betalingsregeling als er geen verlengd uitstel voor is aangevraagd.

Let op!
Als je nog niet eerder uitstel hebt aangevraagd en dat nu alsnog doet, dan moet je vóór 1 oktober 2021 een verzoek indienen om gebruik te kunnen maken van de betalingsregeling. Hierbij moet je dan aantonen dat je voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven genoemd voor het verlengen van uitstel.

De adviseurs van JAN© staan klaar om je te ondersteunen, neem contact op met Dave de Heiden via DavedeHeiden@JAN.nl of 088-2202318 of Nikki Looijen via NikkiLooijen@JAN.nl of 088-2202298

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.