square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Uitstel betalen belasting en melding betalingsonmacht

JAN©

Belasting uitstel? Dit is de stand van zaken.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Update 29 november 2021:
Gezien de extra beperkende maatregelen in het vierde kwartaal 2021 heeft het kabinet besloten het belasting uitstel te verlengen tot en met 31 januari 2022. Het kabinet zal in januari opnieuw bekijken hoe de belastingverplichtingen zich verhouden tot de beperkende maatregelen.
Het uitstel voor de nog openstaande belastingschulden onder het bijzonder uitstel van betaling wordt automatisch verlengd. Het verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingen over het vierde kwartaal die voldoen aan de voorwaarden en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt. Denk hierbij aan de kwartaalaangiftes btw over het laatste kwartaal van 2021. De belastingschuld wordt opgeteld bij de schuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Wanneer je als ondernemer niet eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd of inmiddels de uitgestelde belastingschuld al volledig hebt voldaan dan kan er uitstel worden aangevraagd voor de betaling van belastingen over het vierde kwartaal 2021. De liquiditeitsproblemen moeten het gevolg zijn van Corona.

De oorspronkelijke regeling:
Heb je bijzonder uitstel van betaling (en/of verlenging van het uitstel) aangevraagd dan loopt dit automatisch door tot 1 oktober en ontvang je vervolgens een voorstel voor een betalingsregeling. Heb je nog geen uitstel aangevraagd én heb je betalingsproblemen als gevolg van Corona? Dan moet je alsnog uitstel aanvragen om in aanmerking te komen voor de betalingsregeling.

Een aanvraag indienen
Wanneer ondernemers langer uitstel nodig hebben dan de standaard drie maanden dan kan dat. Er zijn dan aanvullende voorwaarden waaraan moet worden voldaan. In eerste instantie is aangekondigd dat er geen dividenden en bonussen uitgekeerd mogen worden of eigen aandelen worden ingekocht. Dit is van de baan. Echter, wanneer je een dergelijke handeling doet als een dividenduitkering en later blijkt bijvoorbeeld in een geval van faillissement dat het onterecht is geweest dan loop je tegen aansprakelijkheidsrisico’s aan. Laat dit dus, voordat je tot actie over gaat, altijd goed toetsen door een accountant!
Een verlening van het bijzonder uitstel kan (alsnog) worden aangevraagd. Houd rekening met het volgende:

Bij een openstaande schuld van € 20.000 of minder:
Wanneer je verlengd uitstel van betaling nodig hebt en de liquiditeitsproblemen het gevolg zijn van Corona dan volsta je met een verzoek richting de Belastingdienst om nader uitstel. Dit kan dan zonder extra documenten.

Bij een openstaande schuld van € 20.000 of meer:
Wanneer er op het moment van de eerste aanvraag sprake was van € 20.000 of meer aan openstaande belastingschuld dan is de aanvraagprocedure voor nader uitstel iets omvangrijker.

De aanvraag moet namelijk worden voorzien van een derde-deskundigen verklaring en een liquiditeitsprognose. Hierin moet goed worden onderbouwd op welke aannames deze is gebaseerd en er moet duidelijk blijken dat er betalingsproblemen zijn. Aanvullend geldt ook hier dat deze problemen het gevolg zijn van Corona.

JAN© is je graag van dienst bij de aanvraag.

De betalingsverplichting
Na de einddatum van het uitstel van betaling moeten ondernemers weer voldoen aan de nieuwe betalingsverplichtingen, deze datum is op 1 oktober 2021 gesteld. De termijn voor het terugbetalen van het belastinguitstel schuift op naar 1 oktober 2022. De terugbetalingstermijn is vijf jaar. De belastingdienst komt zelf met overzichten van de openstaande bedragen en maandelijkse aflossingen. Je hoeft dus zelf geen actie te ondernemen. Oude schulden, van bijvoorbeeld januari 2020 die reeds open stonden, vallen niet onder de betalingsregeling als er geen verlengd uitstel voor is aangevraagd.

Let op!
Als je nog niet eerder uitstel hebt aangevraagd en dat nu alsnog doet, dan moet je vóór 31 januari 2022 een verzoek indienen om gebruik te kunnen maken van de betalingsregeling. Hierbij moet je dan aantonen dat je voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven genoemd voor het verlengen van uitstel.

De adviseurs van JAN© staan klaar om je te ondersteunen, neem contact op met Dave de Heiden via DavedeHeiden@JAN.nl of 088-2202318 of Joyce Verkuijl via JoyceVerkuijl@JAN.nl of 088-2202322.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.