square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
UBO register

JAN©

Bezittingen UBO, wel óf niet openbaar!?

In ons artikel ‘Bezittingen UBO niet meer op een presenteerblaadje aangeboden’ schreven we over de uitspraak van het Hof van Justitie die een einde maakte aan de openbaarheid van gegevens van de UBO. Tegelijkertijd was er onduidelijk over welke partijen er nog wel toegang zouden krijgen tot het register. Inmiddels weten we meer.

UBO betekent Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie. In het UBO-register wordt vastgelegd wie de touwtjes in handen heeft én welke waarde deze touwtjes vertegenwoordigen.

Wat zijn de gevolgen van de uitspraak van het Hof?

Het gevolg van deze uitspraak is dat de Kamer van Koophandel (tijdelijk) geen informatieverstrekkingen meer uit het UBO-register verstrekt. De vraag wie krijgt er, om welke reden, nog wél toegang moest nog worden beantwoord. Inmiddels is duidelijk dat de wet aangepast wordt naar aanleiding van de uitspraak. De werkelijke openbaarheid is van de baan, maar er zijn nog wel voldoende partijen die toegang krijgen.

De uitspraak van het Hof van Justitie uitspraak ging over het Luxemburgse UBO register (dat overeenkomt met het Nederlandse register): De openbaarheid van het UBO-register in strijd is met de privacy. Het register zal blijven, maar de gegevens zijn niet meer openbaar. Dit is volgens het Hof niet nodig om het doel, het opsporen van witwassen, fraude en het financieren van terrorisme, te bereiken.

Let op! De uitspraak is niet van invloed op de registratieplicht, alleen op de openbare inzage. Heb je je nog niet geregistreerd? Dan zul je dit alsnog moeten doen.

Wie krijgt er toegang tot je gegevens?

De instanties/ personen die toegang krijgen kunnen worden verdeeld in drie categorieën:

  1. Allereerst wordt de toegang tot de gegevens hersteld voor de FIU (Finance Intelligence Unit, het meldpunt voor ongebruikelijke geldtransacties) en ‘de bevoegde autoriteiten’. Het gaat hier om organisaties die de taak hebben witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden en hier onderzoek naar te doen. Ook de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en ‘overige toezichthouders’ behoren tot deze categorie.
  2. WWFT instellingen. Dit zijn instellingen die worden gezien als ‘poortwachters van het financiële stelsel’. Deze organisaties zijn verplicht cliëntenonderzoek uit te voeren, het raadplegen van het UBO register wordt hierbij een verplicht onderdeel. Accountantskantoren, notarissen en banken zijn voorbeelden van partijen die tot deze categorie behoren. Het zal echter nog enige tijd duren voordat de toegang voor deze categorie is hersteld aangezien deze partijen via ICT leveranciers toegang moeten krijgen, de organisatie hiervan is ingewikkeld.
  3. ‘Personen en organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen’.
    Ook hiervoor geldt dat het ingewikkeld is om deze partijen toegang te verlenen aangezien er zorgvuldig moet worden gekeken wie er wel en niet tot deze categorie behoren. De volgende partijen zijn als bijvoorbeeld genoemd bij deze categorie: de pers (onderzoeksjournalistiek) en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering (voor zo ver die niet tot categorie 1 of 3 behoren), personen die de identiteit van een UBO willen kennen omdat zij daar mogelijk transacties mee aangaan en schadeverzekeraars.

Wel of niet openbaar?

Hierboven hebben wij een uitgebreide beschrijving opgenomen van voorbeelden van partijen die uiteindelijk toegang krijgen tot het UBO-register. Zo wordt wel duidelijk dat de totale openbaarheid van de baan is, maar dat we niet kunnen stellen dat de gegevens werkelijk afgeschermd worden gezien het omvangrijke aantal partijen dat nog toegang krijgt.
De uitspraak van het Hof heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er op de rem getrapt is en er meer zorgvuldig moet worden gehandeld. Hoe dat werkelijk uitpakt gaan we de komende tijd zien.

Heb je hier vragen over? Camiel Lokkerbol is je graag van dienst, neem contact op via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.