square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Inbreng van je (IB-) onderneming in de B.V.

JAN©

Inbreng van je (IB-) onderneming in de B.V.

Als ondernemer moet je belasting betalen. Maar niemand betaalt graag te veel en dus zoek je naar de fiscaal meest optimale wijze van ondernemen. Het is raadzaam om af en toe eens te bekijken of je nog via de juiste vorm onderneemt. Mogelijk is een B.V. voor jou een aantrekkelijke optie.
Lees hier waar je op kunt letten en waarom je mogelijk voor 1 oktober a.s. in actie wilt komen als je kiest voor een B.V.

Waarom een B.V.?

Bekend is dat het tarief van de vennootschapsbelasting (19% tot een winst van € 200.000 per jaar en over het meerdere 25,8% in 2023) lager is dan de tarieven in de inkomstenbelasting (maximaal 42,57% zijnde het hoogste schijftarief in de inkomstenbelasting minus de zogenoemde MKB-winstvrijstelling in 2023).

Bij de overweging om je onderneming in te brengen in een B.V. onderzoek je of dit wel de fiscale voordelen biedt, die je denkt te gaan behalen. Er zijn namelijk ook vrijstellingen en aftrekposten waar je geen recht meer op hebt als je een B.V. hebt. Denk bijvoorbeeld aan de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Door afbouw van de ondernemersaftrekposten is het omslagpunt aan winst waarbij de B.V. fiscaal voordeliger kan zijn afgelopen jaren aanzienlijk lager geworden, vanaf een winst van circa € 100.000 per jaar kan de B.V. al voordeliger zijn.

Een reden om je onderneming in een B.V. in te brengen, kan natuurlijk ook zijn dat je minder persoonlijk risico wilt lopen. In een B.V. ben je beter beschermd tegen financiële risico’s dan bij een eenmanszaak of een VOF.
Wanneer blijkt dat de inbreng van een onderneming in een B.V. lonend en/of gewenst is, dan volgt er een zogenoemd afrekenmoment met de Belastingdienst.

Afrekenmoment

Je rekent in beginsel af over de meerwaarde van je onderneming. Deze bestaat bijvoorbeeld uit de goodwill. Goodwill is de door jouw gerealiseerde meerwaarde van de onderneming, denk bijvoorbeeld aan de waarde van opgebouwde klantrelaties en de (goede) bedrijfsnaam. Ook kunnen activa zogenoemde stille reserves bevatten. Dit houdt in dat de werkelijke waarde van je activa hoger is dan de boekwaarde van de activa. Dit gebeurt vaak bij onroerend goed dat al langer in het bezit van de onderneming is of wanneer gebruik gemaakt is van de fiscale mogelijkheden op het gebied van versnelde afschrijving.
Afrekenen over (de meerwaarde van) de onderneming wordt ook wel een ruisende inbreng van de onderneming genoemd.

Afrekenen betekent toch belasting betalen?

Ja, in beginsel houdt afrekenen in dat belasting moet worden betaald over de meerwaarde van de onderneming. Ook kunnen eerder genoten fiscale faciliteiten worden teruggenomen. Denk bijvoorbeeld aan de terugname van de willekeurige afschrijving en de desinvesteringsbijtelling (als tegenhanger van de investeringsaftrek).

Ik wil wel inbrengen maar geen belasting betalen!

Dat is mogelijk. Bij de genoemde ruisende inbreng kun je een lijfrente bedingen. Overigens geldt er wel een maximum hoeveel lijfrente je mag aankopen. Deze kun je afstorten bij een externe partij (bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij). Ook kun je de lijfrente bij de B.V. bedingen. De belastingheffing wordt dan uitgesmeerd over de uitkeringen die in de toekomst uit de (bij de B.V.) bedongen lijfrente zullen volgen. Een andere optie is de zogenoemde geruisloze inbreng.

De geruisloze inbreng

Wanneer je de onderneming geruisloos inbrengt, vindt er in eerste instantie géén afrekening plaats. De boekwaardes in de (IB-)onderneming gaan voor gelijke bedragen over naar de (begin)balans van de B.V.

Om gebruik te maken van de geruisloze inbreng moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de ingebrachte onderneming minimaal drie jaar worden voortgezet.
Verder moet de Belastingdienst de geruisloze inbreng goedkeuren. Daarom moet een verzoek om de afgifte van een goedkeurende beschikking bij de Belastingdienst worden ingediend.

JAN© helpt bij het maken van de keuzes. Is het fiscaal zinvol om je onderneming in te brengen? Als dit wel zo is, is het de vraag of je het gehele ondernemingsvermogen of een (zelfstandig) deel van de onderneming moet inbrengen. JAN© bekijkt beide opties en geeft antwoord op de vraag welke inbreng fiscaal het meest voordelig en/of het meest aantrekkelijk voor jou is.
Wanneer blijkt dat dit de geruisloze inbreng is dan heb je de mogelijkheid om dit met terugwerkende kracht tot 1 januari jl. te organiseren. Je moet daarvoor echter vóór 1 oktober a.s. een verzoek indienen bij de Belastingdienst, de zogenaamde intentieverklaring.  Je hebt vervolgens vanaf 1 januari jl. 15 maanden de tijd om via de notaris de inbreng te realiseren en de B.V. op te richten.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Dave de Heiden via DavedeHeiden@JAN.nl of 088-2202318.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.