Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

Zelfs de belastingdienst heeft bepaalde ideeën over wat je moet verdienen.

Een aantal factoren bepalen jouw fiscaal optimale salaris

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de hoogte van de:

  • heffingskortingen op de te betalen inkomstenbelasting;
  • fiscale aftrekposten in de inkomstenbelasting;
  • winst van de B.V. en;
  • de te ontvangen toeslagen.

Er is dus geen standaard fiscaal optimaal salaris. Het optimale salaris zal individueel berekend moeten worden. Een zo laag mogelijk salaris is vaak fiscaal optimaal , maar uiteraard moet je rekening houden met het inkomen dat je nodig hebt om van te kunnen leven. Heb je meer nodig om van rond te komen, dan kun je dividend aan jezelf uitkeren. Denk hierbij wel aan de uitkeringstoets: het dividend mag niet ertoe leiden dat de B.V. haar schulden niet meer kan betalen.

Over een dividenduitkering ben je 26,25% belasting verschuldigd. Dat is nadat je al vennootschapsbelasting over de winst hebt betaald (16,5% of 25% in 2020).  De totale gecombineerde heffing bedraagt zo 38,42% of 44,69%, zodat dit qua tarief voordeliger kan zijn dan een hoger salaris opnemen (waar het toptarief 49,50% is).

Wat vindt de Belastingdienst van jouw salaris?

De Belastingdienst wil dat je jezelf een zo hoog mogelijk salaris geeft: hoe hoger het loon hoe meer loonbelasting je betaalt. Maar het gaat de Belastingdienst ook om het voorkomen van misbruik. Het gaat dan om ‘misbruik’ in de vorm van jezelf geen of een heel laag salaris toekennen terwijl je B.V. prima resultaten behaalt. Je hebt dan een goed draaiende onderneming én je gaat diverse toeslagen en uitkeringen aanvragen. Dat is niet de bedoeling.

Daarom heeft de wetgever vastgesteld dat een directeur grootaandeelhouder (= iemand die 5% of meer van de aandelen in een B.V. bezit), zichzelf een ‘gebruikelijk’ salaris moet toekennen.

Gebruikelijk loon regeling

Volgens de wet bedraagt een gebruikelijk loon minimaal € 46.000 per jaar.

Overigens is het tot en met 2021 mogelijk om bij een start-up het gebruikelijk loon, onder voorwaarden, te verlagen naar het minimumloon ad circa € 21.000. Je moet dan werkzaamheden verrichten waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Belangrijk is nog dat dit lagere loon slechts mag worden toegepast voor zover er geen sprake is van verboden staatssteun.

Het loon moet hoger worden als je mensen in dienst hebt die meer verdienen. Je salaris moet dan minimaal even hoog zijn als het salaris van de meest verdienende werknemer in je onderneming (tenzij deze werknemer over uitzonderlijke capaciteiten beschikt die je zelf niet hebt). Daarnaast moet je salaris minimaal 75% bedragen van het loon dat je ergens anders in loondienst had kunnen verdienen (bij het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden).

Afroommethode

Tot slot is er ook nog de zogenoemde ‘afroommethode’. De Belastingdienst past deze methode geregeld toe maar deze methode is niet onomstreden. De afroommethode komt er kort gezegd op neer dat als de omzet (bijna) geheel wordt bepaald door jouw persoonlijke kwaliteiten (zoals zelfstandige beroepsoefenaars maar ook als jouw B.V. een managementvergoeding ontvangt voor jouw werkzaamheden), een substantieel deel van deze omzet (zo tussen de 60% tot 70% van de winst voor aftrek arbeidskosten) als salaris moet worden uitgekeerd.

Wil je weten wat jouw fiscaal optimale salaris is? Of meer informatie ontvangen over de nieuwe gebruikelijk loonregeling? Neem dan contact met ons op.

Onze experts helpen je graag verder

Ons team van Fiscalisten adviseert je graag over het besparen van belasting.

Camiel Lokkerbol

Partner Fiscalist

Fiscaal partner bij JAN©. Vertegenwoordigt JAN© bij het internationale netwerk GGI. Lees hier meer over Camiel.