square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Tel af met JAN© naar een fiscaal vriendelijk nieuwjaar!

JAN©

Tel af met JAN© naar een fiscaal vriendelijk nieuwjaar!

Traditiegetrouw telt JAN© het jaar af met de Eindejaarstips. Door in te spelen op veranderende wetgeving kun jij profijt behalen. Je hebt nog een aantal weken om voordeel te realiseren. Benut de tijd goed, het doorvoeren van maatregelen heeft tijd nodig! Voor je het weet worden de oliebollen geserveerd en ontkurk je de champagne.

10. Is jouw kind bezig met de oriëntatie op de krappe woningmarkt? Draag een steentje bij én stel je mogelijkheden veilig!

In 2022 heb je, wanneer je voldoet aan de voorwaarden, de mogelijkheid om belastingvrij
€ 106.671 te schenken. In 2022 kun je nog voor het laatst gebruik maken van deze zogenoemde jubelton. Je kunt echter maar eenmaal gebruik maken van deze vrijstelling en je kind of de partner van je kind moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Het geld kan gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning, ter aflossing van de hypotheek, de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van uw eigen woning af te kopen.

Is jouw kind nog maar net gestart met de oriëntatie op de woningmarkt? En heb je niet direct de jubelton beschikbaar of wil je niet alles in één keer schenken aan jouw kind? Zorg er dan voor dat je flexibiliteit behoud. Dit kun je doen door bijvoorbeeld € 10.000 te schenken in 2022, het restant van de jubelton kun je dan in 2023 schenken. Hierbij moet je wel een ontbindende voorwaarde opnemen dat de schenkingen uiterlijk in 2024 moet worden besteed aan de eigen woning.
Hierdoor heb je nog tot en met 2023 de mogelijkheid de schenking aan te vullen tot € 106.671, en jouw kind de tijd tot en met 2024 om de woning te kopen. Wordt de schenking uiteindelijk niet aan de eigen woning wordt besteed, dan wordt de schenking teruggedraaid. Of alsnog belast indien de ontbindende voorwaarde niet wordt toegepast.

Geen ton over? Maar toch een dierbare een steuntje in de rug geven? Dan is het (onder voorwaarden) mogelijk € 56.724 te schenken voor een dure studie van jouw kind.
Verder heb je nog de algemene schenkingsvrijstelling € 2.274 (in 2022). Is de ontvanger je kind? Dan is de vrijstelling wat ruimer en in 2022 € 5.677. Deze bedragen zijn vrij te besteden en in tegenstelling tot de overige vrijstellingen hoef je bij deze schenking geen aangifte te doen.

Hier lees je meer informatie over de belastingvrije schenkingen.
Meer weten? Neem contact op met Steven Bulteel via StevenBulteel@JAN.nl

9. Woning of pand kopen én lenen van de eigen B.V.? Mogelijk is het interessant om de koop in 2022 af te ronden.

Door de introductie van de Wet excessief lenen kun je als DGA vanaf 2023 maximaal € 700.000 lenen van de eigen B.V. Leen je meer? Dan betaal je belasting. Voor de eigen woning geldt een uitzondering. Voor nieuwe eigenwoningleningen bij de eigen B.V. geldt echter dat er vanaf 2023 een recht van hypotheek moet zijn gevestigd bij de BV. Voor eigenwoningleningen die op
31 december 2022 al bestaan, geldt deze voorwaarde niet. Wil je deze voorwaarde voorkomen? Dan moet de lening dus nog dit jaar afgesloten worden.

Leen je bij de eigen B.V. voor de aanschaf van een pand of vakantiewoning? Laat dan door ons beoordelen of het voordeliger is om deze via de B.V. óf in privé aan te schaffen. Gezien de stijging van de overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4% voor tweede woningen en panden is mogelijk voordeliger om de koop in 2022 af te ronden. Tenzij je een forse daling verwacht op de vastgoedmarkt natuurlijk. Meer over de aanschaf van een pand in 2022.

8. Verdeel de winst verstandig. Plan de vennootschapsbelasting!

Bekijk of het verstandig is je huidige structuur aan te houden óf dat het mogelijk is om e.e.a. slimmer in te richten:

De fiscale eenheid
Wanneer meerdere B.V.’s die voor de heffing van vennootschapsbelasting zijn opgenomen in een fiscale eenheid, is het raadzaam te bekijken of dit nog steeds een goed idee is. De vennootschapsbelasting kent twee tariefschijven. Waar in 2022 de winst tot € 395.000 nog belast is tegen 15% in de eerste schijf, wordt dit in 2023 tot € 200.000 19%. Een aanzienlijke verhoging dus. Over het meerdere betaalt de B.V. 25,8%, dit percentage is voor 2023 gelijk aan 2022. Waar een fiscale eenheid vorig jaar nog interessant kon zijn, is het wellicht nu verstandiger om deze te verbreken, zodat de B.V.’s ieder over de eerste € 200.000 winst belasting betaald in de eerste schijf.

Splitsing van activiteiten
Stel, je hebt één B.V. met daarin verschillende activiteiten, dan kan het verstandig zijn om bepaalde (zelfstandige) activiteiten onder te brengen in een tweede B.V., waardoor de winst verdeeld wordt over de twee B.V.’s. Hierdoor kun je tweemaal gebruik maken van het lage tarief van 19% in 2023.

Nieuwe activiteiten onderbrengen in nieuwe B.V.
Wanneer je bezig bent met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten kan het handig zijn deze gelijk onder te brengen in een aparte projectvennootschap om gebruik te maken van het tarief voordeel. Ben je vernieuwend bezig? Dan is het ook overzichtelijk voor de toepassing van de eventuele WBSO en de innovatiebox.

Onderlinge doorbelasting
Controleer verder of de onderlinge doorbelasting nog klopt, denk hierbij aan de huur van het pand of een wijziging van de management fee. Het is zeer zeker het onderzoeken waard!

7. Herinvesteringsreserve (HIR) van bijna 3 jaar oud? Afboeken is nog niet perse noodzakelijk.

Door de boekwinst van de verkoop van een bedrijfsmiddel in een HIR te stallen stellen ondernemers de belastingrekening over dat bedrag nog even uit. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden, zo moet de onderneming continu een voornemen hebben om het bedrag te herinvesteren. Verder geldt dat binnen drie jaar nadat de HIR is gevormd een herinvestering moet plaatsvinden.

Doe je dat niet dan wordt het bedrag opgeteld bij de winst en vindt belastingheffing plaats.
Deze drie jaar kan echter worden verlengd als de herinvestering door ‘bijzondere omstandigheden’ is vertraagd. De Coronacrisis is zo’n bijzondere omstandigheid, dus heb jij een HIR en ben je  voornemens te herinvesteren? Je hebt iets langer de tijd om dit te doen, als dit door de effecten van Corona, tot nu toe nog niet is gelukt.

Tegelijkertijd zien we in Tip 8 dat het lage tarief van de vennootschapsbelasting wordt verhoogd per 2023 van 15% naar 19% en dat ruimte binnen de eerste schijf wordt beperkt van € 395.000 naar € 200.000. Naast het feit dat het niet past binnen de voorwaarden van de HIR om deze aan te houden wanneer er geen investeringsvoornemen is, is dit wellicht fiscaal gezien ook geen verstandige keuze gezien de wijzigingen van de vennootschapsbelasting. Kijk hier zorgvuldig naar!

6. Beoordeel je DGA-salaris

De salarissen stijgen over het algemeen. Gezien de wijzigingen op het gebied van het gebruikelijk loon moet het salaris van de DGA ook onder de loep worden genomen. Per 2023 vervalt namelijk de doelmatigheidsmarge, in 2022 is die nog 25%. In 2022 is het salaris van veel DGA’s 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking (van een derde binnen de branche waarmee de functie van de DGA vergeleken kan worden). Vanaf 2023 moet dit dus 100% zijn. Zorg ervoor dat je de aanpassing doorvoert, de fiscus zal hier namelijk zeker op controleren.
Je hebt nog heel 2023 de tijd om het salaris aan te passen, het is echter wel het mooiste om dit voor de start van het jaar te doen. Deze wijziging is het ideale moment om de gehele fiscale positie weer eens onder de loep te nemen. En te kijken naar salaris versus dividendbeleid en auto van de zaak.

5. Vermijd hoge box 3-heffing

De wijzigingen in box 3 zorgen ervoor dat je vanaf 2023 meer belasting gaat betalen over je overige bezittingen (alle bezittingen in box 3 op spaargeld na) en je schulden niet meer geheel meegeteld worden. Je kunt hier in 2022 nog iets aan doen door vóór de peildatum van 1 januari 2023 in actie komen. Denk hierbij aan opties als:

  • Je bezittingen en schulden onder te brengen in een (nieuwe) B.V.
  • Een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) of familiefonds op te richten, voor de oprichting hoef je niet naar de notaris! Lees hier meer over het Open Fonds voor Gemene Rekening.
  • Het vooruit betalen van rekeningen, denk aan het vooruitbetalen van de hypotheekrente   
    (max. 6  maanden i.v.m. de renteaftrek) en het vooruitbetalen van belastingaanslagen en de zorgverzekering.
  • Affiniteit met beleggen en box 3 heffing besparen? Overweeg groene beleggingen, de vrijstelling van ruim € 120.000 (bij fiscaal partners) blijft bestaan.
  • Of juist voornemens om aandelen te verkopen? Overweeg dan om dit voor 1 januari 2023 te doen aangezien spaargeld minder zwaar wordt belast dan overige bezittingen zoals een aandelenportefeuille.
  • Zoals gezegd schulden zijn schulden in box 3 vanaf 2023 ‘minder waard’. Door de nieuwe forfaitaire spaarvariant in box 3 worden schulden straks niet meer 1 op 1 verminderd met de bezittingen. Heb je een pand en heb je daar tegenover een schuld staan dan ga je vanaf 2023 aanzienlijk meer box 3 heffing betalen. Zeker als het een verhuurde woning betreft. Eerder mocht een korting worden toegepast in box 3 voor woningen die verhuurd werden. De kortingsregeling is versoberd, dit betekent dat deze in veel gevallen sterk zal afnemen of zelfs zal vervallen.

Het is van belang dat je na laat rekenen wat nu de voordeligste optie is. Bekijk zaken zorgvuldig zodat je niet achteraf voor verrassingen komt te staan!

4. De BOR, profiteer er van zolang het nog kan.

De BOR (bedrijfsopvolgingsregeling) is een veel besproken onderwerp op de fiscale agenda van politiek Den Haag. Deze regeling maakt het mogelijk vermogen belastingvrij over te dragen aan kinderen of medewerkers. De afgelopen tijd kwam de Raad van State nog met een advies om de regeling te versoberen. Het ziet er naar uit dat de regeling zoals we die nu kennen in 2023 nog in tact blijft. Al zien wij weinig zekerheid voor de regeling in de  toekomst: Je weet wat er nu is, maar niet wat er komen gaat. Voornemens je bedrijf over te dragen? Maak dan gebruik van de huidige gunstige regeling en ga z.s.m. aan de slag met bedrijfsopvolging!

3. Dividend uitkeren? Beoordeel wanneer dit het gunstigste is.

In 2022 betaal je in totaal 26,9% belasting over de dividenduitkering. In 2023 is dit ook het geval. Per 2024 betaal je echter 24,5% over de eerste € 67.000 en over het meerdere 31%. Heb je een fiscaal partner dan kun je bij de aangifte inkomstenbelasting tweemaal het lage tarief benutten, door zelf € 67.000 aan te geven en € 67.000 toe te delen aan jouw partner. In totaal kun je dan
€ 134.000 dividend uitkeren tegen 24,5%. Beoordeel dus goed wanneer jij dividend wilt uitkeren!

In verband met het wetsvoorstel excessief lenen mag je vanaf 2023 maximaal € 700.000 (m.u.v. de eigen woningschuld) lenen van de eigen B.V. Tegelijkertijd worden schulden minder waard in box 3. Het kan dus verstandig zijn om de schulden nog in 2022 af te lossen.
Let op! er moet altijd een uitkeringstoets plaatsvinden om te beoordelen of de dividenduitkering de B.V. niet in de problemen brengt, daarnaast geldt er mogelijk door ontvangen Coronasteun nog een dividendklem.

2. Ben jij DGA en heb je een partner die geen inkomen heeft?

Keer € 10.000 dividend uit en reken dit aan je niet werkende partner toe. Zo benut je de heffingskortingen en betaal je per saldo géén belasting over deze dividenduitkering.
Laat voordat je de dividend uitkeert controleren of hier voldoende ruimte voor is.

1. Haal je aftrekposten naar voren!

Aftrekposten in de aangifte inkomstenbelasting zoals hypotheekrenteaftrek en de persoonsgebonden aftrekposten als giften of een alimentatieverplichting worden sinds 2020 jaarlijks in stappen afgebouwd. Vanaf 2023 is er nog maar aftrek tegen 36,93%, in 2022 is dit nog 40%.
Je kunt dus besparen door bijvoorbeeld dit jaar je alimentatieverplichting af te kopen.
De hogere aftrekpost levert mogelijk nog een bijkomend voordeel op: doordat je toetsingsinkomen eenmalig lager wordt ontvang je meer kinderopvangtoeslag.
Al met al zorgt dit voor een mooie belastingbesparing!

De bovenstaande tips geven wel weer dat belastingbesparende maatregelen niet op zich staan.
Een actie als het vooruit betalen van de hypotheekrente kan zorgen voor de verlaging van de box 3 heffing, zorgt voor een hogere aftrekpost en dat zorgt weer voor een lager toetsingsinkomen waardoor je meer kinderopvangtoeslag ontvangt. En dit is nog het eenvoudigste voorbeeld.
Laat je gehele fiscale positie eens beoordelen om te kijken of jou situatie fiscaal optimaal is óf dat aanpassingen verstandig zijn.
Wel zo’n gerust idee om het nieuwe jaar in te luiden in de wetenschap dat je geen euro laat liggen!

JAN© wenst jou en je naasten een voorspoedig najaar én hele fijne feestdagen toe!


Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Camiel Lokkerbol via CamielLokkerbol@JAN.nl of Dave de Heiden via DavedeHeiden@JAN.nl.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.