Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

De auto van de zaak is toch altijd voordeliger?

Dit lijkt in eerste instantie altijd het geval. Je onderneming kan bijvoorbeeld bij de zakelijke aankoop de in rekening gebrachte BTW aftrekken (mits je onderneming belaste prestaties verricht). Wanneer je de auto weer gaat verkopen, moet je weer BTW afdragen en als er sprake is van privégebruik (zie hieronder) dan moet je elk jaar de in mindering gebrachte BTW (voor een deel) corrigeren. De BTW-correctie is gebaseerd op het werkelijke gebruik van de auto. Omdat deze berekening vaak lastig en tijdrovend is, kan ook worden volstaan met toepassing van een forfait van 2,7% op de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM) van de auto. Als de auto vijf jaar in gebruik is bij de onderneming, mag bijtelling plaatsvinden op basis van een forfait van 1,5% van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM) van de auto.

Als dga belasting besparen op de auto van de zaak? Kijk hier voor de mogelijkheden.

Tip!

Wanneer je een auto zakelijk koopt, kun je dit het best aan het eind van het jaar doen. Het jaar van aanschaf telt mee als (volledig) eerste gebruiksjaar. Je komt dan eerder toe aan de BTW-correctie op basis van het forfait van 1,5% van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM) van de auto.

Wat is een bijtelling?

Wanneer je een zakelijke auto privé rijdt, krijg je bij meer dan 500 privékilometers per jaar te maken met bijtelling en belastingheffing. Het voordeel wat je hebt van het privégebruik van de auto wordt bij je loon opgeteld.

Deze bijtelling bedraagt een percentage van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM) van de auto. Voor een auto jonger dan 15 jaar betaal je 22% bijtelling.
Wanneer je rijdt in een elektrische auto van de zaak dan maak je nog steeds gebruik van een verlaagde bijtelling. Het percentage gaat echter wel omhoog.

In de onderstaande tabel hebben wij de te verwachten bijtellingspercentages samengevat:

Jaar % bijtelling (0 gram/km)
2020   8%  tot € 45.000
2021 12%  tot € 40.000
2022-2024 16%  tot € 40.000
2025 17%  tot € 40.000
2026-2030 22%

Stel je schaft als ondernemer zakelijk een elektrische auto in 2020 en de auto kost € 40.000, dan krijg je te maken met een 8% bijtelling die vijf jaar lang van toepassing is.

Wat zijn de vooruitzichten?

Het streven van het kabinet is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Dit betekent dat er nagenoeg geen reststoffen aan het milieu worden afgelaten, elektrische auto’s vallen onder deze noemer. Het kabinet wil dat iedereen tegen die tijd de mogelijkheid moeten hebben om emissieloss te rijden. Door subsidies en fiscale maatregelen zou dit haalbaar moeten zijn.

60-maandentermijn

Het overgangsrecht wordt beperkt tot maximaal één termijn van 60 maanden. Een zakelijke auto behoudt een lager bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Daarna wordt per jaar gekeken welk dan geldend bijtellingspercentage bij de CO2-uitstoot van de auto past.

Hoe voorkom ik dat ik bijtelling moet betalen?

Wanneer je minder dan 500 kilometer privé gereden hebt met de auto van de zaak, moet je dat kunnen aantonen met in ieder geval een sluitende kilometerregistratie (Let op: de kilometerregistratie moet aan diverse eisen voldoen). Let op: voor bestelauto’s gelden in beginsel dezelfde regels, maar met enkele uitzonderingen.

Welke voordelen heeft de aankoop van een privéauto?

Kies je ervoor om de auto privé aan te schaffen, dan kun je iedere kilometer die je met je eigen auto voor zakelijke doeleinden hebt gereden, onbelast laten vergoeden door je onderneming tegen € 0,19 per gereden zakelijke kilometer. Meer dan de genoemde € 0,19 per kilometer vergoeden kan. De vergoeding moet wel zakelijk zijn. Ook wordt het gedeelte boven de € 0,19 per kilometer belast. Vanzelfsprekend heb je in deze situatie geen last van een bijtelling voor privégebruik.

Wat is nu voordeliger?

Wat voordeliger is, hangt af van veel verschillende factoren, die per persoon/onderneming verschillen. Vragen als ‘hoeveel privékilometers rijd je met de auto’ en ‘hoe hoog is de bijtelling’ spelen een rol, maar ook of de onderneming de BTW volledig af kan trekken. Daarnaast zijn ook de beslissingen van de overheid belangrijk.

Mag je jouw keuze herzien?

Door de bank genomen is de zakelijke aanschaf van een nieuwe auto voordeliger in verband met de aftrek van BTW. Ingeval van een B.V. is het voordelig de auto na 3 tot 5 jaar aan jezelf te verkopen. Bij een eenmanszaak of v.o.f. kan dit echter niet en kun je de auto alleen bij bijzondere omstandigheden her-etiketteren naar privévermogen (bijvoorbeeld als je er alleen nog privé in rijdt). Dat is een stuk lastiger.

Gelukkig beschikt JAN© over rekenmodellen die uitwijzen of de aankoop van een auto in privé óf op de zaak fiscaal gezien de beste optie is.

Heb je hier vragen over? Neem contact op met Patrick Voorn via PatrickVoorn@jan.nl of 088 220 2274.