square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Uitstel van betaling

JAN©

Corona betalingsregeling: Van 5 naar 7 jaar óf meer flexibiliteit

Bedrijven die in principe in goede financiële gezondheid zijn maar moeite hebben met het inlopen van de betalingsachterstand kunnen twee jaar extra de tijd krijgen om de belastingschulden af te lossen. Ook kan er worden verzocht om meer flexibiliteit.

Hoe werkt de verlenging van de betalingsregeling?

De zorgen van het MKB gezien de ontwikkelingen in de economie en de hoge energieprijzen heeft het kabinet doen besluiten een extra tijd voor de aflossing toe te staan. Er is hier echter geen sprake voor een algemene verlenging. Wanneer je voldoet aan de in het schema openomen voorwaarden en de benodigde stukken in orde maakt dan kun je de verlenging (laten) aanvragen bij de Belastingdienst.

BelastingschuldVerlenging
mogelijk?
Benodigde stukken
voor aanvraag
Overige voorwaarden
Categorie 1:
Tot 10.000 euro
Nee N.v.t. N.v.t.
Categorie 2:
Van 10.000 tot
50.000 euro
Mogelijk 1. Gemotiveerd verzoek
    noodzaak en haalbaarheid
2. Liquiditeitsprognose
3. Aanvullende informatie
op verzoek van de
Belastingdienst
Voldoen aan nieuwe opkomende
belastingverplichtingen gedurende
de gehele betalingsregeling.

Geen pre coronaschuld, waarbij
invorderingsmaatregelen zijn genomen.
(Bij uitstel van betaling pre corona is er
nog wel verlenging mogelijk). 
Categorie 3:
50.000 euro en hoger
Mogelijk 1. t/m 3. (categorie 2) en:
4. Jaarstukken
5. Derdenverklaring
Dezelfde overige voorwaarden
als bij categorie 2

Waar kijkt de Belastingdienst vervolgens naar?

Wanneer een aanvraag is gedaan en de benodigde gegevens zijn aangeleverd toetst de Belastingdienst het verzoek en de onderbouwende stukken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar solvabiliteit, liquiditeit, betalingscapaciteit, vermogen, omzetontwikkelingen en eventuele andere schulden. Vervolgens neemt de Belastingdienst een besluit op het verzoek of wordt er verzocht om aanvullende informatie.

Hoeveel rente moet ik betalen over mijn belastingschulden?

Tijdens de Coronacrisis is de invorderingsrente sterk verlaagd. De rente wordt nu echter in stapjes verhoogd naar het oorspronkelijke percentage van 4%. Inmiddels is de rente 1%, op 1 januari 2023 wordt dit 2%. Vanaf 1 juli 2023 wordt de rente verhoogd naar 3%. Vanaf 1 januari 2024 is er geen sprake meer van ‘korting’ op de invorderingsrente. Wanneer je verzoekt om een verlenging van de betalingsregeling betaal je dus langer het hogere rentepercentage over de openstaande belastingschulden. 

En hoe zit het met het verzoek om meer flexibiliteit?

Naast een verlening van de betalingsregeling is het ook mogelijk om de maandelijkse aflossingen per kwartaal te doen. Daarnaast is het mogelijk om te verzoeken om een eenmalige betaalpauze van maximaal 6 maanden. Bedrijven die wisselende omzetten behalen, bijvoorbeeld vanwege seizoensinvloeden, zouden hier baat bij kunnen hebben. Er geldt geen drempelbedrag voor deze mogelijkheden. Het verzoek moet worden gemotiveerd maar deze is wel vormvrij. Na een betaalpauze van 6 maanden wordt het maandbedrag verhoogd, de regeling wordt dus niet met 6 maanden verlengd.
In eerste instantie zou het gaan om een betaalpauze van 3 maanden, op 29 september 2022 is echter bekend gemaakt door middel van een wijziging van het Corona besluit dat de betaalpauze maximaal 6 maanden mag zijn.

Hoe kan ik een verzoek om verlenging indienen?

Een verzoek om verlenging van de betalingsregeling, een betaalpauze of een verzoek om kwartaalaflossingen kan schriftelijk bij de ontvanger Belastingdienst worden ingediend.

Heb jij meer flexibiliteit of langer de tijd nodig om jouw belastingschulden te kunnen voldoen? Neem dan contact op met Dave de Heiden via 088-2202318 of DavedeHeiden@JAN.nl

Dit artikel is 4 oktober 2022 voor het laatst aangepast.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.