square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

De TEK-regeling biedt tegemoetkoming in de energiekosten

In oktober is de TEK regeling aangekondigd, echter hoe de regeling er precies uit komt te zien dat was lange tijd niet bekend. Inmiddels is de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerking van de TEK. Op deze pagina vind je meer over de regeling en de voorwaarden voor zo ver we die nu kennen.

Tegemoetkoming voor het MKB

De TEK regeling zal tijdelijk een tegemoetkoming bieden aan de MKB-ondernemingen die een relatief groter deel van de omzet moeten besteden aan de energiekosten.
Het idee is dat de regeling zo snel mogelijk opengesteld moet worden en daarom is gekozen voor een ‘modelmatige aanpak’.
Het verbruik van een ondernemer wordt geschat op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs van energie. Er wordt nu dus niet gekeken naar het daadwerkelijke gebruik en actuele prijs van energie, waardoor de tegemoetkoming sneller kan worden uitbetaald.

Minimaal 7% van de omzet

Wanneer je als bedrijf maximaal 250 medewerkers hebt, staat ingeschreven bij de Kvk én minimaal 7% van de omzet besteed aan de energiekosten dan kom je in aanmerking voor de TEK. Eerder was nog de voorwaarde dat je alleen in aanmerking zou komen als je meer verbruikt dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit. Dat is nu geschrapt.

Vooraf wordt getoetst of bedrijven in aanmerking komen door te kijken naar het standaard jaarverbruik gas in m3 en de standaard jaarafname elektriciteit in kWh. Hiervoor worden de gegevens opgevraagd bij de netbeheerders. Er wordt gerekend met een modelprijs voor gas en elektriciteit, deze wordt in januari 2023 bekend gemaakt. De modelprijs is gebaseerd op de gemiddelde prijs van het vierde kwartaal van 2022 van de door het CBS gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor consumenten. De modelprijs wordt in januari 2023 bekendgemaakt. De omzet wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022 uit de aangiften omzetbelasting.

Aanvraag van de TEK

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd via RVO.nl over de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Vanaf het eerste kwartaal 2023 kan een aanvraag worden ingediend.
Na de aanvraag zal RVO zo snel mogelijk een besluit nemen over de toekenning, bij een positief besluit ontvang je binnen een week een voorschot van 60% van de maximale subsidie. Vervolgens wordt de definitieve hoogte van de subsidie bepaald en wordt het overige deel uitbetaald.

Overige voorwaarden

Er wordt nog bekeken of overige voorwaarden gesteld kunnen worden zoals op basis van omzetgroei of winstgevendheid. Dit zou er voor moeten zorgen dat de steun terecht komt bij bedrijven die het echt nodig hebben. Vervolgens moet de regeling nog worden getoetst door het Adviescollege toetsing Regeldruk (ATR), de Raad voor de Rechtspraak en de Europese Commissie.

Meer informatie

Via RVO.nl/TEK is de regeling straks aan te vragen. Verder kun je terecht op KVK.nl/Energieloket voor informatie en praktisch advies.
Zodra er meer bekend is over de regeling of het aanvragen van de subsidie dan informeert JAN© je via deze pagina.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.