Menu 088 2202200

Wacht niet tot het te laat is!

linkedin share
Geplaatst 21-06-2018 13:49

Iedere ondernemer komt vroeg of laat in de situatie dat verkoop van zijn of haar onderneming aan de orde zal zijn. Dit moment zal voor elke ondernemer anders zijn. Zo kan een ondernemer benaderd worden door een strategische partij of kan de ondernemer zelf voor verkoop kiezen. Bij verkoop speelt  de levensfase waarin de onderneming zich bevindt een belangrijke rol voor de bepaling van de uiteindelijk koopprijs.

 

Ondernemingen doorlopen een levenscyclus waarbij diverse fases worden onderscheiden: Idee-/planfase (voorbereiding), opstartfase, vroege groeifase, groeifase, volwassenheidsfase en de neergang- of doorstartfase.

 

Levensfase

De levensfase waarin een onderneming het best verkocht kan worden tegen een zo hoog mogelijke prijs, is niet eenduidig vast te stellen. Dit is geheel afhankelijk van de positie en situatie waarin een koper zich bevindt. Zo kan een koper geïnteresseerd zijn omdat de onderneming een unieke uitvinding heeft gedaan of een unieke procedure hanteert. Een koper zal dan veelal bereid zijn om een strategische premie te betalen. Dit kan betekenen dat een onderneming in de opstartfase of zelfs al in de idee-/planfase wordt verkocht. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de farmaciesector waarin ondernemingen gekocht worden om een bepaald receptuur of procedé te verkrijgen.

 

Tweesprong

Wel kan vastgesteld worden dat veelal de laagste opbrengst voor een onderneming wordt verkregen in de neergangsfase. De onderneming komt dan namelijk op een tweesprong: overname door een bedrijfsopvolger (MBO) of herstructurering met het oog op een (her)startfase, of een bedrijfsbeëindiging (stoppen of faillissement). Een bedrijfsopvolging door een manager (MBO) leidt veelal tot een lagere verkoopopbrengst dan overdracht aan een strategische partij. Indien de ondernemer te lang wacht en de pensioengerechtigde leeftijd nadert zal hij/zij minder energie hebben om een succesvolle (her)startfase in te zetten waardoor bedrijfsbeëindiging veelal zal volgen.

Het te lang wachten met de verkoop kan komen doordat de ondernemer wacht op betere tijden. Het profiteren van betere tijden  zal alleen niet vanzelf gaan. Betere tijden zullen wellicht komen, maar om op de trein te kunnen springen zal de ondernemer genoeg energie moeten hebben om de trein bij te kunnen houden.

 

Uitblijven van investeringen

Tevens loert bij afwachten het gevaar dat investeringen uitblijven, waardoor een uitgeholde onderneming overblijft. Blijf daarom altijd investeren en zorg ervoor dat de benodigde activa up-to-date is. Het is beter om een onderneming te verkopen met potentie voor de koper zonder dat de koper eerst de schade van de afgelopen jaren moet repareren. Een uitgeholde onderneming zal altijd leiden tot een lagere verkoopopbrengst.

Een reden dat ondernemers wachten op betere tijden is dat zij, wellicht noodgedwongen, een hogere prijs voor hun onderneming verlangen. Indien het wachten te lang duurt en de neergangsfase doorzet zal het onmogelijk zijn om de onderneming naar tevredenheid te verkopen.

Het is daarom van belang dat een ondernemer tijdig stil staat bij de verkoop van de onderneming en een exit strategie op te stellen. Een ondernemer zal zo nu en dan vanuit een helikopterview naar de onderneming moeten kijken om vast te stellen in welke fase de onderneming zich bevindt en daar vervolgens naar te handelen.

 

Nieuws

 • Geen transitievergoeding wegens doorsturen vertrouwelijke e-mail

  Iedere werknemer  met een dienstverband van tenminste vierentwintig maanden heeft recht op een transitievergoeding bij ontslag, tenzij het ontslag het […] Lees verder »
 • Fraude finale kwijting

  Wat als je met jouw ex-werknemer een beëindigingsovereenkomst hebt gesloten en je ontdekt later dat hij heeft gefraudeerd? Zijn er […] Lees verder »
 • Aannemen van buitenlandse werknemers

  Het kan voorkomen dat je een vacature hebt openstaan die het meest geschikt lijkt voor een buitenlandse werknemer. Hoe haal […] Lees verder »
 • Obamacare: doe een fiscale Quick Scan!

  Het kan niemand ontgaan zijn dat Obama een bezoek heeft gebracht aan Amsterdam. In AFAS Live heeft Obama drieduizend mensen […] Lees verder »
 • Rijksbegroting 2019: Terug naar de Haagse tekentafel

  Per 1 januari 2020 zou de dividendbelasting worden afgeschaft. Hierdoor zou het gunstiger zijn voor buitenlandse bedrijven om zich in […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2018 | Overige maatregelen

  Belastingontwijking Verder zijn er op Prinsjesdag maatregelen aangekondigd die belastingontwijking moeten tegengaan. Dit zijn maatregelen die voortkomen uit de EU-richtlijn […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2018 | Lonen

  Beperking 30%-regeling Als je specifieke kennis hebt en je om die reden in Nederland komt werken maak je mogelijk extra […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2018 | De B.V.

  Vennootschapsbelastingtarief Het tarief in de vennootschapsbelasting wordt de komende jaren verlaagd. De verlaging in drie jaarlijkse stappen gaat in totaal […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2018 | De auto

  Bijtelling, per 2019 een extra voorwaarde Wanneer je een zakelijke auto privé rijdt, krijg je bij meer dan 500 privékilometers […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2018 | Inkomstenbelasting

  Verlaging tarieven inkomstenbelasting box 1 De belastingtarieven in de inkomstenbelasting worden verlaagd. Er wordt toegewerkt naar twee belastingtarieven, die vanaf […] Lees verder »