square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Kosten, marges en verkoopprijzen

JAN©

Kosten, marges en verkoopprijzen

De inkoopprijzen van grondstoffen stijgen, de vaste lasten nemen toe en de  personeelskosten stijgen. Hoe ga je daar mee om als ondernemer? Het is misschien een open deur, maar begin met het maken van een prognose.

De prognose

Het klinkt heel voor de hand liggend en toch wordt het binnen het MKB nog te weinig gedaan: het opstellen en bijhouden van een prognose van resultaat en geldstromen. Door het opstellen van een prognose houd je alle verwachte opbrengsten en kosten tegen het licht om zo een beeld te vormen van de toekomst.  Hoe zit het met de brutowinstmarges op de verschillende producten en diensten? Welke ontwikkelingen verwacht je met betrekking tot je personeel? Hoe ontwikkelen de kosten zich? En wat doen als deze ontwikkelingen met de winstgevendheid en geldstromen binnen jouw bedrijf?

De liquiditeitspositie

Is liquiditeit in jouw situatie een bijzonder aandachtspunt, bijvoorbeeld door  aflossingsverplichtingen, aanbetalingen op voorraden of een lange betalingstermijn van grote klanten of belastingen? Deze breng je in beeld in een liquiditeitsprognose waarin je maandelijks een beeld krijgt van de verwachte inkomende en uitgaande geldstromen. Indien van toepassing, besteed dan speciale aandacht aan de gevolgen van de diverse steunmaatregelen van de overheid. Uitgestelde belastingen zullen moeten worden afgelost en wellicht moet de ontvangen NOW gedeeltelijk worden terugbetaald.

De juiste sturingsinformatie

Met het opstellen van prognoses leg je jouw verwachtingen vast en beschik je meteen over sturingsinformatie. Wellicht dat de uitkomsten aanleiding geven om direct in actie te komen om de continuïteit van je onderneming te waarborgen of de winstgevendheid en liquiditeitspositie te verbeteren.

Wil je hierover sparren met een specialist? De adviseurs van JAN© zijn je graag van dienst. Benader jouw contactpersoon bij JAN© of bel met Harry Bontje via 088-2202408 of mail naar HarryBontje@JAN.nl

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Het regeerakkoord

JAN©

Voorjaarsnota 2023

De zoektocht naar miljarden ter compensatie voor financiële tegenvallers. Afgelopen vrijdag heeft de Tweede Kamer de…

Verder lezen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.