Menu 088 2202200

Verzamelwet Pensioenen 2019

linkedin share
Geplaatst 09-10-2018 14:49

In de Verzamelwet pensioenen 2019 is een aantal voorstellen opgenomen om de medezeggenschap bij kleine ondernemingen – waar het gaat om de arbeidsvoorwaarde pensioen – op een aantal punten wettelijk te versterken.

Voor kleine ondernemingen (ten minste 10, maar minder dan 50 werknemers) geldt als uitgangspunt dat ten minste tweemaal per jaar een personeelsvergadering wordt gehouden. De arbeidsvoorwaarde pensioen kan ook onderwerp zijn in deze personeelsvergadering. Werknemers moeten tijdens de personeelsvergadering kunnen beschikken over de nodige informatie rondom de pensioenregeling. En daarom geeft het wetsvoorstel expliciet aan dat werknemers recht hebben op schriftelijke informatie over de pensioenregeling die ze redelijkerwijs nodig achten voor de personeelsvergadering.

 

Een eventuele personeelsvertegenwoordiging heeft verschillende bevoegdheden ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de werkgever aan de personeelsvertegenwoordiging altijd schriftelijk moet communiceren. Verder moet de werkgever de personeelsvertegenwoordiging informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst. Ook krijgt de personeelsvertegenwoordiging een initiatiefrecht om het onderwerp pensioen op de agenda voor het overleg met de werkgever te zetten.

 

De Verzamelwet pensioenen 2019 brengt dus voor de werkgever verplichtingen met zich mee waar de pensioenadviseurs van JAN© behulpzaam kunnen zijn. Ook kunnen de adviseurs van JAN© de personeelsvertegenwoordiging adviseren over de impact van een voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van de uitvoeringsovereenkomst.

 

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.

Nieuws

 • (Zuur) appeltje voor de dorst?

  Het schenken of erven van een onderneming is een emotionele gebeurtenis, waarbij de bedrijfs- en familieharmonie vaak belangrijke factoren zijn. […] Lees verder »
 • De toegevoegde waarde van de EBITDA multiple

  In sommige gevallen wordt de ondernemingswaarde (‘EV’ ofwel ‘Enterprise Value’) gebaseerd op multiples. Multiples zijn vuistregels voor de berekening van […] Lees verder »
 • Zonder goed fundament, verzakt je huis!

  Als we de Nederlandse economie zien als ons huis, dan is het MKB het fundament. Uit het jaarlijkse onderzoek ‘Staat […] Lees verder »
 • Pensioenakkoord (nog) geen reden tot paniek!

  Sinds het pensioenakkoord zaaien verschillende partijen onrust onder werkgevers. Die onrust zit dan vooral in de voorspelde sterke toename van […] Lees verder »
 • (Levens)loop geen blauwtje

  Het leven loopt niet altijd zoals je gepland hebt. Toch kan het zeker de moeite lonen de opnames uit je […] Lees verder »
 • Wil je gebruik maken van de nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR) of juist niet?  Meld je aan of af vóór 20 november a.s.!

  Wil je je nog aanmelden of afmelden voor de nieuwe KOR vanaf 2020? Doe dat dan vóór 20 november a.s. […] Lees verder »
 • Begrip in Verplichtstellingsbesluit onduidelijk? BPF trekt aan het kortste eind

  Is het verplichtstellingsbesluit voldoende duidelijk dat de werkgever kon begrijpen dat zijn onderneming onder de werkingssfeer valt? Dat is volgens […] Lees verder »
 • Valt andere rechtspersoon toch onder verplichtstelling BPF?

  Deze vraag is voor de praktijk zeer relevant. Want de volgende constructie komen we in de praktijk regelmatig tegen: valt […] Lees verder »
 • Hanteer jij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Let op: de ketenregeling gaat veranderen!

  Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dit houdt onder andere in dat de […] Lees verder »
 • Bespaar geld en wacht met afscheid nemen van oudere werknemer

  Heb je een oudere werknemer (50+) waarvan je het dienstverband wil beëindigen? Dan kan het voordelig zijn daarmee te wachten […] Lees verder »