Privacy Statement

JAN© verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en / of omdat jij of je werkgever deze gegevens aan ons verstrekt. Op deze pagina vind je informatie over het Privacy Statement van JAN©

square grey
square grey
square grey

Contactgegevens

JAN© Accountants en Adviseurs
Waterlandlaan 96
1441 MR Purmerend

Telefoonnummer 088 2202200
E-mailadres info@jan.nl

Kamer van Koophandel 34099996

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor- en achternaam | Adresgegevens | Telefoonnummer | E-mailadres  | Bankrekeningnummer | Nationaliteit | ID-gegevens (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) | Geslacht | Geboortedatum | Geboorteplaats | je CV | IP-adres | Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

JAN© verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens: Burgerservicenummer (BSN) | Gegevens omtrent gezondheid | Gegevens over personen jonger dan 16 jaar alleen met toestemming van ouders of voogd.

JAN© verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen

 • Om onze opdrachten en diensten te kunnen uitvoeren;  
 • voor het afhandelen van betalingen;
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief;  
 • om je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;  
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;  
 • om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;  
 • om diensten bij je af te leveren; 
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Naam, adres en telefoongegevens die door middel van een contactformulier aan ons worden verstrekt worden alleen gebruikt om met jou te communiceren.

De verwerking van persoonsgegevens door JAN© gebeurt op de hierboven omschreven manier en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, of is gebaseerd op jouw toestemming. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Hoe lang we gegevens bewaren

JAN© zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om diensten te verlenen of voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt, tenzij wettelijk een langere bewaartermijn is vereist.

Delen met anderen

JAN© deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, zie hierna bij verwerking gegevens door derden, en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, of met jouw uitdrukkelijke toestemming. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Met derden die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging.

Verwerking gegevens door derden

Gravity Forms

Onze formulieren worden aan jou getoond middels de plugin Gravity Forms (van Rocketgenius, Inc.). 

Als jij een formulier verstuurt, wordt data opgeslagen in de WordPress database. Hierin worden dus ook mogelijk persoonsgegevens opgeslagen. Naast de ingevulde velden wordt door het formulier het IP-adres van de gebruiker opgeslagen. Dit doen we om eventuele SPAMmers te blokkeren.

Op geen enkele manier wordt deze informatie gedeeld met Rocketgenius.

Elke formulier inzending wordt ook doorgestuurd naar ons marketing automation systeem, Active Campaign. Als je cookies hebt geaccepteerd, wordt bij het insturen van een formulier ook een Active Campaign cookie geïnstalleerd. Deze cookie onthoudt wie je bent, zodat we later relevante content kunnen aanbieden die beter bij jou past.

De velden die worden doorgestuurd naar Active Campaign bevatten de ingevulde velden van het formulier.

Bekijk de privacy policy van Gravity Forms hier.

Savvii BV

De website-hosting is ondergebracht bij de WordPress hoster Savvii BV. Op hun servers staan dus de website bestanden en de database. In deze database worden ook enkele persoonsgegevens opgeslagen, waaronder de gegevens die op formulieren worden ingevuld. Hieronder vallen Naam, Functie, Bedrijfsnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Website, Adres en IP-adres. Bekijk de privacy policy van Savvii BV hier.

Active Campaign

Het marketing automation systeem dat wordt gebruikt is Active Campaign. Dit database-systeem slaat data op van personen / bedrijven. Persoonsgegevens die hierin kunnen worden bewaard zijn: Naam, Functie, Bedrijfsnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Website, Adres. 

Naast bovenstaande gegevens wordt er -indien je ons toestemming geeft om cookies te installeren- ook bijgehouden welke pagina’s je op de website bezoekt. Dit biedt ons de mogelijkheid om je content aan te bieden die bij je past.

Onze nieuwsbrieven en e-mailcampagnes worden ook verstuurd met Active Campaign. Hierbij houden we bij wie op welke link klikt zodat we kunnen zien welke type content het beste aanspreekt bij de doelgroep van de nieuwsbrief / campagnes.

 Bekijk de privacy policy van Active Campaign hier.

Google Analytics

In Google analytics wordt het verkeer van onze website bijgehouden. Op deze manier analyseren we de prestaties van de website en kunnen we de effecten zien van onze marketing activiteiten. Google Analytics registreert o.a.:

 • Vanaf welke website kom je op deze website?
 • Hoe lang blijf je op deze website?
 • Welke pagina’s bekijk je?
 • Wat voor een apparaat / besturingssysteem / browser gebruik je?
 • Welke formulieren vul je in?

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en Google daarbij verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen in Google Analytics. Deze data wordt niet gedeeld met derden, tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Bekijk de privacy policy van Google Analytics hier.

Google Tag Manager

Deze website gebruikt Google Tag Manager. Hiermee kunnen we verschillende (tracking)codes (tags) beheren op de website. Tag Manager zelf registreert geen persoonsgegevens en zorgt er enkel voor dat er bepaalde tags worden geactiveerd of niet. Bekijk de privacy policy van Google Tag Manager hier.

Google Optimize

Met regelmaat testen we onze website om te kunnen zien op welke pagina-variant een bezoeker het beste zijn/haar doel bereikt. Dit doen we met behulp van Google Optimize. Hiermee testen we twee of meer verschillende varianten van dezelfde pagina. Google Optimize houdt bij welke pagina variant jij hebt gezien en waarnaar je op de desbetreffende pagina doorklikt. De data opgeslagen door Google wordt gehost in de US. Bekijk de privacy policy van Google Optimize hier.

Typeform

Typeform is een externe formulieren tool die we naast Gravity Forms geregeld inzetten voor vragenlijsten. De antwoorden op de formuliervelden -welke in sommige gevallen ook persoonsgegevens bevatten- worden opgeslagen op de servers van Typeform via AWS in de US.

In sommige gevallen worden de ingevulde formulieren ook doorgestuurd naar ActiveCampaign en de website.

Zapier

Zapier wordt gebruikt om bepaalde services met elkaar te verbinden. Data die je invult bij de ene services, kan via een ‘Zap’ (een verbinding tussen twee services in Zapier) doorgestuurd worden naar een andere service. Bijvoorbeeld van Typeform naar ActiveCampaign.

Zapier slaat de inloggegevens van elke service ge-encrypt op. Die hebben ze nodig om de zap te kunnen uitvoeren. Die data wordt enkel voor de zap’s gebruikt. Deze data wordt bij Zapier gehost door AWS in de US.

Microsoft Clarity

We gebruiken Microsoft Clarity om de gebruikerservaring / gebruiksvriendelijkheid van onze website te meten. Microsoft Clarity verzameld anonieme gebruiksinformatie van onze website, waaronder de pagina’s die jij bezoekt en het genereren van heatmaps en recordings op basis van muisbeweging / klikken en scrollen. Microsoft Clarity verzamelt geen ingevulde formuliervelden of persoonsgegevens. Bekijk de privacy policy van Microsoft Clarity hier. 

Tracking van derden

Op deze website worden een aantal tracking codes van derden (services) gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op de pagina’s die je op onze website hebt bezocht. Services waar we deze advertenties op tonen zijn van Google, Facebook en LinkedIn. 

Als je een account bij een van bovenstaande partijen hebt, kan het zijn dat er in hun privacy policy staat dat ze jouw bezoek aan onze website kunnen linken aan jouw profiel op hun website. Hierdoor kan het dus zijn dat jouw bezoek aan onze website wordt gedeeld met de onderstaande partijen. Wij delen zelf geen persoonsgegevens met één van deze services.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. JAN© zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

JAN© neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en de toegang daartoe is afgeschermd. Alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@jan.nl.

Cookies

In ons Cookie Statement vind je een overzicht van alle Cookies die op deze website draaien. 

Heb je klachten, vragen of opmerkingen?

Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens, of een vraag of een opmerking over deze privacyverklaring, dan kunt je contact opnemen met JAN© op het adres, telefoonnummer of emailadres zoals hiervoor vermeld. Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

JAN© behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de website. De laatste wijziging dateert van 4 februari 2021.