square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
gasfornuis

JAN©

De TEK-regeling biedt tegemoetkoming in de energiekosten

Het MKB heeft last van de gestegen energieprijzen, zeker wanneer er voor de bedrijfsvoering veel energie wordt verbruikt. Gelukkig is het mogelijk om vanaf
21 maart 2023 compensatie aan te vragen, via de TEK regeling. TEK staat voor Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB. Er kan, met terugwerkende kracht, compensatie aangevraagd worden voor de energiekosten over de periode van 1 november 2022 tot en met
31 december 2023.

Tegemoetkoming voor het MKB

De TEK regeling zal tijdelijk een tegemoetkoming bieden aan de MKB-ondernemingen die een relatief groter deel van de omzet moeten besteden aan de energiekosten.

Het idee is dat de regeling zo snel mogelijk opengesteld moet worden en daarom is gekozen voor een ‘modelmatige aanpak’. Het verbruik van een ondernemer wordt geschat op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs van energie. Er wordt nu dus niet gekeken naar het daadwerkelijke gebruik en actuele prijs van energie, waardoor de tegemoetkoming sneller kan worden uitbetaald.

Hoe werkt de regeling?

Het is de bedoeling dat je zelf de energie-intensiteit van je onderneming berekent. Wanneer je als bedrijf maximaal 250 medewerkers hebt, staat ingeschreven bij de Kvk én minimaal 7% van de omzet besteed aan de energiekosten dan kom je in aanmerking voor de TEK. De voorwaarde dat je alleen in aanmerking zou komen als je meer verbruikt dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit is inmiddels geschrapt.

De energie-intensiteit inschatten

Je moet dus wel zelf berekenen of je in aanmerking komt voor de TEK en aan de energie-intensiteitseis voldoet. Je berekent je verbruik met de modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit, deze zijn onlangs door het CBS vastgesteld. De modelprijzen in 2022 voor gas:
€ 2,41 per m³ en voor elektriciteit: € 0,59 per kWh.
Je komt voor de TEK in aanmerking als de energiekosten meer dan 7% van de omzet bedragen (intensiteitseis). RVO.nl heeft het onderstaande rekenvoorbeeld gepubliceerd:

Voorbeeld berekening    
20.000 m3 x€ 2,41 =€ 48.200
30.000 kWh x€ 0,59 =€ 17.700
Totale energiekosten   € 65.900
€ 65.900 : € 2.000.000 =3,29%

Bij een omzet van 2 miljoen komt deze ondernemer dus niet in aanmerking voor de TEK. Wanneer dit € 900.000 zou zijn dan kom je uit op 7,32%, daarmee komen de energiekosten boven de 7% van de omzet en wordt je wel gecompenseerd voor de energiekosten.  

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Het antwoord op deze vraag is nog niet zo simpel. Je ontvangt alleen subsidie als de door jou betaalde bedragen als deze hoger zijn dan de drempelprijzen 2023, dit is € 1,19 per m³ voor gas en € 0,35 per kWh voor elektriciteit. Ook is er een maximumbedrag. Betaal je meer dan zijn deze kosten ook volledig voor eigen rekening. De maximum bedragen zijn € 3,19 per m³ voor gas en
€ 0,95 per kWh voor elektriciteit. De subsidie bedraagt vervolgens maximaal 50% van de betaalde tarieven tussen het drempelbedrag en het maximale tarief.  Per saldo ontvang je dus nooit meer dan € 1,00 per m³ per gas en € 0,30 per kWh elektriciteit.

De compensatie wordt vervolgens verlaagd met tegemoetkoming die is verkregen door het prijsplafond en de € 190 energiecompensatie over de maanden november en december 2022.
De energie die eventueel wordt teruggeleverd, wordt van het standaardjaarverbruik afgetrokken.

Ondanks de vele voorwaarden is het voor bepaalde ondernemers wel degelijk een interessante regeling. Er wordt namelijk maximaal € 160.000 subsidie verstrekt per onderneming c.q. groep.  

Aanvraag van de TEK

De TEK kan aangevraagd worden van 21 maart 2023 09.00 uur tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur via de website van RVO.nl. Je doet 1 aanvraag voor compensatie van de energiekosten over de periode van november 2022 tot en met december 2023. Om de aanvraag te kunnen doen heb je eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger) nodig.
Als IB ondernemer/ ZZP-er mag je ook inloggen met DigiD. Heb je nog geen eHerkenning (met de juiste vereisten) of DigiD, houd er dan rekening mee dat de aanvraag enkele dagen kan duren.

Na de aanvraag zal RVO zo snel mogelijk een besluit nemen over de toekenning, bij een positief besluit ontvang je binnen een week een voorschot van 35% van de maximale subsidie. Vervolgens wordt de definitieve hoogte van de subsidie bepaald en wordt het overige deel uitbetaald.

Meer informatie

Via RVO.nl/TEK is de regeling straks aan te vragen en er is een video te vinden met uitleg over de regeling. Verder kun je terecht op KVK.nl/Energieloket voor informatie en praktisch advies.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 maart 2023.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.